Тихонов Олексій Васильович фото

Диверсії начальника СУ прокуратури м. Києва Тихонова О.В.

Новости, Прокуратура, Самые важные новости

У провадженні третього СВ УРКП СОП ПК прокуратури м.Києва триває досудове розслідування кримінального провадження за № 42015100040000162 від 02.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.206, ч. 1 ст.364, ч.1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 396 КК України.
06.03.2017 року громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому прокуратури м.Києва у кримінальному провадженні за № 22016000000000338 від 16.09.2016 року повторне (третє) клопотання про вчинення процесуальних дій, що мають важливе значення для справи.
16.03.2017 року, у злісне порушення ст. 220 КПК України, слідчий третього СВ прокуратури м.Києва Завгородній М.С. надіслав громадянину (зазначення ПІП) поштою простий лист, в якому була копія Постанови від 13.03.2017 року про відмову у розгляді клопотання.
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй».
Розгляд клопотання містить в собі діяльність слідчого, прокурора, яку він здійснює відразу ж після
прийому клопотання. В ході розгляду аналізу піддається прохання здійснити певні дії чи заперечення щодо здійснення окремих дій, яке міститься у клопотанні, та його обгрунтованість.
З’ясовується, про встановлення яких обставин клопоче заявник, яким способом пропонує встановити їх слідчому, прокурору та чи мають ці обставини значення для цього кримінального провадження. Клопотання підлягає розгляду і вирішенню безпосередньо після його заяви. У тих випадках, коли негайне прийняття рішення за клопотанням неможливе, воно повинно бути задоволено за наявності відповідних підстав у строк не більше трьох днів з моменту подання. Такий строк встановлено законодавцем для розгляду уповноваженою процесуальною особою клопотання, заявленого учасниками кримінального процесу у ході досудового розслідування. Якщо заявлене слідчому клопотання зумовлює потребу звернення до прокурора, то це не може розглядатись як підстава для відмовлення в задоволенні клопотання, і таке звернення розглядає слідчий, повідомляючи заявника про рішення останнього. Слідчий, прокурор або детектив зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання.
При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника.
Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до Рекомендації 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 р. під поняттям “потерпілий” слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права держав-членів. У належних випадках термін “потерпілий” також охоплює найближчих членів сім’ї або утриманців прямо постраждалої особи (п. 1.1). Процесуального статусу потерпілого особа набуває:
– з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення до слідчого, прокурора. Винесення слідчим, прокурором постанови про визнання особи потерпілим КПК не передбачає. Водночас, у п. 1 ч. 2 ст. 56 КПК наголошується, що потерпілий має право “на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим”. Визнання може бути здійснено лише шляхом прийняття постанови про це. Про відмову у визнанні особи потерпілим слідчий, прокурор виносить постанову, копія якої вручається особі, яка може оскаржити її слідчому судді (п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК).
Слідчий третього СВ прокуратури м.Києва Завгородній М.С. виніс Постанову, яка яка не передбачена чинними нормами КПК України. В даній Постанові слідчий Завгородній М.С. навмисне підмінив процесуальні норми і значення з метою незаконного відсторонення громадянина (зазначення ПІП) від законної участі в даному кримінальному провадженні як потерпілого.
Постанова від 13.03.2017 року слідчого третього СВ прокуратури м.Києва Завгороднього М.С. про відмову у розгляді клопотання фактично робить даного слідчого ауцайдером, так як фактично позбавляє заявника усіх прав, гарантованих КПК України, Конституцією України та Конвенцією по правам людини.
Постановити саме таку Постанову могла не тільки абсолютно неграмотна посадова особа, але і абсолютно недієздатна особа, яку з незрозумілих причин тримають на дуже важливій роботі в прокуратурі м. Києва!
Про ідентичну злочинну діяльність слідчого Завгороднього М.С. у подібних 16 (шістнадцяти) кримінальних провадженнях та про вчинені ним службові підроблення, за якими на нього вже відкрито 12 (дванадцять) кримінальних справ, громадянин (зазначення ПІП) впродовж 1,5 (півтори) роки біля 50 (п’ятдесяти) раз інформував начальника третього слідчого відділу СУ прокуратури м. Києва і начальника слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонова Олексія Васильовича, які не тільки не прийняли жодних мір, але і активно покривають вчинені злочини слідчим Завгороднього М.С.
А що стосується начальника слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонова Олексія Васильовича, то він досі не виконав вимог біля 120 (сто двадцяти) Ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м.Києва та не забезпечив проведення досудового розслідування у 160 (сто шістдесяти) кримінальних справах, в яких громадянин (зазначення ПІП) і фігуранти у провадженнях впродовж 2 (двох) років навіть не були допитаними. У доказ останньому громадянин (зазначення ПІП) має біля 7 (семи) кілограм документів, копії яких буде надано при проведенні слідчих дій у досудовому розслідуванні у кримінальній справі.

Відтак, вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності слідчого третього СВ прокуратури
м.Києва Завгороднього М.С., начальника третього слідчого відділу і начальника слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонова Олексія Васильовича є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст. 364, 366, 367, 368, 382, 396 КК України.
Виходячи з особистої автобіографії Тихонова Олексія Васильовича (…народився 11 лютого 1960 р. в Ярославській області (Росія). В 1966 р. разом з батьками оселився в с.Драбів Черкаської області, де в 1977 р. закінчив середню школу. У школі був головою редакційної колегії шкільного видання, очолював комсомольський оперативний загін, який тісно співпрацював з районним відділом міліції у питаннях профілактики та запобігання правопорушень серед неповнолітніх. У 1979 р. поступив на військово-юридичний факультет Військового інституту Міністерства оборони СРСР (м.Москва), є суттєві підстави вважати, що його потенційна злочинна бездіяльність є нічим іншим як диверсійна діяльність у тилу “ворога”.
Начальник слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонов Олексій Васильович, напевне через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, своєю незаконною діяльністю підриває віру українців у справжній курс теперішньої політики, знищує дух патріотизму, сіє паніку, зневіру, незадоволеність, тим самим настроює народ України проти обраного курсу уряду, а зрештою — підриває обороноздатність країни.
Начальник слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонов Олексій Васильович, умисно вчиняє посадові діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, допоки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України – м. Києва (ознаки ст.111 ККУ).
Вищенаписане є беззаперечним доказом вчинення кримінального правопорушення начальником слідчого управління прокуратури м.Києва Тихоновим Олексієм Васильовичем, що передбачене ст.111, 364, 367, 368, 382, 396 КК України. З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Тихоновим Олексієм Васильовичем.
Як результат, проти начальника слідчого управління прокуратури м.Києва Тихонова Олексія Васильовича, слідчого третього СВ прокуратури м.Києва Завгороднього М.С. та проти начальника третього слідчого відділу прокуратури м.Києва відкрито кримінальне провадження за № 52017000000000460 від 06.07.2016 року, в якому зараз ведеться відповідне досудове розслідування в ГПД НАБУ.
Очікуємо на об’єктивні результати досудового розслідування, відповідний суспільний і міжнародний резонанс і на небайдужість мас-медіа.

Тихонов Олексій Васильович єрдр

11 comments

 • замаскований безголовий сепаратист, у якого задача затравити український народ внутрішніми і зовнішніми кримінальними елементами

 • бандитское отродие, которое продало масонам свои вонючие патрохи за 30 серебрянников

 • прокурорська наволоч, яка продалася відразу обом сторонам: масонам і окупантам

 • Генеральный прокурор Юрий Луценко вообще опидарел, толи ему в сизо мозги все вышибли?! Как можно было оставить на работе сепаратиста и шпиона кгб? Типа никто не знает в этой бандитской власти, что О.В.Тихонов россиянин?

 • каким же нодо быть дебилом чтобы сепару отдать такую важную должность в прокуратуре города киева в то время когда идет война и страна нуждается в железном порядке

 • тихонов уже решил свою диверсионную задачу и к тому же – заблаговременно: прокуратура города парализована полностью. ни одно криминальное дело не расследуется, кроме как заказные или денежные!

 • Этот Тихонов точно диверсант. Как юрист, каждый день бегаю по судам, однако со времен Януковича не знаю ни единого случая, что бы досудебное следствие расследовалось без взяток! Криминальные дела в прокуратуре Киева вообще не расследуются, либо расследуются – по указаниям сверху или за взятки.

 • невже так важко зажратому Порошенку тотально поміняти кадри? Хоть би раз посадові чемодани не продавалися, жити людям значно стало легше. Йому і так нікуди дівати гроші від продажу смертельно небезпечних бензопіренових рошенівських цукерок

 • Прямо як у казці про Алісу з країни чудес: по вині Тихонова в прокуратурі Києва роками не розслідується жодної кримінальної справи, крім проплачених і замовних! Поміж тим прокурор Говда шикує у марнославстві!

 • А куди дивиться ГПУ, Кабінет міністрів і Верховна Рада? Чому утримують на посаді керівника прокуратури міста Києва бездіяльну і корумповану особу?

 • А що власне заважає Героям Майдану і АТО прийти до цієї самої прокуратури і за принципом Сашка Білого взяти за краватку цих довбаних і корумпованих прокурорських чупакабр і спитати чому вони приховують злочини?

Залишити відповідь