nevidomskij-oleksandr-anatolijovich

Злочинним угрупуванням керує адвокат Невідомський О.А.

Адвокаты, Новости, Популярные новости

В Кузнецовському міському суді Рівненської області знаходиться на розгляді цивільна справа за № 761/3222/17 за позовом особи 1 до ФОП Усович Василя Федоровича, Лінник Андрія Павловича і ПАТ «Страхова компанія «Країна» про відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та упущеної вигоди, отриманих внаслідок ушкодження здоров’я.
Згідно двох окремих Договорів про надання правової допомоги щодо підготовки процесуальних документів та представництва інтересів в судах у цивільній справі № 761/3222/17 від 11.05.2017 року, адвокат АБ «Правова допомога Невідомського» Невідомський Олександр Анатолійович представляє законні інтереси ФОП Усовича Василя Федоровича та Лінника Андрія Павловича, які є винними втім, що особа 1 отримав важкі тілесні ушкодження через випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу ФОП Усовичем В.Ф. і через нетверезий стан водія Лінника А.П., а також у зв’язку з не наданням Лінником А.П. медичної допомоги особі 1, залишенням потерпілого в стані безпорадності і явної загрози життю на автомобільній трасі Київ-Кузнецовськ (що в 4,5 км. від найближчого населеного пункту), на 20-градусному морозі.
В процесі розгляду судової справи № 761/3222/17 особі 1 стало відомо, що адвокат адвокатського бюро «Правова допомога Невідомського» Невідомський Олександр Анатолійович вступив в злочинну змову із найкорумпованішим суддею Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейканом І.Ю. з метою знищення улік, вчинення службових підроблень, змін показань свідків, не надання потерпілому Акту про нещасний випадок, саботажу розгляду судової справи, затягування розгляду судової справи на вкрай нерозумний строк та винесення підкупленим суддею завідомо неправосудного рішення.
Як це добре видно з персональної анкети в соціальній мережі “Фейсбук” судді Зейкана І.Ю., адвокат Невідомський О.А. давно знаходиться в дружніх стосунках з суддею Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейканом І.Ю., які навіть не приховують від людей своїх дружніх стосунків. Відповідно до норм ЦПК України, адвокат Невідомський О.А. і суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейкан І.Ю. були зобов’язані взяти самовідвід у судовій справі № 761/3222/17, чого з корупційних міркувань чомусь не зробили.
Крім цього, адвокат Невідомський О.А. регулярно вводить суд в заблуду та вчиняє підроблення, адже заявляє у судових засіданнях про те, що 11.02.2014 року особа 1 при посадці в автобус ФОП Усовича В.Ф. не отримував тілесних ушкоджень, в той же самий час як водій даного автобусу Лінник Андрій Павлович, ФОП Усович Василь Федорович та свідки Борисик Надія Олександрівна і Москалик Павло Борисович вже надали свої письмові покази у кримінальному провадженні за № 12014180050000217 від 20.03.2014 року про те, що вони бачили (і знають) що особа 1 насправді отримував тілесні ушкодження при посадці в автобус ФОП Усовича В.Ф., з приводу чого він і проходив судово-медичну експертизу у кримінальному провадженні, за висновками якої вже були встановлені відповідні факти.
Адвокат Невідомський О.А. керує незаконною діяльністю ФОП Усовича В.Ф., в тому числі щодо не надання особі 1 впродовж 5 років Акту про нещасний випадок із пасажирами галузевого зразка і Довідки потерпілого на проїзд пільговика із зазначенням відомостей про страховика для оформлення звернення до страхової агентства по вказаному нещасному випадку.
Також, адвокат Невідомський О.А. приховує вчинені злочини ФОП Усовича В.Ф., так як останній що б уникнути кримінальної відповідальності, перед проведенням обстеження технічно несправного автобусу, навмисне знищив уліки (замінив деформоване металеве обрамлення кутів салону шахти запасного виходу автобусу на пластикові, в якому особа 1 отримав тілесні ушкодження).
Адвокат Невідомський О.А. надає суду умисно неправдиву інформацію щодо справжнього матеріалу обрамлення шахти запасного виходу з автобусу ФОП Усовича В.Ф. з метою забезпечення прийняття вигідного для відповідачів судового рішення, тим самим вчиняючи службове підроблення з метою отримання незаконної вигоди. Більше того, адвокат Невідомський О.А., зловживаючи своїми процесуальними правами, регулярно надає суду неналежні докази з метою умисного затягування розгляду судової справи понад розумний строк (який ще не розглядався по суті справи, однак триває вже п’ятий рік) та винесення неправосудного рішення. Особа 1, у зв’язку з цим, що б отримати страховку по нещасному випадку, змушений понад п’ять років витрачати свої кошти, час і здоров’я на фактично зайві звернення у контролюючі і правоохоронні органи з метою оскарження фактів самовправства пасажироперевізника ФОП Усовича В.Ф. та його злочинного адвоката Невідомського О.А., а також роками недоотримувати прибуток на своїй роботі.
Один із таких випадків тривалої протиправної діяльності адвоката Невідомського О.А. і судді Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейкана І.Ю. вже має відповідну оцінку за наслідками розгляду апеляційної скарги особи 1 колегією суддів Апеляційного суду Рівненської області, яким було скасоване неправосудне рішення судді Зейкана І.Ю., яке витікало суто із підроблених матеріалів судової справи адвокатом Невідомським О.А. Також, адвокат Невідомський О.А. вступив в злочинну змову з декількома адвокатами м.Києва, які представляють інтереси відповідачів в трьох судових справах за позовом особи 1 щодо інших епізодів порушення його прав і законних інтересів з метою незаконного обміну матеріалами судових справ і використання їх у власних судових процесах, що є злочином і дисциплінарно караємим проступком.
У відповідності до положення ст.95 ЦПК України, «п.1. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. 2. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. 3. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. 4. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. 5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. 6. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.
Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги».
У відповідності до положення ст.100 ЦПК України, «п.1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи, веб-сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). 2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. 3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом. 4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. 5. Якщо подано копію електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги».
Пленумом Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 року передбачено, зокрема п.2.5., що будь-які подані учасниками процесу докази (зокрема, стосовно електронної інформації) підлягають оцінці судом на предмет належності і допустимості. Вирішуючи питання щодо доказів, господарські суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Електронні документи без електронного цифрового підпису не можуть взагалі братися до уваги, так як не можна однозначно сказати хто їх створював, судити про те, що електронний текст не піддавався ким не будь редагуванню. Електронні документи не можуть бути належним доказом у суді також через положення Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» (стаття 3 Закону України від 22.05.2003 року), які регулюють електронний документообіг. Відповідно даним законам (ст.1, 5, 6) любі електронні документи мають бути підписані електронними цифровими підписами (в ст.4 цього Закону сказано, що електронний цифровий підпис використовується фізичними і юридичними особами — суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача і підтвердження цілісності даних в електронній формі).
Адвокат Невідомський О.А. залучив до справи провадження електронну копію Ухвали Верховного Суду від 12.02.2018 року у справі № 820/4260/17 судді Шарапа В.М., яка не може вважатися належним і припустимим доказом. Крім цього, залучаючи в судовій справі № 761/3222/17, в якості не належного доказу приклади з іншої судової справи, сторони даного судового провадження позбавлені можливості на ознайомлення зі всією судовою справою, за якою колись приймалися певні Ухвали, а відтак не можна достеменно переконатися, що архівна і актуальна судові справі – тотожні. Також, слід окремо зазначити, що учасники судових проваджень № 820/4260/17 і № 761/3222/17 є абсолютно різними, що не дозволяє дані провадження ототожнювати.
Адвокат Невідомський О.А. навмисно підмінив у своїх звернення до суду поняття «Ухвала» на «Рішення», які мають різне процесуальне значення. Насправді ж, норми ЦПК передбачають взяття суддями до уваги лише Рішення Верховного суду України, а не проміжні Ухвали.
Через вказані вище підроблення адвокатом Невідомським О.А. особа 1 зазнав вкрай великого збитку і упущеної вигоди тривалістю понад п’ять років, а держава – недоотримує податків за фактом відсутності у нього господарської діяльності. Крім цього, тисячі людей постійно перебувають у стані ризику для свого життя і здоров’я від щоденного користування десятьма транспортними засобами ФОП Усовича В.Ф., які є технічно несправними.
Керівник прокуратури Рівненської області Подубинський Богдан Володимирович впродовж 5 років не безвигідно для себе приховує протиправну діяльність працівників ввіреної йому прокуратури, так як постійно ігнорує подані особою 1 скарги, заяви, клопотання і повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень вищевказаними особами, що вимагає проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в межах ГПД НАБУ, СУ ДБР, ГСУ ГПУ і в ГСУ СБУ.
У відповідності до ст.68 Конституції, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей. У відповідності до ст.64 Конституції (Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією.
Хіба не за ці стандарти конституційного права щодня і на протязі майже шести років гинуть в ООС найперспективніша, найсвідоміша і найпатріотичніша молодь України? Адвокат Невідомський О.А., ФОП Усович В.Ф. і керівник прокуратури Рівненської області Подубинський Б.В. через свою корумпованість, нахабність, безграмотність, бездарність, протиправність і неадекватність напевно уже забули про героїзм Небесної Сотні і про десятки тисяч загиблих воїнів АТО, які віддали свої безцінні життя за право решти українського народу жити без ярма на своїх шиях і у відповідності до європейських стандартів прав людини. Більше цього, Невідомський О.А., Усович В.Ф. і Подубинський Б.В. саме у такий спосіб сплюндровують добру пам’ять про загиблу Небесну Сотню і бійців АТО, нівелюючи своїми злочинними діями героїчні досягнення українського народу. Сподіватимемося, що у м.Кузнецовську і в м.Рівному знайдуться виживші ветерани АТО і учасники Майдану, які щодня влаштовуватимуть цим ганебним диверсантам фекальну люстрацію, якщо ГПУ і КДКА у Рівненській області не бажають реагувати на це неподобство у встановлений законом спосіб.
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності Невідомського О.А., Усовича В.Ф. і Подубинського Б.В. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.368, ч.2 ст.376, ч.2 ст.356, ч.2 ст.256, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що протиправна діяльність Невідомського О.А., Усовича В.Ф. і Подубинського Б.В. також витікає з предмету громадської діяльності особи 1, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то протиправну діяльність Невідомського О.А., Усовича В.Ф. і Подубинського Б.В. слід розцінювати як таку, що направлена на умисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягне за собою додаткову кримінальну відповідальність, що передбачена ст.170 КК України. Крім цього, як для даного випадку, дії Невідомського О.А., ФОП Усовича В.Ф. і Подубинського Б.В. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів адвокатури, прокуратури і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам України. Невідомський О.А., Усович В.Ф. і Подубинський Б.В., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом вчиняють самовправство, шахрайство, бездіяльність, недбальство, халатність, службові підроблення, перевищують службові повноваження, культивують і поширюють корупцію, безлад, свавілля і безчинність, надають допомогу організованим кримінальним угрупуванням, тим самим саботуючи роботу органу адвокатури і прокуратури. Саботаж і бойкотування роботи органу адвокатури і прокуратури прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Невідомський О.А., Усович В.Ф. і Подубинський Б.В. умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці Невідомським О.А., Усовичем В.Ф. і Подубинським Б.В. вже розчарували частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Невідомського О.А., Усовича В.Ф. і Подубинського Б.В. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Невідомським О.А., Усовичем В.Ф. і Подубинським Б.В. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.368, ч.2 ст.376, ч.2 ст.356, ч.2 ст.256, ч.1 ст.396, ч.1 ст.111, ст.170, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, СУ ДБР і ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Невідомським О.А., Усовичем В.Ф. і Подубинським Б.В. Крім цього, було прийнято рішення про повідомлення КДКА у Рівненській області про не належну поведінку адвоката Невідомського О.А. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, СУ ДБР, ГСУ СБУ і ГСУ ГПУ стосовно вчасності внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від КДКА у Рівненській області — вчасного відкриття і розгляду дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Невідомський Олександр Анатолійович ЄРДР

Суддя Зейкан І.Ю. адвокат Невідомський О.А. фейсбук 1

Суддя Зейкан І.Ю. адвокат Невідомський О.А. фейсбук 2

Адвокат Невідомський О.А. шахрайство

Суддя Зейкан Іван Юрійович шахрайство

Суддя Зейкан Іван Юрійович шахрайство 2

Підписатися
Сповістити про
5 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Маша
5 роки тому

ця гидка потвора постійно порушує присягу адвоката і обманює своїх клієнтів шляхом зливання інформиації іншій стороні процесу. люди віддають йому свої останні копійки і вірять в нього як в чесного адвоката, а він, як ота дешева проститутка, продає своїх клієнтів з патрохами…

Коля
5 роки тому

А мені відомі випадки, коли цей поддонок вимагав кошти від с воїх клієнтів для хабарів суддям кузнецовського міського суду за позитивне судове рішення, в той час як ці самі кошти — прикарманював. коли ж справу суду програє, то повертає клієнту частину коштів назад під вигадку того, що ця мол справа була на контролі в області чи в ГПУ. словом — суцільний розвод!

Yura
5 роки тому

не адвокат а якась чупакабра: морда рапата як у крокодила хвіст, череп асиметричний, губ взагалі немає, розріз очей – як у чукчів. такий собі іхтіозавр. природа карає цих прокурорських підерів по повній програмі, хоч вони і прикидаються адвокатами!

Софа
5 роки тому

Ця тварюка, у противагу присязі адвоката, постійно зливає інформацію з судових справ стороннім особам і адвокатам в інших справах, при чому – явно за грошову винагороду. Я думаю що наступила пора позбавити цього педофіла посвідчення і практики адвоката з одночасним притягненням його до кримінальної відповідальності.

Валерій
5 роки тому

пархате прокурорське бидло, яке вирішило на старість приховати своє гниле єство за купленим адвокатським посвідченням. однак, від історії своїх підлих діянь далеко не втечеш: вона як бумеранг – завжди повертається і завжди нагадує хто ти є і кому давно завинив!