Саковський_Сергій_Володимирович_фото

Злочини на замовлення: Саковський С.В., Можаєва А.С. та інші

Люди, Новости

Приблизно з 2015 року громадянин Саковський Сергій Володимирович (що мешкає за адресою м. Київ, вулиця Олексія Шовкуненка, 3 квартира 184), громадянка Алдошина Ірина Леонідівна, 1959 року народження (що мешкає за адресою м. Київ, вулиця Олексія Шовкуненка, 3 квартира 179), громадянка Можаєва А.С. (що мешкає за адресою м. Київ, вулиця Олексія Шовкуненка, 3 квартира 180) за попередньою змовою з групою інших осіб активно протидіють здійсненню законній господарській діяльності приватного підприємства (зазначення назви і адреси), тим самим заподіявши значної матеріальної шкоди і обмеживши законні права і інтереси керівників і працівників даного підприємства.
При чому, вказана злочинна діяльність Саковського Сергія Володимировича, Алдошиної Ірини Леонідівни і Можаєвої А.С. супроводжується підбурюванням інших людей до вчинення злочину та підробкою документів з метою звернень до контролюючих органів із повідомленням їм завідомо неправдивої інформації.
Як результат, колектив підприємства (зазначення назви і адреси) не може взагалі працювати або працює не належно через постійний терор з боку Саковського Сергія Володимировича, Алдошиної Ірини Леонідівни, Можаєвої А.С. та численних контролюючих інстанцій в ущерб законній господарській діяльності.
Результатом постійного збурювання людей (підбурювання до вчинення злочину) вищевказаними злочинними особами стало те, що на підприємство (зазначення назви і адреси) було вчинено подвійний розбійний напад із нанесенням значної матеріальної шкоди і викрадення майна, у відповідності до чого зараз ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201510009005252 за частиною 4 ст. 296 та частиною 2 ст. 185 КК України. Однак, це чомусь не призвело до припинення подальшого терору та перешкоджання провадження законної господарської діяльності з боку Саковського Сергія Володимировича, Алдошиної Ірини Леонідівни і Можаєвої А.С. Останнє являється злочинами що передбачені ст. 27, 40, 189, 206, 366 ККУ.
Поняття підбурювача, як і інших видів співучасників, визначено в кримінальному законі (ч. 4 ст. 27 КК). З цієї норми випливають ознаки підбурювача як одного з видів співучасників:
1) це особа, яка діє щодо іншого співучасника – особи, наділеної ознаками суб’єкта злочину. Таким чином, дії щодо особи, яка не є суб’єктом злочину (зокрема, внаслідок недосягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, неосудності), не є підбурюванням. У таких випадках має місце так зване опосередковане виконання – той, хто використовує для вчинення злочину особу, яка не може бути визнана співучасником, відповідає як виконавець цього злочину. Іншим же співучасником має визнаватися особа, яка виступає в ролі виконавця, організатора, пособника чи підбурювача;
2) дії підбурювача полягають у впливі, внаслідок якого інший співучасник вчинює злочин. Це, по-перше означає, що внаслідок дій підбурювача особа, яка не мала наміру вчиняти злочин, його вчинює. Тобто вплив підбурювача є успішним, результативним, існує причинний зв’язок між діями підбурювача і наступним вчиненням злочину іншим співучасником.
По-друге, під вчиненням злочину іншим співучасником слід розуміти вчинення ним:
– будь-якого діяння, передбаченого статтею особливої частини чинного ККУ;
– його злочин може бути закінченим або ж перерваним на стадії готування до злочину або замаху на злочин;
– злочин особи, на яку вплинув підбурювач, вчинений, як уже відзначалося, у ролі співучасника будь-якого виду та у будь-якій формі співучасті (як неорганізованій, так і організованій);
3) вплив полягає в умовлянні, підкупі, погрозі, примусі або схилянні до вчинення злочину іншим чином. Тобто підбурювання полягає у впливі на волю та свідомість підбурюваного. На перший погляд видається, що схиляння до вчинення злочину може бути здійснено будь-яким способом (“чином”, як йдеться у КК).
Однак використання способів схиляння до вчинення злочину, які повністю подавляють чи паралізують волю іншої особи, означає відсутність підбурювання.
Тому застосування фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми діями, або психічного примусу, внаслідок якого особа опинилася в стані крайньої необхідності, виключає кримінальну відповідальність такого “підбурюваного” відповідно до ст. 40 КК.
За таких обставин особа, яка змусила іншого суб’єкта вчинити дії, передбачені КК, виступає як виконавець злочину (опосередковане виконання).
Пособник злочину – це особа, яка сприяє вчиненню злочину іншим співучасником. Частіше за все пособництво полягає у наданні допомоги виконавцю. Проте не виключається пособництво у вигляді сприяння організатору злочину, підбурювачу, іншому пособнику.
Сприяння іншим співучасникам у вигляді пособництва може діставати вияв не лише у вчиненні активних дій, а й у бездіяльності. Так, пособником є особа, яка не замкнула двері чи не зачинила вікна після закінчення роботи, щоб у приміщення зміг проникнути злодій. У цьому, зокрема, полягає відмінність від підбурювання до злочину та організації злочину, які можуть бути вчинені лише активними діями.
У теорії кримінального права та на практиці прийнято виокремлювати, з урахуванням змісту наданого сприяння, два види пособництва – фізичне та інтелектуальне.
Фізичне пособництво включає вчинення таких діянь:
1) надання іншому співучаснику засобів або знарядь вчинення злочину. Засоби або знаряддя вчинення злочину – це предмети матеріального світу, які дають можливість виконати об’єктивну сторону злочину чи полегшують вчинення злочинного діяння, за допомогою яких винний отримує доступ до предмета посягання або ж може дістатися до місця вчинення злочину чи скоритися з нього тощо. Це зброя, транспорт, документи, засоби зв’язку, відмички тощо;
2) усунення перешкод вчиненню злочину полягає у ліквідації чи зменшенні ефективності дії факторів, які роблять злочин взагалі неможливим чи утруднюють його вчинення. Усунути перешкоди – це, зокрема, вивести з ладу, виключити сигналізацію чи не увімкнути її, напоїти сторожа, отруїти собаку, залишити приміщення незамкнутим тощо.
До інтелектуального пособництва відносяться:
1) надання порад і вказівок щодо вчинення злочину. Таке пособництво – це надання особі, у якої вже сформувався намір вчинити злочин, інформації щодо того, де, коли, як, з використанням яких засобів і знарядь його краще вчинити, як подолати можливі перешкоди та уникнути викриття, як розпорядитися здобутими в результаті вчинення злочину предметами тощо. Коли ж відповідна інформація надається особі, у якої намір вчинити злочин ще не сформувався, з метою переконати її у доцільності, вигідності, можливості здійснення посягання, то такі дії становлять підбурювання до злочину. Надання порад і вказівок щодо вчинення злочину є пособництвом за умови, що вони висловлюються до початку вчинення злочину.
Якщо відповідні імперативні вказівки надаються у ході виконання злочину, то вони вже є керівництвом злочином, а особа, яка їх дає, виступає його організатором;
2) заздалегідь дана обіцянка сприяти приховуванню злочину. Приховування злочину залежно від конкретних обставин може отримати різну правову оцінку:
– якщо воно обіцяне заздалегідь, то є пособництвом. Більше того, як пособництво оцінюються не лише конкретні дії з приховування злочину, а й сама обіцянка його приховати;
– приховування, яке заздалегідь не було обіцяне, не є пособництвом. Такі дії – не співучасть у злочині, а так звана причетність до злочину, яка буде розглянута далі.
За практикою, яка склалася і отримала теоретичне обґрунтування, заздалегідь обіцяним слід вважати приховування, яке:
а) дістає вияв в усних чи письмових запевненнях про майбутні дії;
б) внаслідок систематичних попередніх аналогічних дій особа розраховувала на те, що приховування буде здійснено і в разі чергового злочину;
Під приховуванням злочину слід розуміти дії, спрямовані на те, щоб злочин став взагалі непоміченим або ж залишився невикритим. Приховування злочину охоплює відповідні дії щодо:
– злочинця (будь якого співучасника злочину – виконавця, підбурювача, організатора, іншого пособника) – надання житла, зміна зовнішності, виготовлення документів тощо;
– знарядь чи засобів вчинення злочину – їх знищення, перефарбовування чи перероблення, надання вигляду інших предметів, переміщення в недоступне для сторонніх осіб місце тощо;
– слідів злочину – знищення чи переховування трупа потерпілого, змивання, затоптування чи інші дії, спрямовані на те, щоб сліди злочину не можна було помітити чи ідентифікувавати;
– предметів, здобутих внаслідок вчинення злочину, – зокрема їх легалізація завдяки реєстрації як отриманих у законний спосіб, знищення, зберігання грошей, цінних паперів чи інших предметів. До таких пособницьких дій належать також оплатне чи безоплатне придбання відповідних предметів (“скуповування краденого”), а також їх відчуження (продаж, обмін на інші предмети, використання як засіб платежу, дарування, надання в борг).
Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок здійснення господарської діяльності, а також право громадян на свободу підприємницької діяльності. Додатковим обов’язковим об’єктом є психічна недоторканність особи. Вимога припинити господарську діяльність передбачає, зокрема, вимогу:
1) ліквідувати юридичну особу, діяльність якої контролює (або ж на діяльність якої істотно впливає) потерпілий;
2) продати (передати) її іншим особам;
3) подати до відповідного органу заяву про анулювання реєстрації суб’єкта господарювання.
Цим поняттям охоплюється також вимога перестати здійснювати господарську діяльність.
Форма вимоги, а також час припинення такої діяльності не мають значення для кваліфікації діяння.
вимога обмежити господарську діяльність передбачає, зокрема, вимогу: зменшити обсяг промислового виробництва, торговельних операцій, послуг, припинити таку діяльність у певних пунктах чи регіонах, припинити заняття окремими видами господарської діяльності або хоча б одним із таких окремих видів, розірвати або обмежити ділові зв’язки з певними партнерами.
Вимога укласти угоду (цивільно-правовий договір, трудовий договір чи будь-яку іншу угоду), виконання якої може призвести до матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, може, зокрема, стосуватися угоди: яка у разі її виконання прямо призведе до заподіяння потерпілому чи іншим особам майнової шкоди; про повну чи часткову передачу потерпілим належних йому прав щодо управління юридичною особою (наприклад, угода про продаж, іншу сплатну уступку акцій акціонерного товариства, частки в статутному фонді іншого господарського товариства); про продаж чи іншу сплатну передачу засобів виробництва, приміщень чи іншого майна, необхідного для ведення підприємницької діяльності; про відмову потерпілого чи відповідної юридичної особи від ведення певних видів діяльності, від діяльності у певних пунктах чи регіонах, обмеження обсягів такої діяльності; про продаж потерпілим чи організацією, яку він представляє, своєї продукції лише певним особам; про прийняття небажаної потерпілому особи на певну посаду на відповідному підприємстві.
Вимога не виконувати укладеної угоди має місце у разі, коли винний висловлює пропозицію потерпілому відмовитися від виконання відповідної угоди, що може призвести до матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси потерпілого чи іншої особи, яка займається господарською діяльністю.
Дія ст. 206 ККУ поширюється не лише на випадки, коли від потерпілого вимагають дій на шкоду його особистим інтересам, а й на ті ситуації, коли від потерпілого (наприклад, директора відповідної фірми, який не є її власником) вимагають вчинення дій, які зашкодять інтересам певної юридичної особи.
За ст. 206 ККУ мають кваліфікуватися і ті випадки, коди винний висуває відповідні вимоги, поєднані із зазначеними вище погрозами щодо особи, яка неспроможна виконати ці вимоги, помилково вважаючи, що вона наділена більшими повноваженнями або має більший, ніж це є насправді, вплив на власників чи керівників юридичної особи – суб’єкта господарської діяльності.
У випадках, коли протиправні вимоги до потерпілого полягали у передачі іншим особам чужого майна, права на таке майно чи вчиненні будь-яких інших дій майнового характеру, вчинене слід кваліфікувати за ст. 189 ККУ.
Злочин є закінченим з моменту висунення будь-якої з вказаних у ч. 1 ст. 206 ККУ вимог, поєднаної з відповідною погрозою, і доведення їх до потерпілого.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 206) є вчинення його:
1) повторно;
2) за попереднім зговором групою осіб;
3) із погрозою вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень;
4) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я;
5) у поєднанні з пошкодженням чи знищенням майна.
Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 206) є вчинення його:
1) організованою групою;
2) службовою особою з використанням свого становища;
3) у поєднанні з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я;
4) великої матеріальної шкоди;
5) спричинення інших тяжких наслідків.
Небезпідставно вважаючи, що в діях Саковського Сергія Володимировича, Алдошиної Ірини Леонідівни та Можаєвої А.С. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст. 27, 40, 189, 206, 366 КК України, ми звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення до керівника Київської місцевої прокуратури №9 та начальника СВ Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві.
Очікуємо на відповідну реакцію даних силових структур, небайдужої громадськості і мас-медіа.

Саковський Сергій Володимирович єрдр

Саковський Сергій Володимирович єрдр 2

21 comments

  • Саковський – що то за псина турецька чи то монгольська? Ну явно не український іудей

  • Прямь, целый музей уродов (кунсткамера): саковский – гомно-коет, можаева – гомно-стервятник, алдошина – гомно-таракан…

 • скотобаза! для его бы дупы хорошего бычка с фермы может полезным приплод был

  • Этот конченный безмозглый придурок привел собственную дочку поглядеть на его мошенничества! Или на случай разборки прикрыться ее телом?

 • типу його мама віддалася африканському нігеру, от і в метизах досі ходить

  • во всяком случае нормальный отец не приведет на такие позорные сходки родную дочь! хотя, скорее всего она байстрюк. волосы у нее не как у цыгана

 • напевне щодня бігає в перукарню і підфарбовує вусики і борідку щоб не впізнали в ньому вагітного гермафродіта

 • чето не пойму: этот саковский толи безмозглый иудей или кантуженный татарин? Морда у него явно не украинская! И потом, иудеи и татарины не подвергают опасности своих детей и не хвастаются им своими преступлениями! Получается что это некая помесь иуды и татарина, что в общем привело к появлению нового подвида недолюдей – помесь быдла и изгоя, которого изгнала своя же иудо-татарская община чтобы не отравлял им и их детей нормальную человеческую жизнь

  • Наверное, в мире не найдется такого ублюдка как этот пидрас Саковский С.В. Привел собственного ребенка на заказную (проплаченную) сходку моральных уродов и отпетых мошенников чтобы бойкотировать деятельность единственной в стране не продажной гражданской организации, которая надежно приперла к стенке 470 казнокрадов и коррупционеров? Уверен, что С.Саковский при первой же возможности продаст целку своей дочери первому же насильнику, если тот хорошо ему заплатит!

 • цей сергій саковський – ходячий мішок кінського лайна! розріж дирку в цьому чурбанському мішку – і воно засмердить всю вулицю!

 • Пропоную свої безоплатні адвокатські послуги по цивільному стягненню з цих брудних смердючих татарів компенсації за заподіяну вам моральну, матеріальну шкоду і за упущену вигоду (від перешкоджання здійсненню законній господарській діяльності підприємства). Цих матеріалів абсолютно достатньо. Гарантую що стягну з цих не поголених чорномазих підерів 1,5 мільйони гривень!

 • Ромале, я читал в интернете что ты подрабатываешь сутенером и продаешь целку. И сколько просишь?

 • Я бы этого извращенца своими руками удавила или же его свинячие патроха ножницами во время сна отрезала!

 • якщо цей турок непоголений при всіх людях дозволяє собі такі сексуальні пестощі з дитиною, то що тоді він з нею робить у квартирі, коли обоє лишаються одні?

 • З оглядом на товстий зад С.Саковського можна сказати, що він напевне уже не раз сидів в тюрмі за ґвалтування малолітніх дітей і що його очко не раз там було зламане

 • ну і як тепер нам пускати на вулицю своїх дітей? один з них – педік, що насилує малолітніх дітей, а другий – шизофренік, який бігає по вулиці за людьми з сокирою?

 • цікаво, а мати цієї дівчинки знає що саковський приголублює її дочку, отримуючи статеву насолоду у неприродній спосіб?

Залишити відповідь до Кальма Скасувати відповідь