Бондаренко-Барбуль-Антон-Сергійович

Тупість і дурість детектива НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С.

НАБУ, Новости

У провадженні детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською Кристиною Едуардівною, передбачених ч.1 ст.375 КК України.
09.03.2017 року, через службу ДП «Укрпошта» громадянин (зазначення ПІП) подав керівнику ГПД НАБУ заяву за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А., наслідком якого було завдано йому матеріальний збиток на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень, а моральної – ще на 100 000 (сто тисяч) грн.
10.03.2017 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, дану заяву з додатками отримала уповноважена особа НАБУ Вдовиченко.
Однак, у порушення ст. 214 КПК України, Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, станом на 13.03.2017 року громадянина (зазначення ПІП) у жодний із способів так і не було повідомлено відповідальною особою ГПД НАБУ про внесення до ЄРДР відомостей його заяви за вих. № 1029/08 від 09.03.2017 року про вчинене кримінальне правопорушення вказаними вище посадовими особами.
13.03.2017 року, що відповідало 4 (четвертому) процесуальному дню, громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу на бездіяльність керівника ГПД НАБУ.
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва по справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року було зобов’язано керівника ГПД НАБУ внести відомості заяви від 09.03.2017 року за вих. № 1029/21 про вчинене кримінальне правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А. та розпочати досудове розслідування згідно поданої заяви.
Однак, всупереч вимогам даної Ухвали, станом на 27.04.2017 року уповноважена особа НАБУ так і не внесла до ЄРДР відомостей заяви громадянина (зазначення ПІП) про вчинене кримінальне правопорушення та про це належним чином мене не повідомила.
27.04.2017 року, заявою за вихідним № 1187/27 громадянин (зазначення ПІП) просив у керівника ГПД НАБУ та директора НАБУ Ситника Артема Сергійовича виконати вимоги ст.535 КПК України.
16.05.2017 року, листом за № 0412-188/17118, детектив Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив громадянина (зазначення ПІП) про те, що він накінець частково виконав вимоги Ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва у справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року та 13.05.2017 року вніс до ЄРДР за № 52017000000000324 відомості його заяви за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е. за ч.1 ст.375 КК України.
25.05.2017 року, у відповідності до ст. 220 КПК України, громадянин (зазначення ПІП) подав через приймальну НАБУ клопотання за вих. № 1290/25 в кримінальному провадженні № 52017000000000324 від 13.05.2017 року детективу ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антону Сергійовичу, яким у нього просив:
1) внести до ЄРДР усі кваліфікаційні статті вчиненого злочину, у відповідності до Ухвали суду;
2) якнайскоріше надати йому Пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого;
3) якнайскоріше надати йому копію витягу з ЄРДР;
4) повідомити йому імена процесуальних керівників у даному провадженні;
5) повідомити йому імена усіх детективів у даному провадженні (якщо вони є);
6) якнайскоріше запросити його для допиту у даному кримінальному провадженні як Потерпілого;
7) повідомити до 72 годин про наслідки розгляду його клопотання.
Однак, станом на 06.06.2017 року громадянина (зазначення ПІП) у жодний із способів так і не було повідомлено детективом ГПД НАБУ А.Бондаренко-Барбуль про належний розгляд його клопотання за вих. № 1290/25 від 25.05.2017 року.
06.06.2017 року, що відповідало 10 (десятому) процесуальному дню бездіяльності детектива Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича, громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу на його бездіяльність.
12.06.2017 року відбулося судове засідання у справі № 760/9843/17, під час якого детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив суд, що він:
– вважає правильним застосування своєї кваліфікації (за ч.1 ст. 375 КК України) вчиненого злочину керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А., не дивлячись на вже зазначену у заяві кваліфікацію злочину – ст.364, 368, 366, 382, 396 ККУ;
– не вважає за потрібне надавати заявнику копію витягу з ЄРДР у кримінальній справі за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не рахує заявника потерпілим у кримінальній справі за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР усіх шести кваліфікаційних статей вчиненого злочину (ст. 364, 368, 366, 375, 382, 396 КК України);
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР усіх фігурантів у справі провадження;
– не вважає злочином відмову у проведенні допиту заявника у даному провадженні;
– вважає помилкою надсилання заявником на його ім’я звернення у формі клопотання;
збирається розглянути подані йому на розгляд клопотання у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»? в межах даного кримінального провадження (?);
– не вважає злочином відстрочку виконання вимог суду аж на 37 (тридцять сім) днів (?);
– вважає дане кримінальне провадження таким, де взагалі не може бути потерпілих осіб (?);
– вважає недопустимим участь у кримінальному провадженні заявника (?);
– наділений правом не виносити Постанов про відмову у розгляді клопотань (?);
– не вважає вартим своєї уваги зазначене заявником у заяві того факту, що внаслідок протиправних дій керівника прокуратури Рівненської області Соболь О.М., судді Рівненського міського суду Ореховської К.Е., слідчого СВ прокуратури Рівненської області Маслова В.Г. та процесуального керівника у провадженні за №42016000000000549 Бабича А.А. заявник отримав матеріальний збиток на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень, а а моральної – ще на 100 000 (сто тисяч) грн., разом на 300 000 (триста тисяч) грн.;
– не вважає для себе актуальною ч.2 ст.55 КПК України (яка передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення);
– не вважає для себе авторитетними Рекомендації 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року (за якими під поняттям “потерпілий” слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права держав-членів. У належних випадках термін “потерпілий” також охоплює найближчих членів сім’ї або утриманців прямо постраждалої особи (п. 1.1).
Небезпідставно вважаємо, що усе вищенаписане є наслідком зухвалого кримінального правопорушення детективом ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антоном Сергійовичем, або ж наслідком психічних відхилень.
В діях детектива ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.364, 366, 382, 396 КК України.
Відповідно, як для даного випадку, позиція детектива ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до НАБУ та до керівників держави, що явно на руку ворогам нашої незалежної держави!
Детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищив свої службові повноваження та вчинив службове підроблення, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування.
Саботаж і бойкотування належної роботи ГПД НАБУ детективом Бондаренко-Барбуль Антоном Сергійовичем прирівнюється до шпіонажу і зраді нашої держави.
Детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С. умисно вчиняє посадові злодіяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, доки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці детективом Бондаренко-Барбуль Антоном Сергійовичем як посадовою особою НАБУ, вже розчарувала певну частину українців у нинішній політиці нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення.
Вищенаписане дає нам остаточні підстави вважати, що в діяльності детектива ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С. наявний склад кримінального правопорушення, що передбачений ст. 111, 364, 366, 382, 396 ККУ.
Відповідно до вищезазначеного, нами були подані заяви про вчинене кримінальне правопорушення до ГСУ СБУ і ГСУ ГПУ. Очікуємо належної реакції даних силових структур, небайдужої громадськості і мас-медіа.

потерпілий_у_кримінальному_провадженні

детектив Бондаренко-Барбуль А

Бондаренко-Барбуль А.С. детектив єрдр

Підписатися
Сповістити про
8 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Асут
6 роки тому

здесь и не вооруженным глазом видно, что детектив Бондаренко-Барбуль психически больной! во время судебного заседания он все время трет свои руки, непроизвольно запрокидывает голову, беспричинно лыбу давит и смеется… также, на сколько мне известно, нету в НАБУ такой должности как “главный следователь” или же “главный детектив”. вокруг одни психопаты и маньяки! бедная Украина, бедные украинцы, бедное НАБУ

Тоня
6 роки тому

таке враження, що детектив бондаренко-барбуль щойно втік з дурки. що то за дурість він там несе: “я є головний детектив”, “я кваліфікував злочини за ст.375 кку” і тп. цей підер напевне досі не знає, що ст. 375 кку не можна кваліфікувати прокурорам і слідчим!

Аліна
6 роки тому

схоже що в набу одні підери, шизофреніки і дебіли

Маша
6 роки тому

тупорылая мартышка

Антося
6 роки тому

такий собі пришелепкуватий з подвійним прізвищем диверсант штірліц

Питер
6 роки тому

Странно что сытник взял в детективы явно психически больного человека

Гуля
6 роки тому

типичный шизоид, при этом явно до конца недолеченный

Менн
6 роки тому

За два роки звернень до НАБУ я жодного разу не бачив там психічно здорового детектива чи юриста. Складається враження що набу навмисно створили для того щоби з усієї України туди звозити психів і гомосєків та робити там на них якісь наукові експерименти по виведенню суперпсихів і суперпідерів. Сподіваюся лише що то виключно потрібно для фронту (для АТО на Донбасі)?