suddya-trubnikov-andrij-volodimirovich

Суддя Трубніков А.В. Дежав’ю, склероз чи розлади психіки?

Новости, Популярные новости, Суды

У провадженні ВР КП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві триває досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100030000059 від 12.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (в противагу тому, що в заяві особи 1 про вчинене кримінальне правопорушення і в Ухвалі слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва була вказана ще одна кваліфікаційна стаття вчиненого злочину – 212 КК України).
15.03.2018 року особа 1 подав через поштову службу України клопотання за вих. № 2251/15 заступнику (фактично в.о.) начальника ГСУ ДФС України Татарінову Роману Володимировичу.
21.03.2018 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, вказане вище клопотання отримала уповноважена особа ГСУ ДФС України Компанець.
Однак, станом на 26.03.2018 року особу 1 у жодний із способів так і не було повідомлено заступником начальника ГСУ ДФС України Татаріновим Р.В. чи уповноваженою ним особою про належний розгляд його клопотання за № 2251/15 від 15.03.2018 року.
26.03.2018 року, що відповідало 6 (шостому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України про обчислення процесуальних строків), особа 1 подала через поштову службу України слідчому судді Шевченківського районного суду м.Києва скаргу вих.№ 2276/26 від 26.03.2018 року на бездіяльність заступника начальника ГСУ ДФС України Татарінова Р.В.
29.03.2018 року, у відповідності до даних штемпелю, вказане вище оскарження отримала уповноважена особа Шевченківського районного суду м.Києва Фецик, яка зареєструвала її за вх. № 29403.
02.04.2018 року, без участі скаржника, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков Андрій Володимирович виніс чергову Ухвалу у судовій справі за №761/11584/18, якою в черговий раз особі 1 було відмовлено у відкритті провадження.
06.04.2018 року особа 1 отримав через поштову службу України копію Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва Трубнікова А.В. у судовій справі за №761/11584/18.
10.04.2018 року, що відповідало 4 (четвертому) процесуальному дню (з оглядом на ст. 115 КПК України), вважаючи незаконним винесення Ухвали слідчим суддею Шевченківського районного
суду м.Києва Трубніковим А.В. у судовій справі за №761/11584/18, особа 1 через канцелярію Апеляційного суду м.Києва подав Апеляційну скаргу на Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва Трубнікова А.В. від 02.04.2018 року у судовій справі №761/11584/18.
У відповідності до ст.39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений:
— визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою — визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;
— відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
— ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;
— вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;
— погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх про-ведення у випадках, передбачених цим Кодексом;
— здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого;
— здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Керівник органу досудового розслідування — суб’єкт кримінального процесу, який за чинним законодавством організує досудове розслідування та здійснює процесуальний контроль за виконанням слідчим завдань кримінального процесу і дотриманням закон¬ності (начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень).
Керівник органу досудового розслідування має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про провадження окремих слідчих дій, вказівки щодо повідомлення про підозру, направлення справи, передачі справи від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
В порядку виключення з ч.3 ст. 39 КПК України, у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні (ч.З ст.40 КПКУ).
Закон не визначив ступіть обов’язковості вказівок керівника органу досудового розслідування, які можуть даватись ним слідчому. Але, виходячи з положень п.3 ч.2 даної статті про те, що «керівник органу досудового розслідування вправі «давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора», слідчий може оскаржувати прокуророві вказівки керівника органу досудового розслідування в разі незгоди з такими.
Для забезпечення зміцнення законності при затримання осіб Положенням «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» (Затверджено Наказом МВС України № 686 від 09.08.2012) службова особа, відповідальна за перебування затриманих, у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується та підзвітна начальнику органу досудового розслідування, в якому територіально знаходиться ізолятор тимчасового тримання МВС. Відповідно до Типового положення «Про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» (Затверджено Наказом МВС України № 686 від 09.08.2012) керівник органу досудового розслідування (перший заступник начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України — начальник слідчого відділу), крім повноважень, передбачених КПК керує діяльністю слідчого відділу та є відповідальним за виконання покладених на слідчий відділ завдань, дотримання слідчими вимог законодавства України; координує діяльність слідчого від¬ділу та оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей); організовує та забезпечує взаємодію слідчих з оперативними підрозділами під час здійснення ними слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з органами, що здійснюють експертну діяльність, органами прокуратури і суду; особисто виїжджає на місця вчинення навмисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс; перевіряє якість і своєчасність виконання письмових доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками відповідних оперативних підрозділів. Керівник органу досудового розслідування здійснює контроль за: своєчасністю та повнотою внесення відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень матеріалам кримінального провадження; станом розслідування кримінальних правопорушень в розумні строки; достовірністю даних про розслідування кримінальних правопорушень, їх рух та об’єктивністю відображення відомостей в ЄРДР і звітах; своєчасністю здачі до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення закритих кримінальних проваджень.
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В. при розгляді скарги особи 1 за вих. №2276/26 від 26.03.2018 року у судовій справі за №761/11584/18 навмисно і вже в котрий раз неправильно застосував норми процесуального права.
А саме, відмову у відкритті провадження у судовій справі за №761/11584/18 суддя Трубніков А.В. в своїй неправосудній Ухвалі мотивував тим, що нібито «…Татарінов Р.В. не здійснює досудове розслідування як слідчий у кримінальному провадженні №32016100030000059, тобто не є суб’єктом відповідальності в рамках вказаного кримінального провадження, про що достовірно відомо скаржнику». Останнє грунтується лише на особистих припущеннях вказаного судді, адже насправді особі 1 нічого не відомо хто досі являється слідчим у кримінальному провадженні: група слідчих чи тільки один слідчий, а також чи входить до даної групи слідчих Татарінов Р.В. При цьому, цих даних зовсім немає в матеріалах судової справи (у вигляді копії постанови про призначення групи слідчих (слідчого) чи бодай копії витягу з ЄРДР). Також, особа 1 не зазначав у своєму клопотанні і в скарзі що він напевне знає хто є слідчими у зазначеному кримінальному провадженні, однак з незрозумілих причин суддя Трубніков А.В. дозволив собі стверджувати те, на що не мав жодного права. Отже, Трубніков А.В. виніс Ухвалу суду виключно на припущеннях, що є недопустимо.
У відповідності до Ухвали № 11-сс/796/801/2018 від 22.03.2018 року колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м.Києва, правова позиція Апеляційного суду м.Києва оправдує звернення з клопотаннями до начальника органу досудового розслідування з наступних підстав.
Пунктом 1 ч.2 ст. 39 КПК України передбачено, що саме керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. В таку групу слідчих може бути включений і сам керівник органу досудового розслідування. Разом з тим, включення до групи слідчих керівника органу досудового розслідування є необов’язковим, оскільки, в силу наданих процесуальним законом, зокрема п.п. 4,6 ч.2 ст.39 КПК України повноважень, керівник органу досудового розслідування уповноважений вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх порушення слідчим, здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого. А саме, слідчий, відповідно до п.1 ч.1 ст.40 КПК України, уповноважений починати досудове розслідування та розглядати подані йому клопотання. Більше того, поки що відсутні будь-які відомості про те, чи існує постанова про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні 32016100030000059 і хто до неї туди входить. Однак, наявні докази свідчать, що винесені Ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м.Києва про вчинення низки процесуальних дій у даному кримінальному провадженні досі ніхто зі слідчих і регіональних керівників органу досудового розслідування не виконують, тим самим допускаючи суттєві процесуальні порушення, що караються ст.382 КК України. Більше того, це був привід для того, щоб керівник органу досудового розслідування в самостійному порядку втрутився у дане провадження і усунув існуючі порушення, чого досі не зробив. Наведене свідчить про те, що оскаржувана особою 1 бездіяльність начальника органу досудового розслідування, яка полягає у не розгляді клопотання у визначений КПК України строк, насправді є предметом оскаржування в суді.
До того ж, суддя Трубніков А.В. неоднозначно обґрунтовує власну позицію щодо оскарження бездіяльності керівників органу досудового розслідування, доказом чому є його попередня Ухвала у справі №761/10798/17 від 11.04.2017 року, де він задовольнив скаргу особи 1 на бездіяльність заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві та зобов’язав останнього розглянути подане ним клопотання.
Враховуючи вимоги ч.6 ст. 9 КПК України, за якими у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюються або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу. Слідчий суддя під час прийняття рішення за моєю скаргою залишив поза увагою такі засади кримінального провадження як верховенство права, законність, доступ до правосуддя та забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності
Статтею 55 Конституція України зазначає, що кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб та службових осіб.
Відповідно до ч.1 ст.24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., постановивши Ухвалу про відмову у відкритті провадження на мою скаргу за вих. №2276/26 від 26.03.2018 року, подану в порядку ст.220, 303-307, 309 КПК України, фактично істотно порушив вимоги цього самого закону та Конституцію України.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва Трубнікова А.В. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.2 ст.256, ч.2 ст.396 КК України. Окрім того, як для даного випадку, дії судді Трубнікова А.В. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів судової влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Суддя Трубніков А.В., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів судової влади. Саботаж і бойкотування роботи судових органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Суддя Трубніков А.В. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Трубніковим А.В. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності судді Трубнікова А.В. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень суддею Трубніковим А.В. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.2 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу були подані відповідні заяви ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Трубніковим А.В. Крім того, було прийнято рішення про повідомлення Вищої Ради юстиції України про не належну поведінку судді Трубніковим А.В., який вже не вперше порушив присягу судді. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ СБУ і Вищої Ради юстиції України, а також резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції мас-медіа.


trubnikov-andrij-volodimirovich-uxvala

uxvala-trubnikov-andrij-volodimirovich

trubnikov-andrij-volodimirovich-rishennya

Отправить ответ

7 Комментарий на "Суддя Трубніков А.В. Дежав’ю, склероз чи розлади психіки?"


Оксана
4 месяцев 5 дней назад

Цей суддя більше походить на ходячий мішок з гімном аніж на слугу Феміди

Лідія
4 месяцев 5 дней назад

безграмотна, безталанна і нахабна особа, яка про себе королівської думки, в той час як насправді гідний посади свинопаса

Ашот
4 месяцев 4 дней назад

этот чудик настоящий циркач и арлекино. ему бы в самый раз детей смешить на цирковом манеже

Ашот
4 месяцев 4 дней назад

Жалкое позороще, которое никак не осилит азы юриспруденции уровня студента юридического коледжа

Ріта
4 месяцев 4 дней назад

Типічний синдром Дауна. Тут золотий значок і вишукана мантія судді аж ніяк йому не допоможуть

Людмила
3 месяцев 16 дней назад

хіба такі чупакабри із значками судді можуть народжуватися від людських матерів? якщо так і надалі піде, то невдовзі слід очікувати в наших українських судах і мартишок, шакалів, пацюків, жаб та тхорів.

Орися
3 месяцев 16 дней назад

Аби Петру Порошенку частіше хабарі з Вищої Ради юстиції носили, він би тітули судді роздавав і навозним жукам, вшам і блощицям

wpDiscuz