prokuror-chechotka-irina-romanivna

Чечотка Ірина Романівна покриває злочини і поширює корупцію

Новости, Прокуратура

13.10.2016 року було винесено слідчим суддею Солом’янського районного суду м.Києва Ухвалу у судовій справі № 760/15326/16-к, якою було зобов’язано уповноважених осіб Київської місцевої прокуратури № 9 розглянути клопотання потерпілого (зазначення ПІП) за вих. № 358/24 від 24.08.2016 року у провадженні.
Однак, і до тепер вимоги Ухвали у справі № 760/15326/16-к від 13.10.2016 року слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва залишаються не виконаними.
З приводу потенційної бездіяльності процесуальних керівників даного підрозділу прокуратури в кримінальному провадженні, потерпілий (зазначення ПІП) неодноразово звертався із заявами, скаргами і клопотаннями до керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни, яка на них зовсім не відреагувала.
В статті 36 КПК України зазначається таке:
1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва до-судовим розслідуванням, уповноважений:
1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються розслідування;
3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування;
4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом;
5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій оперативним підрозділам;
6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;
7) скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих;
8) ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;
9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, в тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання;
11) повідомляти особі про підозру;
12) пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права, у порядку, передбаченому цим Кодексом та законом;
13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання;
14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
15) підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення у порядку, встановленому цим Кодексом;
20) оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;
21) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
3. Участь прокурора в суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
6. Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники і заступники при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих та підпорядкованих прокурорів у межах строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування.
В Законі України “Про прокуратуру” зазначається таке:
– вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність (ст.8 Закону України “Про прокуратуру”);
– завдання нагляду прокурора за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, відповідно до ст.29 Закону України “Про прокуратуру”, полягає у сприянні:
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
2) виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
– здійснюючи нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, прокурор має виконувати завдання кримінального провадження (ст.2 КПК), зокрема, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Адже саме зі складеним за результатами досудового розслідування обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру з доданим до них реєстром матеріалів досудового розслідування прокурор звертається до суду;
– виконанню завдань прокурора має сприяти здійснення ним наданих йому процесуальних повноважень, передбачених ч.2 ст.36 КПК України;
– процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням полягає в тому, що він, реалізуючи свої наглядові повноваження, забезпечує виконання органами досудового розслідування вимог закону, які визначають підстави та процесуальний порядок проведення ними слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень;
– прокурор може ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого та призначення іншого слідчого за наявності передбачених КПК підстав для його відводу або у випадку неефективного досудового розслідування;
– за наявності обставин, що виключають участь слідчого судді у кримінальному провадженні (ст. 75, 78 КПК), прокурор подає заяву про його відвід;
– участь прокурора в судовому провадженні є обов’язковою. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором є обов’язковим у всіх провадженнях, за винятком проваджень з приватною формою обвинувачення, де обвинувачем є сам потерпілий та його представник (ч.4 ст. 26, ст. 477 КПК).
Не дивлячись на вказані вище положення КПК України та Закон України “Про прокуратуру”, керівник Київської місцевої прокуратури №9 Чечотка Ірина Романівна свідомо проявила бездіяльність, тим самим покриваючи вчинені злочини фігурантів у справі провадження та попираючи права і свободи потерпілої особи, що потягло за собою важкі наслідки: повторне вчинення злочину даними фігурантами та збанкрутування приватного підприємства потерпілого.
Вищенаписане дає суттєві підстави вважати, що в діях керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни є склад кримінального правопорушення, що передбачений ст.382, 396 ККУ.

Крім того, як для даного випадку, позиція керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів прокуратури та до керівників держави, що явно наруку зовнішнім ворогам нашої держави.
Чечотка І.Р. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищила службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування. Саботаж і бойкотування належної роботи судового органу прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави.
Чечотка І.Р. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території м.Києва.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Чечоткою І.Р. як посадовими особами органів прокуратури, вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень керівником Київської місцевої прокуратури №9 Чечоткою Іриною Романівною мають ознаки злочину, що передбачені ст.111, 382, 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ, ГПД НАБУ про вчинені кримінальні правопорушення керівником Київської місцевої прокуратури №9 Чечотка Іриною Романівною.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних структур, міжнародного резонансу, небайдужої громадськості і адекватної реакції мас-медіа.

chechotka-irina-romanivna-uxvala-sudu

uxvala-sudu-chechotka-irina-romanivna

7 comments

 • Я лично сама видела в суде, как сабаки-прокуроры этой коррумпированой Чечотки подростку подозрение вручали за кражу телефона стоимостью в 1200 грн. Если сопоставить преступление этого подростка и преступления семьи Можаева (проходят по ч.2 ст. 185 и ч.4 ст. 296 КК Украины), которые вами здесь хорошо описаны в рубрике “Люди”, то разве усомневаешься в подлости, продажности и извращенности руководителя Соломенской прокуратуры?

 • дійсно, зараз немає жодного психічно здорового, компетентного чи то не продажного прокурора!

 • если бы ирина чечотка действительно хотела нормальной работы в своей прокуратуре, тогда бы она хотябы занялась просветительской работой чтобы не такими тупыми били ее подчиненные. например, нанять преподов с универа и два раза в неделю читать своим прокурорам основные статьи КПК. в крайнем случае, чечотка могла бы обязать своих заместителей проводить разборки каждого происшествия с подробным анализом допущеных ошибок и давать шаблоны правильных следственных и прокурорских действий

 • Все-равно что короладский жук: присосалася изовсех сил к креслу прокурора района и без передыху зажирается взятками. Остается надеяться, что скоро она удавится ими со всей своей коррупционной семейкой!

 • Не сумнівайтеся, рано чи пізно але бог точно почує молитви обділених і постраждалих людей і Чечотка неодмінно подавиться із своїми виродками тими статками, які непомірно отримує від кожного нею відмазаного бандита!

 • Усім, усім, усім!
  Цих злочинних потвор має знати вся Україна, які винесли нахабне антидержавне Рішення №128дп-17 від 20.09.2017 року, спасаючи хабарника і посадового злочинця – керівника Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва Чечотки Ірини Романівни та прокурорів цієї місцевої прокуратури Северина Костянтина Миколайовича та Маруненко Олександра Андрійовича.
  “…Дисциплінарне провадження № 11/2/4-235дс-123дп-17 щодо керівника Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва Чечотки Ірини Романівни та прокурорів цієї місцевої прокуратури Северина Костянтина Миколайовича та Маруненко Олександра Андрійовича закрити.
  Копію рішення направити прокурорам Чечотці І.Р., Северину К.М. та Маруненку О.А., прокурору міста Києва, Генеральному прокурору України та заявнику Порохні М.П.
  Рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду протягом одного місяця з дня отримання його копії.
  Головуючий – В. Грушковський.
  Члени Комісії: В.Архіпов, Ю.Піцик, С.Погребняк, А.Коваленко, С.Сергійчук, С.Костенко, В.Юсип, С.Нечепоренко”.
  Ганьба продажним тварюкам! Ганьба новоствореній дисциплінарній комісії прокурорів!

Залишити відповідь