Донченко Тетяна Миколаївна

Донченко Тетяна Миколаївна знов у полоні корупції і неробства

Госучреждения, Медицина

11.01.2016 року я разом із активістами моєї міжнародної громадської організації були на особистому прийомі у директора Депертаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Донченко Тетяни Миколаївни (вул. Прорізна, 19, м. Київ), яка за ініціативи нашої громадськості та за сприяння багатьох інших громадських організацій і мас-медіа була звільненою із МОЗ України за зловживання владою і корупцію.
За нами поданою заявою від 11.01.2016 року Донченко Тетяна Миколаївна, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року за № 666 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування», мусила:
1) провести службове розслідування щодо завідуючого відділом судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Валіахметова Давида Енверовича;
2) Рішення про проведення службового розслідування оформити розпорядчим актом посадової особи;
3) службове розслідування щодо завідуючого відділом судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Валіахметова Д.Е. провести у встановлені законом терміни;
4) відповідно до статті 18 Закону України «Про звернення громадян» завчасно нас повідомити про час та місце розгляду нашої заяви з метою участі та ознайомленням з матеріалами службового розслідування;
5) встановити об’єктивну відповідність займаній посаді завідуючого відділом судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Валіахметова Д.Е.;
6) надати нам відповідь за наслідками розгляду даної заяви про проведення службового розслідування в зазначений законом строк.
Однак, у противагу існуючим державним нормам та законам міжнародного права:
1)  Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V);
2)  Цивільна конвенції про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV);
3)  Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V);
4)  Закону України від 07.04.2011 № 3206-VІ “Про засади запобігання і протидії корупції”;
5)  Закону України від 07.04.2011 № 3207-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”;
6)  Закону України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами;
7)  Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією”;
8)  Закону України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”;
9)  Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»;
10)  Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»;
11)  Указу Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
12)  Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 “Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки”;
13)  Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”;
14)  Постанові Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”;
15)  Постанові Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 828 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції”;
16)  Постанові Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення”;
17)  Постанові Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”;
18)  Постанові Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 “Про затвердження Порядку зберігання документів і відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента”;
19)  Постанові Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 64 “Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”;
20) Постанові Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 666 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування”;
21)  Постанові Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 484 “Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики”;
22)  Постанові Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”;
23)  Постанові Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 949 “Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики”;
24)  Постанові Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»;
25)  Наказу Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”;
26)  Наказу Мін’юсту України від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення”;
27)  Наказу Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”;
28)  Наказу Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”;
29)  Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 578 “Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”;
30)  Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 986 “Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”;
31)  Наказу Мін’юсту України 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи»),
директор Депертаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Донченко Тетяна Миколаївна відмовилася проводити службове розслідування, явно з тих самих корупційних міркувань, за які і була звільненою з МОЗУ на нашу та багатьох інших громадських організацій вимогу!
Враховуючи те, що в нами поданій заяві від 11.01.2016 року піднімалися питання не тільки службових підроблень завідувачем відділом судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Валіахметова Д.Е., але і його особистий посадовий бандитизм, що пов’язаний із застосуванням фізичної сили проти потерпілих, які до Валіахметова Д.Е. звернулися як до експерта, а також щодо отримання Валіахметовим Д.Е. неправомірної винагороди в межах безоплатної державної судово-медичної експертизи, яку він надає населенню (надається копія диску із відеозаписом доказу), а також те, що даний судово-медичний заклад не має акредитаційного сертифікату (копія доказу у формі листа з МОЗУ надається), то стає абсолютно зрозумілим, чому Донченко Тетяна Миколаївна незаконно відмовилася від проведення саме такого службового розслідування!
Крім того, Донченко Тетяна Миколаївна порушила порядок і терміни розгляду нашого звернення, встановлені чинним законодавством, в т.ч. Постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року за № 666 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування», а також покрила факти відсутності в Київському міському клінічному бюро судово-медичної експертизи акредитаційного сертифікату, що не дає останньому права на функціонування (копія доказу надається у формі листа з МОЗ за № 271/1 від 10.02.2016 року).
Відтак, з вищенаписаного витікає, що в діях директора Депертаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Донченко Тетяни Миколаївни є склад злочину, що переслідується ст. 364-1, 366, 367, 368 КК України!

Донченко Тетяна Миколаївна
Донченко Тетяна Миколаївна
Донченко Тетяна Миколаївна

Отправить ответ

7 Комментарий на "Донченко Тетяна Миколаївна знов у полоні корупції і неробства"


Марина
1 год 15 дней назад

Татьяна Донченко не захотела иметь в трудовой книжке волчью запись, которая наверняка помешает ей снова устроиться этаким крутым начальничком в какой нибудь другой, но не менее прибыльной канторе, коль ей позволили уволиться по собственному желанию. Так что ждем следующей новости, куда именно пристроится этот законченный коррупционер, и где снова непомерно доить нашу державу будет

Петя
11 месяцев 28 дней назад

наконец то ее выперли из городского здравотдела. интересно, после министерства здравоохранения пойдет ли она врачем работать, или будет искать пригретое местечко главврача больницы

Шамиль
11 месяцев 19 дней назад

Эту тварю-у давно надо было выгнать и посадить за граты. В зоопарке есть много пустых клеток от умерших с голоду животных, ровно как и зевак-детей, желающих посмотреть на это чудо природы

Марічка
11 месяцев 15 дней назад

Премєр-міністр Австралії заплакала в парламенті, захищаючи права інвалідів, а тут йде знищення нації, моральні і фізичні уроди позахоплювали владу.

Антон
6 месяцев 3 дней назад

Падаль коррупционная. За деньги и слону жопу оближет!

Микола
5 месяцев 13 дней назад

Невже ця затята корупціонерка піде землю копати? Цікаво, як вона далі жити буде без хабарів?

Микола
4 месяцев 9 дней назад

Як в зазвичай, кар’єра державного посадовця йде знизу до верху, а у Донченко — наоборот! Спершу посіла місце Директора департаменту в МОЗ. Згодом, за хабарництво погнали. Підмазала кого треба і посадили в крісло директора Департаменту охорони здоров’я КМДА. Знов згоріла на хабарах. Знов погнали з роботи.
Де наступна спроба буде Тетяни Донченко косити хабарі?

wpDiscuz