prokuror-polishhuk-tetyana-anatolivna

Злочинна діяльність прокурорів Поліщук Т.А. і Чечотки І.Р.

Новости, Прокуратура

06.12.2016 року було винесено слідчим суддею Солом’янського районного суду м.Києва Ухвалу у справі № 760/15335/16-к, якою було зобов’язано уповноваженого прокурора Київської місцевої прокуратури №9 розглянути клопотання потерпілого у кримінальному провадженні (зазначення ПІП) за вих. № 360/24 від 24.08.2016 року. Однак, навіть до тепер вимоги Ухвали у справі № 760/15335/16-к від 06.12.2016 року слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва залишаються не виконаними.
10.01.2017 року потерпілий у кримінальному провадженні (зазначення ПІП) отримав лист за № (10-59)186вих-17 від 03.01.2017 року від заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 Поліщук Тетяни Анатоліївни, яким його повідомлялося, що вона не буде виконувати вимоги Ухвали у справі № 360/24 від 24.08.2016 року, так як начебто 27.07.2016 року Київською місцевою прокуратурою №9 внесено відповідні відомості до ЄРДР за фактом неправомірних дій з боку слідчого СВ Солом’янського УП ГУ НП в м.Києві Кобець У.В.
Саме у такий спосіб заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Т.А. зізналася, що вона не знає чим відрізняється Постанова (за результатами розгляду клопотання) від листа (з повідомленням про внесення до ЄРДР відомостей заяви про вчинення кримінального правопорушення), або ж саме у такий спосіб прикидається недосвідченою посадовою особою, тим самим покриваючи вчинені злочини фігурантів у кримінальному провадженні № 42016101090000087 від 01.09.2016 року та тим самим перешкоджаючи проведенню досудового розслідування.

З приводу потенційної бездіяльності процесуальних керівників та неправомірної діяльності заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 Поліщук Тетяни Анатоліївни, потерпілий (зазначення ПІП) неодноразово звертався із заявами, скаргами і клопотаннями до керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни, яка їх безкарно проігнорувала.
В статті 36 КПК України зазначається таке:
1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва до-судовим розслідуванням, уповноважений:
1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються розслідування;
3) доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування;
4) доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках — особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом;
5) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій оперативним підрозділам;
6) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;
7) скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих;
8) ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування;
9) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, в тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання;
11) повідомляти особі про підозру;
12) пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, які через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права, у порядку, передбаченому цим Кодексом та законом;
13) затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання;
14) звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
15) підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення у порядку, встановленому цим Кодексом;
20) оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;
21) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
3. Участь прокурора в суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
6. Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники і заступники при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчих та підпорядкованих прокурорів у межах строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування.
В Законі України «Про прокуратуру» зазначається таке:
— вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність (ст.8 Закону України «Про прокуратуру»);
— завдання нагляду прокурора за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, відповідно до ст.29 Закону України «Про прокуратуру», полягає у сприянні:
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
2) виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
— здійснюючи нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, прокурор має виконувати завдання кримінального провадження (ст.2 КПК), зокрема, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Адже саме зі складеним за результатами досудового розслідування обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру з доданим до них реєстром матеріалів досудового розслідування прокурор звертається до суду;
— виконанню завдань прокурора має сприяти здійснення ним наданих йому процесуальних повноважень, передбачених ч.2 ст.36 КПК України;
— процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням полягає в тому, що він, реалізуючи свої наглядові повноваження, забезпечує виконання органами досудового розслідування вимог закону, які визначають підстави та процесуальний порядок проведення ними слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень;
— прокурор може ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого та призначення іншого слідчого за наявності передбачених КПК підстав для його відводу або у випадку неефективного досудового розслідування;
— за наявності обставин, що виключають участь слідчого судді у кримінальному провадженні (ст. 75, 78 КПК), прокурор подає заяву про його відвід;
— участь прокурора в судовому провадженні є обов’язковою. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором є обов’язковим у всіх провадженнях, за винятком проваджень з приватною формою обвинувачення, де обвинувачем є сам потерпілий та його представник (ч.4 ст. 26, ст. 477 КПК).
Не дивлячись на вказані вище положення КПК України та Закон України «Про прокуратуру», керівник Київської місцевої прокуратури №9 Чечотка Ірина Романівна та заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Т.А. навмисно проявили бездіяльність, тим самим покриваючи вчинені злочини фігурантів у справі провадження та попираючи права і свободи потерпілої особи, що потягло за собою важкі наслідки: повторне вчинення злочину даними фігурантами та збанкрутування приватного підприємства потерпілого.
Вищенаписане дає суттєві підстави вважати, що в діях керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни та заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Т.А. є склад кримінального правопорушення, що передбачений ст.382, 367, 396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, позиція керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни та заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Т.А. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів прокуратури та до керівників держави, що явно наруку зовнішнім ворогам нашої держави!
Поліщук Т.А. і Чечотка І.Р. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищили свої службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування та органів прокуратури.
Саботаж і бойкотування належної роботи органу прокуратури і досудових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави.
Поліщук Т.А. і Чечотка І.Р. умисно вчиняють злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території м.Києва.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Поліщук Т.А. і Чечоткою І.Р. як посадовими особами органів прокуратури, вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Тетяни Анатоліївни та керівника Київської місцевої прокуратури №9 Чечотки Ірини Романівни наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 9 Поліщук Тетяною Анатоліївною та керівником Київської місцевої прокуратури №9 Чечоткою Іриною Романівною мають ознаки злочину, що передбачені ст.111, 382, 367, 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ, ГПД НАБУ про вчинені кримінальні правопорушення даними посадовими особами.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних вище структур, міжнародного резонансу, небайдужої громадськості і адекватної реакції мас-медіа.

polishhuk-tetyana-anatoli%d1%97vna-uxvala

uxvala-polishhuk-tetyana-anatoli%d1%97vna

7 comments

 • я вот одного не пойму, почему наша молодеж в зоне АТО должна умирать за этих прокурорских выродков?

 • а я непонимаю того как эти бойцы АТО, вернувшись с фронтов и увидев такой прокурорский беспредел в Киеве, почему не уничтожают этих тварей. им же намного проще заняться чисткой у себя дома а не во вражеском котле вдали от своего дома

 • це ж треба бути такою підлою гадиною, щоби навіть не усвідомлювати степені ризику і рівня відповідальності за вчинені посадові злочини. хоча, такі уроди зачинаються від інших уродів і відповідно родяться вже без людських цінностей і психічного здоров’я

 • Весь мир смотрит через шоколадные пальцы Петра Порошенка на этот позорный прокурорско-полицейский цирк в Украине и им никак невдомек, зачем украинцам ЕС если ее поводыри воскрешают методы средневековой инквизиции?

 • На свої очі бачила як цими прокурорськими збоченцям засуджувалися діти за кражу дешевих телефонів в той час як справжні урки і рецидивісти відкупляються від них, а відповідно – від несення справедливого покарання за вчинені ними важкі злочини, де передбачені покарання до 10 років тюрми

 • Яка несправедливість. Одні помирають на війні в зоні АТО за високі ідеї Порошенка, інші в тій же самій зоні АТО – помирають від голоду і холоду як заложники політичних ігор маразматиків, в той час як за спинами їх обох прокурорські отморозки в черговий раз занапастили нову структуру щодо контрою за діями працівників прокуратури.
  Невже Порошенко, Гройсман і Луценко настількі сліпі, дурні чи політично безграмотні що не розуміють того, що на посади в дану структуру потрібно обирати не таких же отморозків як В.Архіпова, Ю.Піцика, С.Погребняка, А.Коваленка, С.Сергійчука, С.Костенка, В.Юсипа, С.Нечепоренка, а керівників або представників відомих громадських організацій!?
  Чи справа втім, що в прокуратурі працювати можна тільки цивільній особі куму Луценко, а іншим – зась?
  Ганьба Порошенку, Гройсману і Луценку!
  Тричі ганьба і прокляття голові і членам дисциплінарної комісії – В.Архіпову, Ю.Піцика, С.Погребняку, А.Коваленку, С.Сергійчуку, С.Костенку, В.Юсипу, С.Нечепоренку!

 • Кожний раз коли я чую як у відповідь на питання судді “Чи маєте пане детективе заперечення проти задоволення скарги… на невнесення до ЄРДР відомостей заяви… про вчинене кримінальне правопорушення…” всяку там шизофренічну біліберду пришелепкуватих детективів, за яку народ їм платить на місяць сотні тисяч гривень за покривання вчинених злочинів бандитів, то у мене в той час закипає у жилах кров від нестерпного бажання їх смердючі язики повиривати щоби не ганьбили український народ, який день і ніч тужиться щоби прогодувати цих ненаситних колорадських жуків

Залишити відповідь