ОО "Украина против произвола чиновников" https://proisvol.info Новостной портал Sun, 10 Dec 2017 20:54:29 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5 Слідчий Загладько В.О. безграмотний, злочинний і божевільний https://proisvol.info/2017/12/10/slidchij-zagladko-v-o-bezgramotnij-zlochinnij-i-bozhevilnij/ https://proisvol.info/2017/12/10/slidchij-zagladko-v-o-bezgramotnij-zlochinnij-i-bozhevilnij/#respond Sun, 10 Dec 2017 20:30:55 +0000 http://proisvol.info/?p=2663 У провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за №12017100100009589 від 12.08.2017 року за підозрою у вчиненні злочину директором Департаменту містобудування та архітектури КМДА Свистуновим Олександром Вікторовичем, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
10.10.2017 року, у злісне порушення ст.220 КПК України та Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько Володимир Олегович надіслав особі 1 простий поштовий лист, в якому було повідомлення за № 16234/125/56-2017 від 05.09.2017 року про закриття кримінального провадження 19.08.2017 року за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року.
При чому, попри у шахрайський спосіб зазначене у даному листі, копії Постанови про закриття кримінального провадження в ньому насправді не було.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», у листах з оголошеною цінністю (цінних листах) пересилаються — цінні папери, документи (дипломи, паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, трудові книжки, військові квитки тощо), облігації державних позик, лотерейні білети, грамоти, фотокартки, художні картки, рукописи, пенсійні та судові справи, ділові папери, звіти, заяви, клопотання, вимоги, скарги, претензії, акти, договори і т.д., тобто документи що становлять цінність для відправника або одержувача.
Простий же лист є звичайним поштовим відправленням, що приймається працівниками пошти для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення та без видачі відправникові розрахункового документа про прийняття такого листа і доставляється адресатові (одержувачу) без відповідної розписки. Таке поштове відправлення не підлягає належному контролю і відповідно, поштова служба за не доставку такого відправлення, або ж за несвоєчасну доставку кореспонденції — жодної відповідальності не несе.
З цього витікає наступне: порушуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», відправник простого листа брав на себе всі ризики, що пов’язані з не доставкою адресату його кореспонденції, або ж з більш пізніми термінами доставки, необхідними заявнику для реалізації своїх процесуальних прав – для оскарження дій слідчого в суді. Крім цього, відправляючи просту кореспонденцію відправник простого листа мусить усвідомлювати те, що терміни доставки адресату його кореспонденції не можуть бути доказаними у випадках можливих оскаржень до державних інстанцій чи то до суду.
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. незаконно закрив кримінальне провадження за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року та всупереч ч.6 ст.284 КПК України особі 1 так і не надав особі 1 копії Постанови про закриття даного провадження з метою перешкоджання реалізації його права на оскарження Такої Постанови (ознаки злочину – ст.366 КК України).
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин — надсилається їй». Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію Постанови.
У своєму клопотанні до слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. за вих. № 1770/26 від 26.08.2017 року особа 1 просив вчинити низку процесуальних дій, які він досі не вчинив та не надав йому належної відповіді, передбаченої положенням ст.220 КПК України.
Враховуючи допущену бездіяльність слідчого Загладько В.О. особа 1 звернувся з відповідною скаргою до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 31.08.2017 року за № 1799/30, а 06.09.2017 року — оскаржив його бездіяльність Ухвалою у справі № 761/31130/17.
Взамін того, щоби у належний спосіб виконати вимоги Ухвали суду у судовій справі № 761/31130/17, слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. вчиняє службове підроблення.
А саме, даний слідчий заднім числом виносить одразу дві Постанови, при чому — в один і той самий день:

— про відмову у визнанні потерпілим;
— про закриття кримінального провадження.
В той же самий час, в останньому абзаці свого листа за № 16234/125/56-2017 від 05.09.2017 року, слідчий Загладько В.О. пропонував особі 1 оскаржити протягом 10 (десяти) днів його першу Постанову про відмову у визнанні потерпілим в порядку ст.303, 304 КПК України.
І це все попри те, що насправді особа 1 досі не подавала даному слідчому жодних заяв про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні!
Останнє заставляє серйозно засумніватися у психічному здоров’ї слідчого Загладька В.О. та щодо наявного у нього звання капітана поліції.
Слідчий Загладько В.О., після винесення Постанови про не визнання потерпілим особи 1 у провадженні, мусив як мінімум зачекати 10 (десять) днів та переконатися, що особа не оскаржувала його бездіяльність в суді. В протилежному випадку, слідчий Загладько В.О. мусив як мінімум дочекатися судового рішення, а вже потім вирішувати, у відповідності до результатів судового розгляду скарги особи 1, закривати дане кримінальне провадження чи ні.

Якби то не було, КПК України не дозволяє виносити підряд вказаних двох Постанов, так як кожна із них підлягає судовому оскарженню на протязі 10 процесуальних днів.
В даному випадку, слідчий Загладько В.О. одночасно з закриттям кримінального провадження припинив будь-які процесуальні дії щодо можливості оскарження Постанови про не визнання потерпілим у провадженні, що є злочином (ознаки ст.364 КК України).
Вчинені слідчим Загладько В.О. незаконні дії викриваються наявними в особи 1 наступними доказами:
— аудіозаписом розмови з даним слідчим, який 19.08.2017 року зізнається, що Постанови про не визнання особи 1 потерпілим насправді не існує;
— аудіозаписом розмови з даним слідчим, який 19.08.2017 року відклав допит особи 1, надавши йому час для надання доказів про отримання морального і матеріального збитку;
— фактом не надання особі 1 вказаних у листі № 16234/125/56-2017 двох копій Постанов;
— відсутністю належних (прийнятних) доказів про надсилання особі 1 двох копій Постанов;
— фактом не дотримання процесуальних строків у винесенні даних Постанов;
— незаконністю винесення даних двох Постанов, так як жодної процесуальної дії слідчим вчинено не було;
— фактом винесення двох Постанов заднім числом з метою уникнення розгляду поданого особою 1 клопотання;
— фактом винесення двох Постанов заднім числом з метою уникнення виконання вимог Ухвали суду;
— фактом не виконання вимог попередньої Ухвали суду щодо внесення до ЄРДР справжніх кваліфікаційних статей, за якими було вчинено фігурантом злочин;
— фактом не проведення досудового розслідування з метою покривання вчинених злочинів фігуранта у справі провадження (ознака злочину — ст.396 КК України);
— фактом не надсилання (не подання) слідчому заяви про визнання потерпіли у кримінальному провадженні, на яку посилається останній у своєму листі.
Слідчий Загладько В.О., перед тим як закрити кримінальне провадження за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року, не вчинив ще й інших обов’язкових слідчих дій:
1) жодного разу не допитав особу 1 у справі провадження;
2) жодного разу не допитав фігурантів у справі провадження;
3) жодного разу не допитав свідків у справі даного провадження;
4) не в повній мірі виконав вимоги Ухвали слідчого судді, так як вніс до ЄРДР зовсім іншу кваліфікаційну статтю;
5) не надав особі 1 Пам’ятки про процесуальні права і обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні;
6) не залучив експертів у даному провадженні для встановлення процесуальної істини;
7) не надав особі 1 інформації про процесуальних керівників у даному провадженні;
8) не надав особі 1 інформації про наявність інших слідчих у даному провадженні;
9) не залучив до справи провадження уже надані особою 1 докази та не надав їм належної оцінки.
Складається враження, що слідчий Загладько В.О. є психічно нездоровою людиною, якій небезпечно працювати в органах поліції, і який гостро потребує психіатричної допомоги.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень слідчим Загладько В.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція слідчого Загладько В.О. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до правоохоронних органів та до керівників держави вцілому, що явно наруку зовнішнім ворогам нашої держави.
Слідчий Загладько В.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищив свої службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органу досудового розслідування. Саботаж і бойкотування належної роботи органу досудового розслідування прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави. Слідчий Загладько В.О. вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України.
Навмисна протидія нинішній державній політиці слідчим Загладько В.О. вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності слідчого Загладько В.О. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень слідчим Загладько В.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГСУ СБУ та ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення слідчим Загладько В.О.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних структур, міжнародного резонансу, небайдужої громадськості і адекватної реакції мас-медіа.

zagladko-volodimir-olegovich-shaxrajstva

]]>
https://proisvol.info/2017/12/10/slidchij-zagladko-v-o-bezgramotnij-zlochinnij-i-bozhevilnij/feed/ 0
У Коновалова Сергія Сергійовича виник синдром насіровщини https://proisvol.info/2017/12/10/u-konovalova-sergiya-sergijovicha-vinik-sindrom-nasirovshhini/ https://proisvol.info/2017/12/10/u-konovalova-sergiya-sergijovicha-vinik-sindrom-nasirovshhini/#respond Sun, 10 Dec 2017 15:33:24 +0000 http://proisvol.info/?p=2656 У провадженні ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві перебувало на досудовому розслідуванні кримінальне провадження № 32015100020000166 від 11.12.2015 року за ознаками злочину ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком», передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 ККУ.
02.12.2017 року, у злісне порушення ст. 56, 220, 534, 535 КПК України, начальник 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коновалов Сергій Сергійович надіслав особі 1 поштовий лист з рекомендованим повідомленням про вручення кореспонденції, в якому була копія Постанови від 28.11.2017 року про повторне закриття провадження за № 32015100020000166 від 11.12.2015 р.
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий,
прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин — надсилається їй». Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію Постанови.
У своєму першому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 29.01.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму другому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 17.02.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання.
У своєму третьому клопотанні до ВО начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 29.02.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. За надісланим особі 1 повідомленням від ВО начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, вищевказане клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 29.02.2016 року.
У своєму четвертому клопотанні до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві від 30.03.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим особі 1 повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, вищевказане клопотання було передано для розгляду слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 30.03.2016 року.
У своєму п’ятому клопотанні до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві від 31.03.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій.
За надісланим особі 1 повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, його клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 31.03.2016 року.
У своєму шостому клопотанні до голови ДФС України від 05.04.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій.
За надісланим особі 1 повідомленням від голови ДФС України, його вищевказане клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 05.04.2016 року.
У своєму сьомому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 05.04.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання.
У своєму восьмому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 23.05.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання.
У своєму дев’ятому клопотанні за вих. № 16-16 від 16.06.2016 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 16-16 від 16.06.2016 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму десятому клопотанні за вих. № 382/30 від 30.08.2016 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 382/30 від 30.08.2016 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму одинадцятому клопотанні за вих. № 650/12 від 12.11.2016 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 12.11.2016 року.
У своєму дванадцятому клопотанні за вих. № 824/20 від 20.01.2017 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 824/20 від 20.01.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму тринадцятому клопотанні за вих. № 1498/06 від 07.07.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1498/06 від 07.07.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.07.2017 року.
У своєму чотирнадцятому клопотанні за вих. № 1648/06 від 07.08.2017 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.08.2017 року.
У своєму п’ятнадцятому клопотанні за вих. № 1649/06 від 07.08.2017 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.08.2017 року.
У своєму шістнадцятому клопотанні за вих. № 1694/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1694/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму сімнадцятому клопотанні за вих. № 1695/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1695/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму вісімнадцятому клопотанні за вих. № 1698/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1698/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму дев’ятнадцятому клопотанні за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року до заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму двадцятому клопотанні за вих. № 1699/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1699/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму двадцять першому клопотанні за вих. № 1924/26 від 26.10.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1924/26 від 26.10.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 26.10.2017 року.
Ст.535 КПК України передбачено обов’язковість звернення судового рішення до виконання:
1. Судове рішення, що набрало законної сили, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України.
2. Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов’язок виконати судове рішення.
4. Органи, що виконують судове рішення, повідомляють суд про його виконання.
Звернення судового рішення до виконання — процесуальна дія, яка виражається в наданні слідчим суддею, судом визначеному законом чи судовим рішенням органу, установі, юридичній чи фізичній особі розпорядження виконати судове рішення, що набрало законної сили. Звернення судового рішення до виконання полягає, якщо інше не передбачено КПК, у направленні слідчим суддею, суддею суду, що його постановив, або головою суду протягом трьох діб з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України відповідному органу, установі, юридичній чи фізичній особі письмового розпорядження про виконання судового рішення. До розпорядження про виконання судового рішення обов’язково додається його копія. Припис ч.3 даної статті про повідомлення органами, що виконують судове рішення, суду (слідчому судді), який постановив судове рішення, про його виконання, є категоричною вимогою закону.
Ст.534 КПК України передбачений порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні:
1. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у судовому рішенні.
2. Судове рішення, яке набрало законної сили підлягає безумовному виконанню.
Усі без винятку судові рішення виконуються відповідними органами, установами, юридичними та фізичними особами в порядку, способи і строки, передбачені КПК та іншими законами України, а також іншими нормативними актами, а у деяких випадках і згідно з правилами, встановленими міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Безумовне виконання судового рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, означає, що наведені судові рішення повинні звертатися до виконання і виконуватися без будь-яких обмежень та застережень і в повному обсязі. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, закон покладає за загальним правилом на суддю суду першої інстанції одноособово. Порядок вирішення низки цих питань отримав своє власне законодавче урегулювання (ст.202, 206, 603, 607 КПК України).
У відповідності до кожного окремого випадку щодо не розглянутих 21 (двадцяти одного) вищевказаних клопотань слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, майже кожен із них особа 1 оскаржив слідчому судді Дарницького районного суду м.Києва. За результатами оскаржень бездіяльності слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві у кримінальному провадженні за номером 32015100020000166 від 11.12.2015 року, було зобов’язано даного слідчого впродовж 72 годин вчинити відповідну процесуальну дію наступними Ухвалами суду:
1. № 753/16712/16-к від 16.09.2016 року
2. № 753/10753/16-к від 09.06.2016 року
3. № 753/21444/16-к від 25.11.2016 року
4. № 753/1727/17 від 01.02.2017 року
5. № 761/10798/17 від 11.04.2017 року
6. № 761/24811/17 від 18.07.2017 року
7. № 761/24809/17 від 25.07.2017 року
8. № 753/15029/17 від 21.08.2017 року
9. № 753/15030/17 від 01.09.2017 року
10. № 761/30513/17 від 08.09.2017 року
11. № 761/30514/17 від 08.09.2017 року
12. № 761/40071/17 від 09.11.2017 року
13. № 753/4610/16-к від 23.03.2016 року
14. № 753/289/17 від 18.01.2017 року.
Начальник 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коновалов С.С. перед закриттям кримінального провадження за номером 32015100020000166 від 11.12.2015 року не вчинив наступних обов’язкових процесуальних дій:
1) не розглянув подане йому 21 (двадцять одне) клопотання;
2) не надав відповіді в порядку ст.220 КПК України за результатом розгляду поданих 21-го клопотання;
3) не виконав 14 (чотирнадцять) ухвал слідчих суддів щодо вчинення процесуальних дій;
4) не допитав особу 1 у справі провадження (попередній допит проводився без наявних у слідчого матеріалів кримінальної справи в узагальнюючій формі);
5) не допитав жодного із існуючих в особи 1 свідків;
6) не допитав всіх існуючих фігурантів у справі провадження;
7) не допитав у справі провадження потерпілої Трейтяк М.Ю. (попередній допит її проводився без наявних у слідчого матеріалів кримінальної справи і як свідка, однак згодом надіслав листа з повідомленням про залучення її до справи в якості потерпілої);
8) жодного разу не надав особі 1 матеріали кримінальної справи для ознайомлення;
9) не надав матеріали кримінальної справи для ознайомлення потерпілій Трейтяк М.Ю.;
10) не надав Трейтяк М.Ю. Пам’ятки про процесуальні права і обов’язки потерпілої у провадженні;
11) не витребував копії платіжних документів із банків, через які особа 1 проводив впродовж 2006-2016 років платежі на користь ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком», ТОВ «Адамант»);
12) не встановив підстав витребування з особи 1 коштів за хостинг і делегування доменів ТОВ «Дата-Центр Адамант» та їх факту оподаткування, який не мав з особою 1 договірних відносин;
13) не надав Трейтяк М.Ю. копії витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні;
14) не дослідив і надав правової оцінки тому, що ТОВ «Адамант» надає послуги тільки юридичним особам, однак з незрозумілих причин чомусь надавав особі 1 послуги як фізичній особі з 2003 року до 01.01.2016 року, після чого рейдерськи заволодів його двома сайтами та одним доменом;
15) не дослідив і не надав правової оцінки тому, з яких причин за надані послуги особі 1 отримували його кошти зовсім сторонні особи та підприємства з 2003 по 2015 роки (ПП Поліщук І.Л., ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і т.д.);
16) не провів перехрестного допиту особи 1 з Н.Лагодич, І.Пєтуховим, Т.Дорошенко;
17) не дослідив і не надав правової оцінки тому, на підставі яких дозвільних документів ТОВ «Адамант» надавав особі 1 послуги з продажу програмних продуктів, надання послуг ТВ;
18) не дослідив і не надав правової оцінки тому, на якій підставі ТОВ «Адамант» приймав від особи 1 платежі з 2003 по 2005 роки;
19) не дослідив факту несплати податків ТОВ «Адамант» з отриманих від особи 1 коштів за 2003–2005 р.;
20) не встановив справжньої кількості працюючих осіб в ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» (включаючи надомних працівників, які досі працюють без укладених договорів);
21) не встановив справжнього розміру оплати праці працівників ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком»;
22) не встановив наявності трудових угод із кожною працюючою особою ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» (згідно з новими трудовими вимогами, з підтвердженням в ДПІ);
23) не встановив наявності колективного договору в ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком»;
24) не дослідив і не надав правової оцінки тому, що ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» не сплачують 13 (тринадцять) років податку за користування земельною ділянкою;
25) не дослідив і не надав правової оцінки фактам незаконного приймання коштів ТОВ «Адамант» через підставних осіб (ПП Поліщук І.Л., ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і т.д.);
26) не дослідив і не надав правової оцінки тому, з яких причин ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» вимагали з особи 1 оплачувати квитанції за прізвищем іншої особи;
27) не встановив осіб підприємців і фактів оподаткування ними коштів, що були отримані від особи 1.
Коновалов С.С. своєю злочинною Постановою від 28.11.2017 року вчинив злочин (службове підроблення, невиконання рішень суду, покривання злочинів фігурантів по справі), що передбачений ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2. ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.396 КК України.
Відтак, вищенаписане дає явні підстави вважати Постанову Коновалова С.С. від 28.11.2017 року про закриття кримінального провадження злочинною, а вказану посадову особу злочинцем.
Крім того, як для даного випадку, позиція Коновалова С.С. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Коновалов С.С., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Коновалов С.С. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Коноваловим С.С. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Коновалова С.С. наявний склад додаткового правопорушення, що передбачене ст.111 ККУ.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Коноваловим С.С. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення начальником 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коноваловим Сергієм Сергійовичем.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

konovalov-sergij-sergijovich-vchinyaye-zlochini

]]>
https://proisvol.info/2017/12/10/u-konovalova-sergiya-sergijovicha-vinik-sindrom-nasirovshhini/feed/ 0
Пантелеєв П.О.: шахрайства, погрози, переслідування і хабарі https://proisvol.info/2017/12/09/panteleyev-p-o-shaxrajstva-pogrozi-peresliduvannya-i-xabari/ https://proisvol.info/2017/12/09/panteleyev-p-o-shaxrajstva-pogrozi-peresliduvannya-i-xabari/#comments Sat, 09 Dec 2017 15:22:25 +0000 http://proisvol.info/?p=2634 У зв’язку із корупційною діяльністю, перевищенням службових повноважень, покриванням вчинених злочинів та службовим підробленням керівниками Департаменту земельних ресурсів КМДА, Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва», Департаменту містобудування і архітектури КМДА, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, Управлінням ГУ ДСНС України у Дарницькому районі м.Києва, ЖЕД-209 та багатьма іншими посадовими особами, ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» (02096, м.Київ, вул. Харківське шосе, 51-А; керівники: генеральний директор Дорошенко Т.А., президент Пєтухов І.М., директор Лагодич Н.В.) незаконно заволоділи земельною ділянкою власності Дарницького району м.Києва:
1) дитячим майданчиком;
2) прибудинковою територією ЖЕД-209 (приблизно 0,33 Га),
на якій незаконно побудували:
— цегляні та металеві будівлі (в тому числі паркани і гаражі);
— двоповерхову цегляну будівлю.
Вчиняючи забудову незаконно займаної земельної ділянки ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» несанкціоновано втрутилися в інженерні, каналізаційні, водопровідні та електричні мережі міста, чим реально загрожують безпеці мешканцям прилеглих будинків та дітям, а також санітарному стану водяній (артезіанській) свердловині, яка через незаконну забудову знаходиться фактично впритул забруднених паливно-мастильними матеріалами гаражів, з яких нафтопродукти постійно стікають у водозбірний колодязь даної свердловини.
Останнє регулярно забруднює воду та може посприяти масовому отруєнню мешканців вказаного району і виникненню у них ракових пухлин, адже майже всі вони користуються водою з даної свердловини для харчових потреб. Крім того, керівники даних компаній в особах Дорошенко Т.А., Пєтухова І.М. та Лагодич Н.В. 13 (тринадцять) років підряд не сплачують податків на незаконно займану земельну ділянку та за експлуатацію незаконно збудованого будинку, парканів і гаражів.
З приводу вищенаписаного особа 1 півтори роки активно звертався з відповідними заявами до практично усіх підрозділів КМДА, де взамін належної вдячності за пророблену громіздку громадську роботу та за отримані значні матеріальні і моральні збитки (через провадження саме такої роботи), керівники даних підрозділів КМДА (на чолі з заступником голови КМДА Пантелеєвим Петром Олександровичем) активно включилися в процес жорсткого переслідування даної особи та його приватного підприємства (бізнесу) у формі:

1) проведення несанкціонованих перевірок (без погодження з Державною Регуляторною службою);
2) багаторазового затоплення нежитлових приміщень приватного підприємства;
3) перекриванням каналізаційних секторів, які обслуговують нежитлові приміщення приватного підприємства;
4) погрожуванням знесення належним чином оформленого рекламного засобу;
5) погрожуванням знесення належним чином облаштованої за власний кошт прибудинкової території;
6) незаконним демонтажем належним чином оформленого рекламного засобу;
7) замахом на життя тощо.
20.10.2017 року з цього приводу особа 1 подав начальнику ГПД НАБУ відповідну заяву за вих № 1908/20 про вчинене кримінальне правопорушення за правовою кваліфікацією — ч.2 ст.364, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.366, ч.2. ст.206 ч.2 ст.396 КК України.
У порушення ч.1 ст.2 КК України, ч.1, 4 ст.214 КПК України та п.3.3.1 Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, начальник ГПД НАБУ Калужинський Андрій Володимирович перекинув на розгляд його заяву до КМДА.
Відповідно до вищенаписаного, а також на підставі Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської Ради від 25.12.2008 року за № 1051/1051, демонтаж самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібно-роздрібної торговельної мережі здійснюється Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської державної Ради, а демонтаж самовільно розміщених (встановлених) крупних архітектурних форм – Департаментом містобудування і архітектури КМДА.
Однак, взамін належного розгляду письмового звернення особи 1 і адекватної реакції на вищевказану заяву щодо незаконно займаної ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» земельної ділянки та незаконно зведених на ній постійних і тимчасових споруд, заступник голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєв Петро Олександрович вдався до чергових погроз в сторону особи 1 (перші погрози містилися у листі за № 003-1478 від 04.09.2017 року) з метою покривання злочинів ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» та отримання неправомірної вигоди.
Псевдочиновник Пантелеєв Петро Олександрович настільки захопився погрозами особі 1 що повторно вчинив службове підроблення, адже у своєму листі за № 003-1994 від 27.11.2017 року незаконно стверджує на відсутність прав в особи 1 на встановлені ним в 2009 році опірні стінки і металеві декоративні решітки при проведенні прибудинкового благоустрою, що є зухвалою неправдою.
Крім того, як це і витікає з листа за № 003-1994 від 27.11.2017 року, Пантелеєв Петро Олександрович стверджує, що ТОВ «Адамант» на цілком законних підставах досі користується займаною земельною ділянкою, що є теж неправдою та ознакою службового підроблення і корупції.

З надісланих листів на адресу особи 1 з Департаменту земельних ресурсів КМДА, Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва», Департаменту містобудування і архітектури КМДА, Управлінням ГУ ДСНС України у Дарницькому районі м.Києва витікає, що термін оренди земельної ділянки у ТОВ «Адамант» закінчився 13 (тринадцять) років назад, а щодо зведених стаціонарних і тимчасових споруд даним товариством – то жодного дозволу виконавчі органи КМДА йму досі не надавали.
Також, Пантелеєв Петро Олександрович вдався до звичного службового підроблення і покривання вчинених злочинів деяких керівників департаментів КМДА та керівників Солом’янської в м.Києві державної адміністрації, адже незаконно стверджує що останні діяли законно щодо проведення так званої «зустрічі» керівників підрозділів адміністрації з мешканцями будинку (на ганку приватного підприємства, без дозволу Регуляторної служби) та які згодом нібито не виносили відповідні рішення і не видавали приписи особі 1 як керівнику підприємства про демонтаж огорожі і опірних стінок, що є також службовим підробленням.
При цьому, Пантелеєв Петро Олександрович чомусь уник надання відповіді особі 1, чому жодної такої зустрічі за півтори роки не проводилося на ганку ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» та жодного рішення і припису їм не вручалося за наслідками його звернень?

Це що, расова дискримінація, зухвала і неконтрольована корупція, олігархічно-іудейський геноцид українського народу чи наслідки банального безкарного посадового бандитизму?
Це саме стосується і окремих звернень громадської організації (зазначення назви організації) до Пантелеєва Петра Олександровича впродовж півтори роки щодо незаконної діяльності ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком», які він чомусь постійно ігнорував?!
Крім того є слушними факти того, що власне і підтверджується відеозаписами з відеореєстратора та заявами (на так званій «зустрічі» мешканців будинку з чиновниками не було інших 30 осіб, які нібито підписувалися в колективній скарзі) і поясненнями підписантів, що насправді підписи скаржників на якість прибудинкового благоустрою і щодо яскравості освітлювальних прожекторів були насправді підробленими алкоголічкою з 15-річним досвідом Алдошиною Іриною Леонідівною, проти якої роком назад особою 1 було відкрито 6 (шість) кримінальних справ за викрадання електроенергії, теплової енергії, самогоноваріння, незаконний збут алкоголю, шантаж і за вимагательство.
Також заслуговує окремої уваги те, що особа 1 нікому з членів протизаконної комісії, рівно як і керівництву ЖЕД-901 ніколи не надавав проектних пропозицій чи то робочого проекту на благочинне облаштування прибудинкової території, однак всього цього Пантелеєв Петро Олександрович чомусь не досліджував, однак у своїх двох листах протиправно стверджує те, що ним не досліджувалося і чого він ніколи не бачив в свої очі.
Ідентична ситуація була і з незаконним демонтажем законно розміщеної та щомісячно передплачуваної рекламної вивіски на підприємстві особи 1, яку було незаконно вилучено за розпорядженням директора Департаменту архітектури і будівництва КМДА, в той самий час як сотні незаконно розміщених і неоплачуваних (крім карману керівників ЖЕД-901 і КП «Київреклама») продовжують досі висіти на цьому ж самому домі і в домах навпроти.
Це що, расова дискримінація, зухвала і неконтрольована корупція, олігархічно-іудейський геноцид українського народу чи наслідки банального безкарного посадового бандитизму?
Це саме стосується і незаконних прибудов, забудов і заволодіння земельними ділянками в межах приватного підприємства особи 1, про які він два роки надсилав відповідні заяви в КМДА, однак на них знову ж таки немає жодної реакції, крім реакції на доброчинне облаштування прибудинкової території особи 1.
Це що, расова дискримінація, зухвала і неконтрольована корупція, олігархічно-іудейський геноцид українського народу чи наслідки банального безкарного посадового бандитизму?
У відповідності до положення ч.2 ст.59 ЦПК України ясно записано, що «Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування». Це саме зазначено і в ст. 19 Конституції України, що: правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ч.1); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2).
Якщо цих фундаментальних правових положень чиновник Пантелеєв Петро Олександрович досі не знає, тоді якого чорта рогатого він займає крісло заступника мера, а не сидить в тюрмі?
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва Петра Олександровича та уповноважених на складання і надання злочинної відповіді – Вороніна О.А., Зеленського Р.О. і Загорулька наявний склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.368, ч.2 ст.396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, позиція Пантелеєва П.О., Вороніна О.А., Зеленського Р.О. і Загорулька є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів виконавчої влади і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Пантелеєв П.О., Воронін О.А., Зеленський Р.О. і Загорулько, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів виконавчої влади. Саботаж і бойкотування належної роботи виконавчого органу прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Пантелеєв П.О., Воронін О.А., Зеленський Р.О. і Загорулько умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Пантелеєвим П.О., Вороніним О.А., Зеленським Р.О. і Загорульком вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення України. Зазначене підтверджує, що в діяльності Пантелеєва П.О., Вороніна О.А. і Загорулька наявний склад додаткового правопорушення — ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Пантелеєвим П.О., Вороніним О.А., Зеленським Р.О. і Загорульком мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.368, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Пантелеєвим П.О., Вороніним О.А., Зеленським Р.О. і Загорульком.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

panteleyev-petro-oleksandrovich-shaxrajstvo

panteleyev-petro-oleksandrovich-shaxrajstvo-2

panteleyev-petro-oleksandrovich-shaxrajstvo-3

panteleyev-petro-oleksandrovich-shaxrajstvo-4

Пантелеєв-Петро-Олександрович-корупція

шахрайство-Пантелеєв-Петро-Олександрович

Пантелеєв-Петро-Олександрович

]]>
https://proisvol.info/2017/12/09/panteleyev-p-o-shaxrajstva-pogrozi-peresliduvannya-i-xabari/feed/ 5
Беспалов Максим Олександрович: алгоритми державної зради https://proisvol.info/2017/11/30/bespalov-maksim-oleksandrovich-algoritmi-derzhavno%d1%97-zradi/ https://proisvol.info/2017/11/30/bespalov-maksim-oleksandrovich-algoritmi-derzhavno%d1%97-zradi/#comments Wed, 29 Nov 2017 23:02:42 +0000 http://proisvol.info/?p=2602 У провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком», передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідчі, заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Дарницького району ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Дарницького районного суду м.Києва у судових справах за № 761/10798/17 від 11.04.2017 року, № 753/16712/16-к від 16.09.2016 року, № 753/21444/16-к від 25.11.2016 року, № 753/1727/17 від 01.02.2017 року, № 753/10753/16-к від 09.06.2016 року, а також не розглядають подані особою 1 п’ять клопотань (від 29.01.2016 року, 17.02.2016 року, 23.05.2016 року, 30.08.2016 року та 12.11.2016 року), останній вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року, шляхом подання клопотання за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалову М.О. про забезпечення виконання певних слідчих дій.
Однак, заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалов Максим Олександрович, у порушення вимог ст.220 КПК України, дане звернення так і не розглянув.
У провадженні СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві триває досудове розслідування кримінального провадження за №32016100030000069 від 27.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ФОП Ременніковим С.В., передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідча Хілько А.В., заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м.Києва у судових справах за № 754/11078/16-к від 13.09.2016 року, за № 754/1665/17 від 16.02.2017 року, за № 754/14438/16-к від 05.12.2016 року і за № 754/3299/17, а також не розглядають подані особою 1 дев’ять клопотань (№ 457/15 від 15.09.2016 року, № 495/03 від 03.10.2016 року, № 811/17 від 17.01.2017 року, № 891/19 від 20.02.2017 року, № 894/19 від 20.02.2017 року, № 898/21 від 21.02.2017 року, № 1058/16 від 16.03.2017 року, № 1140/03 від 03.04.2017 року та № 1141/03 від 03.04.2017 року), тим самим саботуючи проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за номером 32016100030000069 від 27.09.2016 року, останній вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32016100030000069 від 27.09.2016 року, шляхом подання клопотання за вих. № 1058/16 від 16.03.2017 року заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалову Максиму Олександровичу про забезпечення виконання певних слідчих дій.
Однак, заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалов Максим Олександрович, у порушення вимог ст.220 КПК України, дане звернення повторно не розглянув.
З цього приводу особа 1 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва та оскаржив злочинну бездіяльність заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О.
11.04.2017 року, Ухвалою за № 761/10798/17 слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва зобов’язав заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О. розглянути подане особою 1 клопотання від 16.03.2017 року.
Однак, станом на 27.11.2017 року дана Ухвала так і залишилася заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспаловим М.О. не виконаною (ознака ст. 382, 396 КК України).
Законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначаються порядок їх адміністрування, права та обов’язки платників податків та зборів, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (Податковий кодекс України від 02.12.2010 року за № 2755-VI, із змінами та доповненнями).
Права контролюючих органів визначені ст.20 Кодексу, зокрема, згідно п/п. 20.1.4, 20.1 ст.20. Контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків.
Згідно з п.75.1 ст.75 Кодексу, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або не виїзні) та фактичні перевірки. Порядок проведення зазначених перевірок визначений ст. 76-80 Кодексу.
На підставі вищезазначеного, а також через абсолютний саботаж і бойкотування досудових розслідувань слідчими, заступником начальника і начальником СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому та Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні за № 32015100020000166 та №32016100030000069, особа 1 звертався на очний прийом та надсилав два клопотання заступнику начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспалову М.О., однак взамін вчинення певних процесуальних дій, останній покрив податкові злочини ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» та ФОП Ременніков С.В., а також протиправні дії слідчих, заступника начальника і начальника СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому та Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, при цьому – явно з метою отримання для себе неправомірної вигоди.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування уповноважений:
— визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою — визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;
— відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
— ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;
— вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;
— погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх про¬ведення у випадках, передбачених цим Кодексом;
— здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого;
— здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Керівник органу досудового розслідування (заступник керівника) — суб’єкт кримінального процесу, який за чинним законодавством організує досудове розслідування та здійснює процесуальний контроль за виконанням слідчим завдань кримінального процесу і дотриманням законності (начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень).
Керівник органу досудового розслідування (заступник керівника) має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про провадження окремих слідчих дій, вказівки щодо повідомлення про підозру, направлення справи, передачі справи від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Відповідно до Типового положення «Про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» (Затверджено Наказом МВС України № 686 від 09.08.2012) керівник органу досудового розслідування (перший заступник начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України — начальник слідчого відділу), крім повноважень, передбачених КПК керує діяльністю слідчого відділу та є відповідальним за виконання покладених на слідчий відділ завдань, дотримання слідчими
вимог законодавства України; координує діяльність слідчого відділу та оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей); організовує та забезпечує взаємодію слідчих з оперативними підрозділами під час здійснення ними слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з органами, що здійснюють експертну діяльність, органами прокуратури і суду; особисто виїжджає на місця вчинення навмисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс; перевіряє якість і своєчасність виконання письмових доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками відповідних оперативних підрозділів.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування здійснює контроль за: своєчасністю та повнотою внесення відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень матеріалам кримінального провадження; станом розслідування кримінальних правопорушень в розумні строки; достовірністю даних про розслідування кримінальних правопорушень, їх рух та об’єктивністю відображення відомостей в ЄРДР і звітах; своєчасністю здачі до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення закритих кримінальних проваджень.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень Беспаловим М.О. мають всі ознаки кримінального правопорушення, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція Беспалова М.О. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Беспалов М.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Беспалов М.О. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Беспаловим М.О. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності. Зазначене підтверджує, що в діяльності Беспалова М.О. наявний склад додаткового правопорушення, що передбачене ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Беспаловим М.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Беспаловим М.О.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

bespalov-m-o-solodchenko-s-v

bespalov-m-o-uxvala

uxvala-bespalov-m-o

]]>
https://proisvol.info/2017/11/30/bespalov-maksim-oleksandrovich-algoritmi-derzhavno%d1%97-zradi/feed/ 12
Зловживання начальника СУ ФР ГУ ДФС м.Києва Солодченка С.В. https://proisvol.info/2017/11/26/zlovzhivannya-nachalnika-su-fr-gu-dfs-m-kiyeva-solodchenka-s-v/ https://proisvol.info/2017/11/26/zlovzhivannya-nachalnika-su-fr-gu-dfs-m-kiyeva-solodchenka-s-v/#comments Sun, 26 Nov 2017 17:33:34 +0000 http://proisvol.info/?p=2593 У провадженні СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві триває досудове розслідування кримінального провадження за №32016100030000059 від 12.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ТОВ «Доклаб», передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Враховуючи те, що слідчий Бойко Ю.І., заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м.Києва у судових справах за № 754/10655/16-к від 08.09.2016 року, № 754/9653/16-к від 03.08.2016 року, № 754/14574/16-к від 27.01.2017 року та не розглядають десяти поданих особою 1 клопотань (№ 319/16 від 16.08.2016 року, № 381/30 від 30.08.2016 року, № 892/19 від 20.02.2017 року, № 893/19 від 20.02.2017 року, № 1059/16 від 16.03.2017 року, № 1138/03 від 03.04.2017 року, № 1139/03 від 03.04.2017 року, № 1497/06 від 07.07.2017 року, № 1647/06 від 07.08.2017 року та № 1697/14 від 14.08.2017 року), тим самим саботуючи проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за абсолютної бездіяльності заступника начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О., особа 1 вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК), з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32016100030000059, шляхом подання начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченку С.В. клопотань за вих. № 1059/16 від 16.03.2017 року, № 1497/06 від 07.07.2017 року, № 761/10798/17 від 11.04.2017 року, № 1926/26 від 26.10.2017 року, № 1931/02 від 02.11.2017 року та просити його забезпечити виконання низки процесуальних дій.
Однак, начальник СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченко Сергій Вікторович, у порушення ст. 220 КПК України, повністю проігнорував всі ці звернення.
У провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року за ознаками правопорушень ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком», передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідчі не розглядають жодних клопотань особи 1 (від 29.01.2016 року, від 17.02.2016 року, від 23.05.2016 року, від 30.08.2016 року та від 12.11.2016 року) та не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Дарницького районного суду м.Києва у судових справах за № 761/10798/17 від 11.04.2017 року, № 753/16712/16-к від 16.09.2016 року, № 753/21444/16-к від 25.11.2016 року, № 753/1727/17 від 01.02.2017 року, № 753/10753/16-к від 09.06.2016 року за абсолютної бездіяльності заступника начальника і начальника СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві та заступника начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О., останній вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року, шляхом подання клопотань за вих. № 1498/06 від 07.07.2017 року, № 1698/14 від 14.08.2017 року, № 1699/14 від 14.08.2017 року, № 1924/26 від 26.10.2017 року начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченку С.В. і просити його забезпечити виконання низки процесуальних дій.
Однак, начальник СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченко Сергій Вікторович, у порушення ст.220 КПК України, удруге проігнорував всі ці звернення.
У провадженні СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві триває досудове розслідування кримінального провадження за №32016100030000069 від 27.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ФОП Ременніковим С.В., передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідча Хілько А.В., заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м.Києва у судових справах за № 754/11078/16-к від 13.09.2016 року, № 754/1665/17 від 16.02.2017 року, № 754/14438/16-к від 05.12.2016 року і № 754/3299/17, а також що вони не розглянули подані ним 9 (дев’ять) клопотань (№ 457/15 від 15.09.2016 року, № 495/03 від 03.10.2016 року, № 811/17 від 17.01.2017 року, № 891/19 від 20.02.2017 року, № 894/19 від 20.02.2017 року, № 898/21 від 21.02.2017 року, № 1058/16 від 16.03.2017 року, № 1140/03 від 03.04.2017 року та № 1141/03 від 03.04.2017 року), тим самим саботуючи проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100030000069 від 27.09.2016 року за абсолютної бездіяльності заступника начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О., особа 1 вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, шляхом подання клопотань за вих. № 1499/06 від 07.07.2017 року і № 1925/26 від 26.10.2017 року начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченку С.В. і просити його забезпечити виконання низки процесуальних дій.
Однак, начальник СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченко Сергій Вікторович, у порушення ст.220 КПК України, втретє проігнорував всі ці звернення.
З цього приводу особа 1 оскаржила слідчому судді Шевченківського районного суду м.Києва злочинну бездіяльність начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В.:

— 18.07.2017 року, Ухвалою за № 761/24811/17 слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було зобов’язано начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка Сергія Вікторовича розглянути клопотання особи 1 від 07.07.2017 року в за вих. № 1498/06;
Станом на 27.11.2017 року дана Ухвала так і залишилася начальником СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченком С.В. не виконаною (ознака ст. 382, 396 КК України).
— 25.07.2017 року, Ухвалою за № 761/24809/17 слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було зобов’язано начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В. розглянути клопотання особи 1 від 07.07.2017 року в за вих. № 1499/06;
Станом на 27.11.2017 року дана Ухвала так і залишилася начальником СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченком С.В. не виконаною (ознака ст. 382, 396 КК України).
— 08.09.2017 року, Ухвалою за № 761/30513/17 слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було зобов’язано начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В. розглянути клопотання особи 1 від 14.08.2017 року в за вих. № 1697/14;
— 08.09.2017 року, Ухвалою за № 761/30514/17 слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було зобов’язано начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В. розглянути клопотання особи 1 від 14.08.2017 року в за вих. № 1699/14.
Однак, станом на 27.11.2017 року вказані чотири Ухвали, у порушення ст.535, 534 КПК України, так і залишилися не виконаними начальником СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченком С.В.
На підставі вищезазначеного, а також через абсолютний саботаж і бойкотування досудових розслідувань слідчими, заступником начальника і начальником СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві та заступником начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспаловим М.О. у кримінальних провадженнях за № 32015100020000166, №32016100030000069, №32016100030000059, особа 1 неодноразово звертався через поштову службу України і на особисті прийоми до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка Сергія Вікторовича з надією поновити свої процесуальні права та відсторонити від ведення досудового розслідування злочинних слідчих, заступника начальника і начальника органу досудового розслідування, однак стикнувся з не меншим корупційно-злочинним супротивом начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В., який в такій же корупційно-злочинній формі досі не розглянув жодного клопотання та не виконав ні однієї ухвали.
Керівник органу досудового розслідування, у відповідності до ст.39 КПК України, уповноважений:
— визначати слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою — визначати старшого групи, який керуватиме діями слідчих;
— відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
— ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;
— вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;
— погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх про¬ведення у випадках, передбачених цим Кодексом;
— здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого;
— здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Керівник органу досудового розслідування — суб’єкт кримінального процесу, який за чинним законодавством організує досудове розслідування та здійснює процесуальний контроль за виконанням слідчим завдань кримінального процесу і дотриманням законності (начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень).
Керівник органу досудового розслідування має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про провадження окремих слідчих дій, вказівки щодо повідомлення про підозру, направлення справи, передачі справи від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, позиція Солодченка С.В. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Солодченко С.В., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Солодченко С.В., умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Солодченком С.В. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності. Зазначене підтверджує, що в діяльності Солодченка С.В., наявний склад додаткового правопорушення, передбачене ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Солодченком С.В. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Солодченком С.В.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

bespalov-m-o-solodchenko-s-v

uxvala-sudu-solodchenko-sergij-viktorovich

solodchenko-sergij-viktorovich-uxvala-sudu

]]>
https://proisvol.info/2017/11/26/zlovzhivannya-nachalnika-su-fr-gu-dfs-m-kiyeva-solodchenka-s-v/feed/ 9
Підроблення і неправосудні рішення судді Шклянка М.П. https://proisvol.info/2017/11/26/pidroblennya-i-nepravosudni-rishennya-suddi-shklyanka-m-p/ https://proisvol.info/2017/11/26/pidroblennya-i-nepravosudni-rishennya-suddi-shklyanka-m-p/#comments Sat, 25 Nov 2017 23:05:11 +0000 http://proisvol.info/?p=2580 30.05.2017 року особа 1 звернувся зі скаргою в межах кримінального провадження № 42015100020000229 до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва на бездіяльності слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Вознюк О Я., допущену ним при розгляді його клопотання від 20.06.2017 року (про проведення допиту, надання матеріалів справи для ознайомлення).
В даній скарзі особа 1 зазначав, що належну йому відповідь в порядку ст.220 КПК України на клопотання від 20.06.2017 року він не отримав від слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Вознюк О Я., тому просив слідчого суддю зобов’язати вчинити дію – зобов’язати слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Вознюка О Я. розглянути його клопотання від 20.06.2017 року.
Однак, взамін належного розгляду скарги особи 1 по суті, слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва Шклянка Марія Петрівна виносить 05.07.2017 року завідомо неправосудне рішення у судовій справі № 753/12147/17, в якому неправдиво зазначила:
— що особа 1 буцімто не з’явився в призначене судове засідання 05.07.2017 року;
— що особі 1 буцімто було надано слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Вознюк О Я. відповідь за наслідками розгляду його клопотання від 20.06.2017 року.
Усе вищенаписане є неправдою, а відповідно — доказів протилежному у судовій справі бути не могло.
Що стосується першого, то особа 1 не був повідомленим даним судом про дату і місце проведення судового засідання, що є протизаконним. На момент розгляду судової справи суддя в цьому могла переконатися виходячи з того, що у справі не було належного доказу протилежному.
Крім того, виходячи з положення ст.306 КПК України, не дозволяється проводити судове засідання без участі скаржника (заявника).
І що найголовніше, коли особа 1 в канцелярії суду довідався про те, що його скаргу було розподілено автоматизованою системою розподілу справ на суддю Шклянка М.П., то він відразу прибув до даної судді (приблизно 29.06.2017 року) і просив вказати дату судового засідання у даній справі.
Оскільки дата судового засідання на той момент суддею Шклянка М.П. ще не була визначеною, то особа 1 просив секретаря і помічника судді проводити дане судове засідання виключно за його присутності, враховуючи допущені неодноразові правопорушення даною суддею при розгляді попередніх судових справ, за якими він на дану суддю вже відкрив декілька кримінальних справ за ст.366, 375 КК України. 04.07.2017 року, з незрозумілих причин, особі 1 було надіслано секретарем судді Шклянка Марії Петрівни СМС-запрошення на судове засідання з розгляду його клопотання від 20.06.2017 року на мінус один день (?). І це попри те, що особа 1 не подавав судді Шклянка М.П. жодних заяв про надсилання йому СМС-повідомлень та не надавав і в заяві не зазначав номеру свого особистого мобільного телефону (?). Це саме стосується і Ухвали у судовій справі № 753/12145/17 від 05.07.2017 року, в якій без належного і припустимого у судовій справі доказу суддя Шклянка М.П. стверджує нічим не підтверджені факти стосовно надсилання йому повістки.
Що стосується другого, то це вже взагалі виходить за рамки розумного та є прецедентом для світової юриспруденції. А саме, як це вказує суддя Шклянка Марія Петрівна в сьомому абзаці Ухвали за № 753/12147/17 від 05.07.2017 року: «…В судовому засіданні прокурором було надано копію відповіді слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Вознюка О Я. від 23.06.2017 року за результатами розгляду клопотання скаржника, якою клопотання було задоволено», що є зухвалою неправдою.
Далі, в дев’ятому абзаці даної хвали суддя Шклянка М.П. зазначає таке: «…Оскільки скаржником фактично оскаржується бездіяльність слідчого щодо надання відповіді на заявлене клопотання, з урахуванням того, що 23.06.2017 року відповідь на клопотання слідчий надав, вважаю за необхідне провадження по скарзі на підставі ч.2 ст.305 КПК України – закрити», що також є неправдою.
Насправді ж, прокурор надав слідчому судді Шклянка М.П. копію листа слідчого Вознюка О Я., який на той момент був річної давності (за 2016 рік, у подібній справі бездіяльності слідчого), в той час як дане судове засідання стосувалося бездіяльності слідчого, допущеної ним при розгляді клопотання від 20.06.2017 року.
З наведеного витікає, що слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва Шклянка М.П. вступила з процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури №2 та вчинила повторні злочини, що передбачені ст.366, 364, 375, 396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень суддею Шклянка Марією Петрівною мають ознаки злочину, що передбачені ст.364, 366, 375, 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція судді Шклянки М.П. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до гілки судової влади та до керівників держави, що явно наруку ворогам нашої держави. Суддя Шклянка М.П. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищила службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів суду.
Саботаж і бойкотування належної роботи судового органу прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави. Суддя Шклянка Марія Петрівна умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Шклянка М.П. як посадовою особою органу судової влади, вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності громадян.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності судді Шклянка Марії Петрівни наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
Відповідно, в діяльності судді Дарницького районного суду м.Києва Шклянка Марії Петрівни наявний склад кримінального правопорушення, що передбачений ст.111, 364, 366, 375, 396 КК України.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НБУ і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Шклянка М.П.
Крім того, нами повідомлено Вищу Раду правосуддя про порушення присяги судді — суддею Шклянка М.П. Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур та належного резонансу небайдужої громадськості, світової спільноти і мас-медіа.

shklyanka-m-p-nepravosudni-rishennya

nepravosudni-rishennya-shklyanka-m-p

shklyanka-mariya-petrivna-yerdr-nabu

]]>
https://proisvol.info/2017/11/26/pidroblennya-i-nepravosudni-rishennya-suddi-shklyanka-m-p/feed/ 6
Варгіч В.С. покриває податкові злочини і фальшує перевірки https://proisvol.info/2017/11/24/vargich-v-s-pokrivaye-podatkovi-zlochini-i-falshuye-perevirki/ https://proisvol.info/2017/11/24/vargich-v-s-pokrivaye-podatkovi-zlochini-i-falshuye-perevirki/#comments Fri, 24 Nov 2017 19:48:47 +0000 http://proisvol.info/?p=2561 Відповідно до підпункту 83 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року за № 236, ДФС України, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює внутрішній аудит та контроль за дотриманням вимог законодавства і виконання службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. Відповідна функція закріплена за контролюючими органами згідно з підпунктом 19-1.1.39 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового Кодексу України.
У відповідності до Податкового Кодексу України, зі змінами і доповненнями від 1 березеня 2017 року, порядок проведення фактичної перевірки суб’єктів господарювання регулюється ст.80 Кодексу, а саме — п.80.1. ст.80, п.80.2. ст.80, п.80.3. ст.80, п.80.4. ст.80, п.80.6. ст.80.
На підставі вищевказаних норм Податкового Кодексу України особа 1 як споживач і громадський діяч впродовж 1,5 (півтори) роки звертався на особисті прийоми та надіслав через поштову службу біля 14 (чотирнадцяти) заяв і повідомлень голові Державної фіскальної служби України про тривале порушення норм Податкового кодексу України суб’єктом господарювання — ФОП Ременніковим С.В.
На підставі вимог п.75.1 ст.75 та п.74.3 ст.74 Податкового Кодексу України, голова ДФС України уповноважив на розгляд значної частини звернень особи 1 начальника ГУ ДФС у м.Києві Демченко Людмилу Дмитрівну «…на опрацювання в межах покладених на контролюючі органи функцій і завдань».
Начальник ГУ ДФС у м.Києві Демченко Людмила Дмитрівна в свою чергу уповноважила на розгляд перекинутих за належністю з ДФС України частину звернень особи 1 заступника начальника ГУ ДФС у
м.Києві Варгіч Володимира Степановича. Останній взамін того, щоби належним чином провести фактичну виїзну перевірку ФОП Ременнікова С.В. вдався до тривалого покривання вчинених ФОП Ременніковим С.В. податкових правопорушень, при цьому вчиняючи службові підроблення явно з метою отримання для себе неправомірної вигоди (ознаки ст.366, 368 КК України).

Матеріалами кримінальної справи за 32016100030000069 від 27.09.2016 року (за кваліфікацією вчинених злочинів — ст.212 КК України) достеменно встановлено, що насправді ФОП Ременніков С.В. постійно використовував працю найманих працівників, однак жодного разу не реєстрував їх і відповідні відрахування у встановлені фонди не проводив.
ФОП Ременніков С.В., будучи допитаним слідчим СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В., пояснив дане порушення тим, що найняті ним працівники були його цивільними дружинами, а тому «…вони ним у встановленому Законом порядку не реєструвалися і відрахувань в установлені фонди він не робив» (?). Крім того, в порядку допущених інших не менш важливих порушень податкового законодавства ФОП Ременніковим С.В., особа 1 надавав ДФС України і ГУ ДФС у м.Києві близько 2 (двох) кілограмів копій документів щодо:
1) приховування найманої робочої сили (5 працівників);
2) уникнення сплати податків за останні 5 (п’ять) років;
3) несплату обов’язкових відрахувань у встановлені законом фонди (в тому числі — військовий збір);
4) незаконне отримування готівкових коштів;
5) ведення господарської діяльності не за своїми КВЕДами (позадозвільна діяльність);
6) оплата праці найманих працівників «в конвертах» і т.д.
За попередніми підрахунками особи 1, ФОП Ременніков С.В. завдав збитку державі на суму порядка 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) грн. (в тому числі від уникнення сплати податків за продані ним за кордон і в Україні 11 (одинадцять) веб-сайтів і 10 (десять) інтернет-магазинів).
Результатом опрацювання численних звернень особи 1 до органів ДФС було надання письмових відповідей вищими посадовими особами даної структури, в тому числі — заступником начальника ГУ ДФС у м.Києві Варгіч Володимиром Степановичем за № 3193/10/26-15-13-06-23 від 15.02.2017 року такого змісту (Цитата): «…копія заяви… (заявника) була направлена до Управління праці та соціального захисту населення в Деснянському районі м.Києва для вжиття відповідних заходів… Одночасно повідомляємо, що на виконання ухвали Деснянського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року щодо призначення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України ФОП Ременніковим С.В., ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві була проведена документальна позапланова не виїзна перевірка приватного підприємця».
Вищенаписане є неспростовним доказом вчинення кримінального правопорушення заступником начальника ГУ ДФС у м.Києві Варгіч Володимиром Степановичем в частині:
1) службового підроблення і перевищення повноважень (адже насправді податкової перевірки даного підприємця і досі не проводилося посадовими особами ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, а було лише проведено звірку розрахунків за 1-2 квартали 2016 року слідчою оперативного підрозділу «без повноважень» СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В., злочинну діяльність якої особа 1 десятками раз оскаржував та проти якої відкрив чотири карні справи за не проведення досудового розслідування у справі ФОП Ременнікова С.В. та за корупцію);
2) покривання вчинених злочинів ФОП Ременнікова С.В. (адже насправді і досі перевірка за 2015-2017 роки так і не була проведеною згідно листа-припису заступника Голови Державної фіскальної служби України Білан Сергія Васильовича, так як даний підприємець що найбільше допускав податкові правопорушення саме в 2015-2017 роки, а не в 1-2 кварталах 2017 року);
3) перевищення повноважень і повторного службового підроблення (адже насправді Управління праці та соціального захисту населення в Деснянському районі м.Києва не проводило обстеження стану дотримання законодавства про оплату праці та не з’ясовувало фактів здійснення ФОП Ременніковим С.В. підприємницької діяльності, в тому числі з використання найманих робочих);
4) перевищення повноважень і приховування доказів (особа 1 подавав копії первинних документів, копії судових документів, а також зазначав і пропонував опитування досі існуючих у нього свідків щодо порушення податкового законодавства ФОП Ременніковим С.В., однак їх було незаконно приховано від належного опрацювання і використання як відповідної підстави для проведення фактичної виїзної позапланової перевірки за 2015-2017 роки, згідно з підпунктом 83 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року за № 236, ДФС України, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює внутрішній аудит та контроль за дотриманням вимог законодавства і виконання службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. Відповідна функція також закріплена за контролюючими органами згідно з підпунктом 19-1.1.39 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового Кодексу України).
Варгіч Володимир Степанович перевищив свої повноваження, вчинив службове підроблення та покрив вчинені податкові злочини ФОП Ременнікова С.В., при цьому явно з корупційних міркувань, завдавши відповідного збитку державі і законним інтересам особи 1.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника начальника ГУ ДФС у м.Києві Варгіч В.С. та уповноваженої особи Гавриш є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, позиція Варгіча В.С. та Гавриш є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до податкових органів і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам України.
Варгіч В.С. та Гавриш, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Варгіч В.С. та Гавриш умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Варгіча В.С. та Гавриш вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності. Зазначене підтверджує, що в діяльності Варгіча В.С. та Гавриш наявний склад додаткового правопорушення, що передбачений ст.111 ККУ.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Варгіч В.С. та Гавриш мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Варгічем В.С. та Гавриш.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

vargich-volodimir-stepanovich-shaxrajstvo

shaxrajstvo-vargich-volodimir-stepanovich

bilan-sergij-vasilovich-shaxrajstvo

lagutina-zlata-volodimirivna-ignoruye

]]>
https://proisvol.info/2017/11/24/vargich-v-s-pokrivaye-podatkovi-zlochini-i-falshuye-perevirki/feed/ 5
Мірвелова І.М.: злочинні фіскали, що послаблюють міць держави https://proisvol.info/2017/11/24/mirvelova-i-m-zlochinni-fiskali-shho-poslablyuyut-mic-derzhavi/ https://proisvol.info/2017/11/24/mirvelova-i-m-zlochinni-fiskali-shho-poslablyuyut-mic-derzhavi/#comments Thu, 23 Nov 2017 23:44:15 +0000 http://proisvol.info/?p=2545 Відповідно до підпункту 83 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року за № 236, ДФС України, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює внутрішній аудит та контроль за дотриманням вимог законодавства і виконання службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. Відповідна функція закріплена за контролюючими органами згідно з підпунктом 19-1.1.39 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового Кодексу України.
У відповідності до Податкового Кодексу України, зі змінами і доповненнями від 1 березеня 2017 року, порядок проведення фактичної перевірки суб’єктів господарювання регулюється ст.80 Кодексу, а саме — п.80.1. ст.80, п.80.2. ст.80, п.80.3. ст.80, п.80.4. ст.80, п.80.6. ст.80.
На підставі вищевказаних норм Податкового Кодексу України особа 1 як споживач і громадський діяч впродовж 1,5 (півтори) роки звертався на особисті прийоми та надіслав через поштову службу біля 14 (чотирнадцяти) заяв і повідомлень голові Державної фіскальної служби України про тривале порушення норм Податкового кодексу України суб’єктом господарювання — ФОП Ременніковим С.В.
На підставі вимог п.75.1 ст.75 та п.74.3 ст.74 Податкового Кодексу України, голова ДФС України уповноважив на розгляд значної частини звернень особи 1 начальника ГУ ДФС у м.Києві Демченко Людмилу Дмитрівну «…на опрацювання в межах покладених на контролюючі органи функцій і завдань».
Начальник ГУ ДФС у м.Києві Демченко Людмила Дмитрівна в свою чергу уповноважила на розгляд перекинутих за належністю з ДФС України частину звернень особи 1 заступнику начальника ГУ ДФС у
м.Києві Мірвелову Ірину Михайлівну.
Остання взамін того, щоби належним чином провести фактичну виїзну перевірку ФОП Ременнікова С.В. тривало покриває вчинені ним податкові порушення, при цьому вчиняючи неодноразові службові підроблення явно з метою отримання для себе неправомірної вигоди (ознаки ст.366, 368 КК України).
Матеріалами кримінальної справи за 32016100030000069 від 27.09.2016 року (за кваліфікацією вчинених злочинів — ст.212 КК України) достеменно встановлено, що насправді ФОП Ременніков С.В. постійно використовував працю найманих працівників, однак жодного разу їх не реєстрував і відповідні відрахування по встановленим фондам не проводив.
ФОП Ременніков С.В., будучи допитаним слідчим СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В., пояснив дане порушення тим, що найняті ним працівники були його цивільними дружинами, а тому «…вони ним у встановленому Законом порядку не реєструвалися і відрахувань в установлені фонди він не робив»(?).

Крім того, в порядку допущених інших не менш важливих порушень податкового законодавства ФОП Ременніковим С.В., особа 1 надавав Державній фіскальній службі України і ГУ ДФС у м.Києві близько 2 (двох) кілограмів копій документів щодо:
1) приховування найманої робочої сили (5 працівників);
2) уникнення сплати податків за останні 5 (п’ять) років;
3) несплату обов’язкових відрахувань у встановлені законом фонди (в тому числі — військовий збір);
4) незаконне отримування готівкових коштів;
5) ведення господарської діяльності не за своїми КВЕДами (позадозвільна діяльність);
6) оплата праці найманих працівників «в конвертах» і т.д.
За попередніми підрахунками особи 1, ФОП Ременніков С.В. завдав збитку державі на суму порядка 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) грн. (в тому числі від уникнення сплати податків за продані ним за кордон і в Україні 11 веб-сайтів і 10 інтернет-магазинів).
Результатом опрацювання численних звернень особи 1 до органів ДФС було надання йому письмових відповідей вищими посадовими особами даної структури, в тому числі — заступником начальника ГУ ДФС у м.Києві Мірвеловою Іриною Михайлівною за № /10/26-15-13-06-23 від 20.03.2017 року такого змісту (Цитата): «…під час проведення перевірок підставами для висновків є документи, визначені Кодексом, податкова інформація, експертні висновки, судові рішення, податкові консультації, інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи. Отже, для проведення перевірки необхідні первинні документи, які свідчать про ухилення від сплати податків зазначеним платником податків, а не інформація з Інтернет видань»… Як вже зазначалося у листі ГУ ДФС у м.Києві від 15.02.2017 року за № 3139/10/26-15-13-06-23, ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, на виконання ухвали Деснянського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року, була проведена документальна позапланова не виїзна перевірка приватного підприємця Ременнікова С.В…
Разом з тим, відповідно до інформації Управління праці та соціального захисту населення в Деснянському районі м.Києва, проведено обстеження стану дотримання законодавства про оплату праці та з’ясовано, що ФОП Ременніков С.В. здійснює діяльність самостійно, без використання найманої робочої сили».
Вищенаписане є неспростовним доказом вчинення кримінального правопорушення заступником начальника ГУ ДФС у м.Києві Мірвеловою Іриною Михайлівною в частині:
1) службового підроблення (адже насправді особа 1 подавав первинні документи, документи з суду, а також зазначав і пропонував опитування існуючих у нього свідків щодо порушення податкового законодавства — приховування найманої робочої сили та сплати зарплати в «конвертах»);
2) покривання вчинених злочинів неплатника податків (адже насправді і досі перевірка за 2015-2017 роки так і не була проведеною згідно листа-припису заступника Голови Державної фіскальної служби України Білан Сергія Васильовича, так як даний підприємець що найбільше допускав податкові правопорушення саме в ці періоди часу);
3) повторного службового підроблення (адже насправді Управління праці та соціального захисту населення в Деснянському районі м.Києва не проводило обстеження стану дотримання законодавства про оплату праці та не з’ясовувало фактів одноособового здійснення ФОП Ременніковим С.В. підприємницької діяльність, в тому числі без використання найманої робочої сили, так як особа 1 особисто з цього приводу спілкувався із керівниками даного підрозділу).
Це саме стосується і відмовок у вказаному вище листі заступником начальника ГУ ДФС у м.Києві Мірвеловою Іриною Михайлівною в частині щодо не проведення фактичної виїзної позапланової перевірки ФОП Ременнікова С.В., так як на її думку між останнім і особою 1 склалися цивільно-правові відносини, в які органи ДФС не мають права втручатися, в той самий час як особа 1 цими самими «цивільно-правовими відносинами» з приватним підприємцем намагався за півтори року донести до органу ДФС те, що він виявив у незаконних діях ФОП Ременнікова С.В. склад податкового злочину, завдячуючи якому державі нанесена значна матеріальна шкода, і що згідно до підпункту 83 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року за № 236, ДФС України, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює внутрішній аудит та контроль за дотриманням вимог законодавства і виконання службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. Відповідна функція також закріплена за контролюючими органами згідно з підпунктом 19-1.1.39 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового Кодексу України.
Однак, Мірвелова Ірина Михайлівна перевищила свої повноваження, при цьому явно з корупційних міркувань, адже не скорилася вказівкам першого заступника Голови Державної фіскальної служби України Білан Сергія Васильовича щодо проведення перевірки ФОП Ременнікова С.В. за 2015-2017 роки, тим самим завдавши збитку державі і законним інтересам особи 1.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника начальника ГУ ДФС у м.Києві Мірвелова І.М. та уповноваженої особи Гавриш є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, позиція Мірвелової І.М. і Гавриш є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до податкових органів і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам України.
Мірвелова І.М. та Гавриш, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Мірвелова І.М. та Гавриш умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Мірвеловою І.М. та Гавриш вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності.
Зазначене підтверджує, що в діяльності Мірвелової І.М. та Гавриш наявний склад додаткового правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Мірвеловою І.М. та Гавриш мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Мірвеловою І.М. та Гавриш.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

bilan-sergij-vasilovich-shaxrajstvo

lagutina-zlata-volodimirivna-ignoruye

mirvelova-irina-mixajlivna-shaxrajstvo

shaxrajstvo-mirvelova-irina-mixajlivna

mirvelova-irina-mixajlivna-korupciya

]]>
https://proisvol.info/2017/11/24/mirvelova-i-m-zlochinni-fiskali-shho-poslablyuyut-mic-derzhavi/feed/ 4
Удачина Ірина Михайлівна — податкові перевертні ДФС України https://proisvol.info/2017/11/20/udachina-irina-mixajlivna-podatkovi-perevertni-dfs-ukra%d1%97ni/ https://proisvol.info/2017/11/20/udachina-irina-mixajlivna-podatkovi-perevertni-dfs-ukra%d1%97ni/#comments Sun, 19 Nov 2017 23:23:57 +0000 http://proisvol.info/?p=2536 У відповідності до Податкового Кодексу України, зі змінами і доповненнями від 1 березеня 2017 року, порядок проведення фактичної перевірки суб’єктів господарювання регулюється ст.80 Кодексу, а саме — п.80.1. ст. 80, п.80.2. ст. 80, п.80.3. ст.80, п.80.4. ст.80, п.80.6. ст.80.
На підставі вищевказаних норм Податкового Кодексу України особа 1 як споживач і керівник громадської організації впродовж 1,5 (півтори) року звертався на особисті прийоми та надсилав біля 26 (двадцяти шести) заяв і повідомлень голові Державної фіскальної служби України про тривале порушення норм Податкового кодексу України наступними суб’єктами господарювання, що завдали суттєвої економічної шкоди інтересам держави:
ТОВ «Адамант»;
ТОВ «Адамант-Телеком»;
ТОВ «Доклаб»;
ФОП Ременніков С.В.
На підставі вимог п.75.1 ст.75 та п.74.3 ст.74 Податкового Кодексу України, голова ДФС України уповноважив на розгляд декотрих звернень особи 1 ВО директора Департаменту аудиту ДФС України Удачину Ірину Михайлівну. Взамін того, щоби призначити і провести фактичні виїзні перевірки вказаних вище суб’єктів господарювань, остання покрила ними вчинені податкові порушення, при цьому вчиняючи службові підроблення явно з метою отримання неправомірної вигоди (ознаки ст.366, 368 КК України).
Вчиненим підробленням Удачина Ірина Михайлівна ввела в заблуду Міністерство фінансів України, а останнє — Кабінет Міністрів України, надавши їм завідомо неправдиву відповідь, а особі 1 — взагалі не надіслала копії такої відповіді аби уникнути викривання нею вчиненого підроблення, про що свідчить її лист за № 1975/4/99-99-14-03-01-13 від 16.06.2-017 року, якого чисто випадково в копії було надіслано особі 1 уповноваженою особою з Міністерства фінансів України.
З матеріалів 17 (сімнадцяти) кримінальних справ, об’єднаних в № 42015100020000229 від 14.12.2015 року та в № 32015100020000166 від 11.12.2015 року (чотири з яких напряму стосуються податкових правопорушень за ст.205, 212 КК України), матеріалів службової перевірки органами ГСУ НП в м.Києві (№ 9057/02/24-2017 від 18.08.2017 року) та інформації з державних органів (ЖЕД № 209, Дарницькою районною в м.Києві державною адміністрацією, Департаменту земельних ресурсів КМДА, Департаменту містобудування і архітектури, Дарницького РУ ДСНС України, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва) витікає, що ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» має суттєві порушення податкового законодавства, втому числі:
вчинили рейдерський захват комунальної власності:
1) дитячого майданчика;
2) прибудинкової території (приблизно 0,35 гектара).
На незаконно займаній земельній ділянці дані товариства незаконно побудували:
1) цегляний двоповерховий будинок;
2) цегляні і металеві паркани;
3) металеві гаражі.
Однак, керівники даних компаній Дорошенко Т.А., Пєтухов І.М. та Лагодич Н.В. впродовж тринадцяти років не сплачують податків за користування землею і будинком та гаражами.
Щодо особи 1 як споживача айті-послуг цих двох підприємств, то останні з 2003 року по 2016 рік безпідставно справляли з нього кошти, на значну частину яких вони не мають жодних документів і дозволів, і які вони в основному не оподатковували. Зрештою два сайти особи 1 (зазначення назв сайтів) і один домен (зазначення домену) дані підприємства незаконно відібрали, зробивши його підприємство збитковим.
Виходячи з цивільної справи №753/8648/16-ц за позовом особи 1 до даних підприємств, їх керівники надали відповідні заперечення суду в контексті того, що останні начебто не надавали йому послуг хостингу і делегування домену впродовж 2012-2016 року, при цьому залишивши відкритими питання, а куди останні дівали його кошти і чому їх не оподатковували?
Також незрозумілим залишається те, на якій підставі ТОВ «Адамант» без належного повідомлення особи 1 та отримання від нього відповідного дозволу передав на обслуговування його два сайти і один домен ТОВ «Адамант-Телеком»? Також досі незрозуміло, на якій підставі ТОВ «Адамант» від особи 1 отримував з 2003 по 2005 роки кошти і чому їх не оподатковував?
Виходячи з наявної інформації у кримінальному провадженні № 42015100020000229 щодо даних двох підприємств з’ясовано, що значна частина їх працівників зайнята роботою надому, а значить з допущеними податковими порушеннями. Це саме стосується і ТОВ «Доклаб», де працюють надому біля 90% найнятих працівників, а також яке згідно даних заступника міністра і начальника Управління Департаменту ліцензування МОЗ України не має жодного права працювати без ліцензії МОЗ.
Це саме стосується і ФОП Ременнікова С.В., який у кримінальному провадженні № 32016100030000069 від 27.09.2016 року (за ст.212 КК України) надав покази що він не реєструє жодного найманого працівника, так як вони являються у нього цивільними дружинами (цитата з Протоколу допиту).

Крім того, в порядку допущених інших не менш важливих порушень податкового законодавства вказаними вище 4 (чотирма) суб’єктами господарювань, особа 1 надавав Державній фіскальній службі України і ГУ ДФС у см.Києві близько двох кілограмів копій документів (особисто і у рекомендованих відправленнях), які в значній мірі для розгляду перекидалися на розгляд до ГУ ДФС у м.Києві.
За результатом опрацювання численних звернень особи 1 було складено та надіслано Мінфіну (а той — Кабміну) завідомо неправдиву відповідь за № 1975/4/99-99-14-03-01-13 від 16.06.2017 року ВО директора Департаменту аудиту ДФС України Удачини Ірини Михайлівни такого тексту: «ГУ ДФС у м.Києві листом від 23.05.2017 року за № 13884/10/26-15-14-05-04-22 повідомило організацію про проведення перевірок ТОВ «Доклаб», ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і ФОП Ременнікова С.В… у результаті яких були встановлені окремі порушення норм податкового законодавства. Також повідомлено, що у разі надання документів, які свідчать про порушення податкового законодавства ФОП Ременніковим С.В., будуть вжиті заходи, визначені Податковим кодексом України… Враховуючи наведене, ДФС надала організації всю зібрану інформацію щодо порушених нею питань…», що є зухвалою брехнею (підробленням).
Виходячи з наступних листів, остаточно викривається протизаконна діяльність ВО директора Департаменту аудиту ДФС України Удачини Ірини Михайлівни:
— № 15675/6/99-99-1/03-01-15 від 20.07.2017 року, в якому зазначалося що для організації фактичної перевірки ФОП Ременнікова С.В. в періоди з 2015-2017 роки уповноважуються посадові особи ГУ ДФС у м.Києві;
— № 12434/7/99-99-14-03-01-17 від 18.05.2017 року, в якому оскаржується факт не проведення перевірки ФОП Ременнікова С.В. в періоди з 2015-2017 роки уповноваженими посадовими особами ГУ ДФС у м.Києві;
— № 599/3/99-99-14-03-01-10 від 09.08.2017 року, в якому зазначається посадовими особами ГУ ДФС у м.Києві про причину не проведення перевірки ФОП Ременнікова С.В., посилаючись на дані вже проведеної перевірки слідчими СУФР за два квартали 2016 року, які зовсім не відображають допущені податкові порушення ФОП Ременніковим С.В. за три роки;
— № 8112/В/26-51-23 від 08.11.2017 року, в якому значиться те, що насправді жодних порушень в діяльності ТОВ «Доклаб», ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» не виявлено (?).
Що стосується додатково витребуваних від особи 1 доказів стосовно податкових порушень ФОП Ременніковим С.В., то вони надавалися ДФС у вигляді таких заяв з додатками:
1) за вих.№ 1146/04 від 05.04.2017 року із матеріалами доказів податкових порушень ФОП Ременніковим С.В., ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і ТОВ «Доклаб» та фактів зловживання службовим становищем низкою посадових осіб органів ДФС;
2) за вих.№ 1159/14 від 14.04.2017 року із матеріалами доказів податкових порушень ФОП Ременніковим С.В., ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і ТОВ «Доклаб» та фактів зловживання службовим становищем низкою посадових осіб органів ДФС,
то вони були остаточно проігнорованими, а перевірки досі так і не було проведено.
Удачина Ірина Михайлівна проігнорувала розпорядження першого заступника Голови ДФС України Білана С.В., у відповідності до його листа за № 15675/6/99-99-1/03-01-15 від 20.07.2017 року щодо проведення перевірки ФОП Ременнікова С.В. в період за 3 (три) останні роки.

Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності ВО директора Департаменту аудиту ДФС України Удачини Ірини Михайлівни, а також службової особи, що причетна до підготовки письмової відповіді Мінфіну – Зволинська, є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень Удачиною Іриною Михайлівною і Зволинською мають ознаки кримінального правопорушення, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція Удачини І.М. і уповноваженої Зволинської є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Удачина І.М. і Зволинська, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Удачина І.М. і Зволинська, умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Удачини І.М. і Зволинської вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності. Зазначене підтверджує, що в діяльності Удачини І.М. і Зволинської наявний склад додаткового правопорушення, передбачене ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Удачини І.М. і Зволинської мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Удачини І.М. і Зволинської.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

udachina-irina-mixajlivna-uxvala-sudu

uxvala-sudu-udachina-irina-mixajlivna

bilan-sergij-vasilovich-pidroblennya

udachina-irina-mixajlivna-zvolinska-dfs

zvolinska-dfs-udachina-irina-mixajlivna

lagutina-zlata-volodimirivna-brexnya

lagutina-zlata-volodimirivna-pidroblennya

bilan-sergij-vasilovich-shaxrajstvo

lagutina-zlata-volodimirivna-ignoruye

konovalov-s-s-perevirka

dfs-udachina-irina-mixajlivna

]]>
https://proisvol.info/2017/11/20/udachina-irina-mixajlivna-podatkovi-perevertni-dfs-ukra%d1%97ni/feed/ 8
Детектив Чайка Х.А. — шедеври ГПД НАБУ з окладом в 140 000 https://proisvol.info/2017/11/19/detektiv-chajka-x-a-shedevri-gpd-nabu-z-okladom-v-140-000/ https://proisvol.info/2017/11/19/detektiv-chajka-x-a-shedevri-gpd-nabu-z-okladom-v-140-000/#comments Sun, 19 Nov 2017 18:05:26 +0000 http://proisvol.info/?p=2516 У провадженні ГПД НАБУ перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 52017000000000672 від 09.10.2017 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення заступником голови фонду приватизації комунального майна Солом’янського району м.Києва Радик Володимиром Івановичем (нині — директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м.Києва»), заступником голови Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації Шкуро Максимом Юрійовичем (нині — голова Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації), президентом благодійного фонду «Либідь» Симоненко Ю.Г. та з головним бухгалтером Корчовою Я.А., передбачених ч.2 ст.368 КК України.
15.11.2017 року, без попереднього повідомлення про початок досудового розслідування, без проведення допиту і повідомлення прізвищ детективів та процесуальних керівників у даному кримінальному провадженні, детектив ГПД НАБУ Чайка Христина Анатоліївна надіслала особі 1 копію Постанови від 10.10.2017 року про відмову у визнанні його потерпілим.
Дана копія Постанови супроводжувалася листом за № 0423-188/41521 від 14.11.2017 року, в якому повідомлялося особу 1 про надсилання «…для ознайомлення копію постанови про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 52017000000000263 від 09.10.2017 року (?).
В Постанові від 10.10.2017 року детектив ГПД НАБУ Чайка Христина Анатоліївна зазначає, що заявник у своїй заяві за вих. № 1796/06 від 06.09.2017 року «… повідомляє про надання ним хабарів посадовій особі комунального підприємства за виготовлення дозвільної документації для проведення ремонтних робіт в орендованому ним приміщенні…
Відповідно до п.21 Постанови пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» №5 від 26.04.2002 звільнення особи, яка дала хабар, від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ч.3 ст.369 КК України, не означає, що в її діях немає складу злочину. У зв’язку з цим вона не може визнаватися потерпілим і претендувати на повернення предмета хабара. Беручи до уваги, що інших обґрунтувань суті завданої шкоди, її розміру, а також зв’язку між кримінальним правопорушенням, відомості про яке викладені у його заяві, та завдало таким правопорушенням шкодою… (зазначення ПІП заявника) не наведено, наявні очевидні та достатні підстави вважати, що заява про кримінальне правопорушення подана особою, якій таким правопорушенням не завдано моральної, фізичної або майнової шкоди».

При чому, в даній копії Постанови, всупереч вимогам ст.110 КПК України, чи не навмисне детектив Чайка Х.А. чомусь не зазначила жодного прізвища і посади фігурантів у справі провадження.
Насправді ж, 06.09.2017 року особа 1 подала заяву за вих. № 1796/06 керівнику ГПД НАБУ Калужинському Андрію Володимировичу зовсім про інше — про переслідування його посадовими особами Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації (Шкуро Максимом Юрійовичем і Радиком Володимиром Івановичем) з вимогами надання їм неправомірної вигоди і перерахунком 15 000 (п’ятнадцять тисяч) грн. на користь благодійного фонду «Либідь».
Крім того, в даній заяві зазначалося, що оскільки в особи 1 наявних коштів зовсім не було, то він не зміг надати хабарі, однак з нього все-таки було витребовано даними посадовими особами 15 000 (п’ятнадцять тисяч) грн. на користь благодійного фонду «Либідь» як нібито обов’язкову участь в будівництві адмінкомплексу — Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації.
Особливо зазначимо, що дана благодійність була вимушеною, так як особі 1 більше чим півроку не віддавали вже оформлені дозвільні документи на ремонтно-будівельні роботи в орендованому офісі, а паралельно за фактами прострочення сплати орендної плати — Солом’янська районна в м.Києві державна адміністрація навмисно відзивала видані дозволи на оренду нежитлових приміщень.
Крім того, в даній заяві було зазначено що Шкуро Максим Юрійович і Радик Володимир Іванович отримували неправомірної вигоду за продажу по заниженій вартості комунальне майно, що сягало -300-400% від того, яке продавалося за реальною ринковою вартістю. Також, що Шкуро Максим Юрійович та Радик Володимир Іванович заставляли особу 1 через «лівих» експертів і нотаріусів укладати договори, з якими вони були в змові і які з нього стягували значно завищені суми платежів – на 300-400% вище номінальної, а згодом їх скоріше всього незаконно привласнювали.
Тобто, в поданій заяві керівнику ГПД НАБУ Калужинському Андрію Володимировичу за вих. № 1796/06 від 06.09.2017 року повідомлялося про факти вчиненого злочину Шкуро Максимом Юрійовичем і Радик Володимиром Івановичем, що кваліфікуються за ст.364, 368, 366, 206, 189, 191 КК України, який дану заяву проігнорував.
Однак, особа 1 дану бездіяльність керівника ГПД НАБУ Калужинського Андрія Володимировича успішно оскаржив в порядку ст.303-304 КПК України, внаслідок чого було слідчим суддею винесено Ухвалу у судовій справі за № 760/17895/17-к від 19.09.2017 року, якою було зобов’язано останнього внести до ЄРДР відомості заяви за вих. № 1796/06 від 06.09.2017 року про вчинене кримінальне правопорушення Шкуро Максимом Юрійовичем та Радик Володимиром Івановичем за ст.364, 368, 366, 206, 189, 191 КК України, чого досі в повному об’ємі не було виконано.
Запитується, тоді на підставі чого детектив Чайка Х.А. винесла злочинну чи то божевільну Постанову від 10.10.2017 року про відмову у визнанні Потерпілим особи 1?
Де саме могла побачити детектив ГПД НАБУ Чайка Х.А. саме таку заяву, на яку посилається у своїй божевільній Постанові на кшталт «чистосердечного» зізнання особи 1 у вчиненому ним злочині — даванні хабара? А може це своєрідна помста детектива Чайки Христини Анатоліївни за відкриті на неї два кримінальних провадження: в ГСУ СБУ і в СУ прокуратури м.Києва?
Якщо це так, тоді чому вона досі ще працює детективом в ГПД НАБУ? А якщо ж це ознака прояву її тривалого психічного розладу (шизофренія), то вона тим паче не має права працювати в ГПД НАБУ, а знаходитися на стаціонарному лікуванні в психіатричній лічниці — в Київській міській психіатричній лікарні № 1 імені І.П.Павлова.
У відповідності до ч.5. ст.55 КПК України, «…за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді».
Про які тут «очевидні та достатні підстави» можна казати, якщо детектив ГПД НАБУ Чайка Христина Анатоліївна навіть не допитала заявника і не повідомила йому про початок досудового розслідування, тим самим відібравши у нього процесуальне право на участь в кримінальному провадженні, в тому числі — на подання відповідних доказів?
Теж саме стосується і про зазначення даним детективом у супровідному листі та в самій Постанові різних кримінальних справ, а також суттєвої різниці змісту між фактично поданою заявою від 06.09.2017 року за вих. № 1796/06 і надуманою (уявною) заявою детектива Чайки Христини Анатоліївни, яку вона нібито розглядала.
Не дивно що «вмотивованої постанови», згаданої ч.5. ст.55 КПК України, тут не може йти мови, так як детектив ГПД НАБУ Чайка Христина Анатоліївна є божевільною особою або ж зводить особисті рахунки шляхом вчинення підроблення, за декілька відкритих особою 1 проти неї кримінальних справ.
У відповідності до положення ст.55 КПК України, а також що відповідно до Рекомендації 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року під поняттям «потерпілий» слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, і які є порушенням норм кримінального права держав-членів.
У належних випадках термін «потерпілий» також охоплює найближчих членів сім’ї або утриманців прямо постраждалої особи (п.1.1).
У відповідності до ст.366 КПК України (Службове підроблення), внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Основним безпосереднім об’єктом службового підроблення є визначений законом порядок діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення; факультативним додатковим об’єктом цього злочину можуть бути права та свободи людини і громадянина, власність тощо.
Документ, який є предметом цього злочину, це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті або іншому носії.
Внесення у офіційні документи неправдивих відомостей передбачає внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають дійсності повністю або частково.
Підроблення документів передбачає часткову чи повну заміну змісту дійсного документа. Спосіб підроблення документів (дописка, підчистка, заміна тексту чи окремих слів, дати, підпису чи інших реквізитів) для кваліфікації діяння за ст.366 значення не має.
Складання неправдивих документів — це внесення до документа, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково.
Видача неправдивих документів — надання або випуск службовою особою документів, зміст яких повністю або частково не відповідає дійсності і які були складені цією ж або іншою службовою особою.
Внесення в офіційні документи, які не є предметом службової діяльності службової особи, завідомо неправдивих відомостей, виготовлення таких документів (документів, підроблення яких доступне будь-якому громадянину) без використання службового становища тягне за наявності інших необхідних ознак відповідальність за злочин, передбачений ч.1 або 2 ст.358 КПК.
Якщо службове підроблення виступало способом вчинення іншого злочину, такі дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ст.366 та відповідною статтею, що передбачає відповідальність за вчинений злочин (розкрадання, обман покупців та замовників тощо). Якщо ж службове підроблення мало характер готування до злочину, який не був вчинений винним, його дії необхідно кваліфікувати як службове підроблення і готування до відповідного злочину, якщо він не є злочином невеликої тяжкості.
У випадку, коли службове підроблення є основною ознакою іншого злочину (наприклад, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності — ст.372 ККУ) або створює спеціальний склад злочину (ст. 158 ККУ), за правилами конкуренції норм відповідальність настає лише за такий злочин. Службове підроблення, вчинене з метою приховати зловживання владою або службовим становищем, кваліфікується за сукупністю ст.366 і ст.364 КПК. Злочин, передбачений ст. 366, вважається закінченим з моменту підроблення або складання завідомо неправдивого документа незалежно від подальшого його використання, а при видачі документа — з моменту його передачі зацікавленій особі.
Суб’єктом службового підроблення може бути лише службова особа. Якщо передбачені ст. 366 дії вчиняє приватна особа, то відповідальність може наставати залежно від конкретних обставин справи, зокрема, за ст.358 ККУ. З суб’єктивної сторони злочин може бути вчинено лише з прямим умислом. Психічне ставлення винного до тяжких наслідків, передбачених ч.2 ст.366, може характеризуватись непрямим умислом або необережністю.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діях детектива ГПД НАБУ Чайка Христини Анатоліївни є склад кримінального правопорушення, що передбачено ст.364, 366, 372, 382, 396 КК України. Крім того, як для даного випадку, позиція детектива ГПД НАБУ Чайка Христини Анатоліївни є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до НАБУ та до керівників держави, що на руку ворогам України.
Детектив ГПД НАБУ Чайка Х.А., явно через підривну співпрацю з зовнішніми ворогами, перевищила службові повноваження та вчинила службове підроблення, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування. Саботаж і бойкотування належної роботи ГПД НАБУ детективом Чайка Христиною Анатоліївною прирівнюється до шпіонажу і зраді нашої держави.
Детектив ГПД НАБУ Чайка Х.А. умисно вчиняє посадові злодіяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, доки сепаратисти не розпочали воєнні дії в Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці детектива ГПД НАБУ Чайки Х.А. як посадовою особою НАБУ, вже розчарувала певну частину українців у нинішній політиці нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Останнє констатує наявність в діяльності детектива ГПД НАБУ Чайка Х.А. склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень детективом ГПД НАБУ Чайкою Х.А. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2. ст.382, ч.2 ст.372, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення детективом ГПД НАБУ Чайка Х.А.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

chajka-xristina-anatoli%d1%97vna-suprovidnij

chajka-xristina-anatoli%d1%97vna-postanova-ne-viznannya

postanova-chajka-xristina-anatoli%d1%97vna

]]>
https://proisvol.info/2017/11/19/detektiv-chajka-x-a-shedevri-gpd-nabu-z-okladom-v-140-000/feed/ 10