Колдіна Олександра Олегівна

Суддя Колдіна О.О. Від санітарки і секретарки до зрадника

Новости, Популярные новости, Суды

29.10.2018 року, через приймальну ГПД НАБУ, особа 1 подав на ім’я керівника Національного антикорупційного бюро України Калужинського Андрія Володимировича заяву за вих. № 2685/29 про вчинення зухвалого кримінального правопорушення суддею Солом’янського районного суду м.Києва Педенко А.М., яка була зареєстрованою в НАБУ за вх. № В-9662.
У даній заяві особа 1 вказав всі ознаки вчиненого злочину: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Також, у своїй заяві особа 1 самостійно кваліфікував вчинення вищевказаною особою злочину – за ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України. Відповідно, в заяві особи 1 були всі необхідні дані для внесення її відомостей до ЄРДР впродовж 24 годин керівником ГПД НАБУ або уповноваженим детективом, у відповідності до положення п.6 ст.39 КПК України.
Однак, у порушення ч.1 ст.2 КК України, ст.214 КПК України та п.3.3.1 Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, станом на 01.11.2018 року особу 1 у жодний із способів так і не було повідомлено керівником ГПД НАБУ або уповноваженим детективом про внесення до ЄРДР відомостей поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення за вих. № 2685/29 від 29.10.2018 року.
Пунктом 1 ч.2 ст.39 КПК України передбачено, що саме керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. В таку групу слідчих може бути включений і сам керівник органу досудового розслідування. Разом з тим, включення до групи слідчих керівника органу досудового розслідування є необов’язковим, оскільки, в силу наданих процесуальним законом, зокрема п.п. 4,6 ч.2 ст.39 КПК України повноважень, керівник органу досудового розслідування уповноважений вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх порушення слідчим, здійснювати досудове розслідування, виконувати функції реєстратора кримінальних правопорушень, користуючись при цьому повноваженнями слідчого. А слідчий, відповідно до п.1 ч.1 ст.40 КПК України, уповноважений починати досудове розслідування та розглядати подані йому клопотання. Наведене свідчить про те, що оскаржувана особою 1 бездіяльність начальника органу досудового розслідування, яка полягає у не внесенні відомостей поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за вих. № 2685/29 від 29.10.2018 року у визначений КПК України строк, є предметом оскаржування в загальному місцевому суді.
01.11.2018 року, що відповідало 4 (четвертому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України), особа 1 подав через канцелярію суду на ім’я голови Солом’янського районного суду м. Києва скаргу за вих. № 2700/31 на бездіяльність керівника ГПД Національного антикорупційного бюро України для якнайскорішої її передачі до Київського апеляційного суду для визначення підсудності судового провадження, керуючись ч.2 ст.32, п.3 ч.1 та ч.2 ст.34 КПК України.
19.11.2018 рогку, Київський апеляційний суд задовольнив подання голови Солом’янського районного суду м.Києва Шереметьєвої Л.А. та визначив підслідність провадження за Голосіївським районним судом м.Києва. У відповідності до ст.35 КПК України, автоматизованою системою документообігу Голосіївського районного суду м.Києва, проваджнення № 1-кс/752/10847/18 (судова справа №760/28537/18) було розподілено на слідчого суддю Колдіну Олександру Олегівну.
05.01.2019, згідно штемпеля дати на конверті, слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва Колдіна О.О. направила особі 1 рекомендований лист за штрихкодовим номером 0312715981051, в якому була копія належним чином не завіреної Ухвали у судовій справі № 760/28537/18 від 28.11.2018 року, яка у відповідності до вимог ст.137 КПК України зовсім не замінювала Повістки, якої в даному листі чомусь не виявилося.
В тексті вказаної вище Ухвали зазначалося, що “…Справа підсудна Голосіївському районному суду міста Києва на підставі ухвали Апеляційного суду м.Києва від 30.03.2017 року”, що не відповідало дійсності, так як особа 1 подав свою скаргу за вих. № 2700/31 до Солом’янського районного суду м.Києва лише 01.11.2018 року. А відтак, написане уже насторожувало особу 1 щодо психічної здоровості судді Колдіної О.О. Поміж тим, в резулятивній частині Ухвали у судовій справі № 760/28537/18 від 28.11.2018 року вказувалося на те, що призначено розгляд скарги особи 1 на 09 січня 2019 року, рівно на 17 годин і 30 хвилин. Однак, особа 1 отримав даний лист лише в 20 годин і 30 хвилин 09.01.2019 року.
Останнє удруге вже насторожувало особу 1 щодо здоровості і компетентності судді Колдіної О.О., адже у відповідності до вимог ч.8 ст.135 КПК України, суд мусив надсилати копію Ухвали у такий спосіб, що б вона прибула до учасника судового провадження не менше як за 3 (три) календарних дні до початку судового засідання.
Оскільки повторного запрошення на судове засідання у судовій справі № 760/28537/18 суддя Колдіна О.О. чомусь не надсилала, тим самим затримуючи розгляд судової справи на не розумний строк, особа 1 спеціально прибув до Голосіївського районного суду міста Києва аби узнати у даної судді повторну дату судового засідання.
Отримуючи іншу дату судового засідання у судовій справі № 760/28537/18, особа 1, добре знаючи про постійні зсуви графіку розгляду судових справ суддею Колдіною О.О. на 2-4 години, він просив призначати дату наступного судового засідання з врахуванням стану його здоров’я (травма хребта), аби не очікувати під дверями даної судді свого засілдання до 2-4 годин.
29.01.2019 року, в зухвале порушення вимог ч.2 ст.306 КПК України, після протиправної затримки розгляду скарги особи 1 впродовж 2,5 (двох з половиною) календарних місяців, відбулося судове засідання у справі № 760/28537/18 на бездіяльність керівника ГПД НАБУ Калужинського А.В. під головуванням слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва судді Колдіної О.О., за результатами якого дана суддя навмисно припустилася низки кримінально і дисциплінарно караємих вчинків:
— невмотивовавно заставила очікувати судового засідання понад 2 (дві) години;
— не встановлювала учасників судового засідання за їх особистими документами;
— не викликала на судове засідання суб’єкта оскарження — керівника ГПД НАБУ Калужинського А.В.;
— викликала на дане судове засідання уповноваженого детектива НАБУ, про призначення якого не мала жодного доказу;
— залучила до справи судового провадження пояснення детектива, бездіяльність якого насправді особою 1 не оскаржувалася;
— залучила до справи судового провадження пояснення від детектива, який не підтвердив своїх повноважень;
— залучила до справи судового провадження пояснення від детектива, який додатки належним чином не оформив;
— при винесенні Ухвали посилалася на пояснення детектива, який не підтвердив своїх повноважень;
— зумисно вийшла за межі своїх повноважень та розглядала заяву про вчинення кримінального правопорушення по суті справи;
— вимагала від особи 1 надати їй докази вчинення фігурантом кримінального правопорушення;
— протиправно у судовому засіданні вирішувала ті питання, які законом віднесені до повноважень органу досудового розслідування (детектива, процесуального прокурора, слідчого);
— стверджувала обставини справи, не маючи на те жодних підстав і доказів;
— покрила злочини фігуранта у справі провадження;
— зумисно перешкодила громадській діяльності особи 1;
— навмисно постановила неправосудне рішення (відмовила у задоволенні скарги на бездіяльність керівника ГПД НАБУ, яка виразилася у невнесенні відомостей заяви особи 1 до ЄРДР).
Крім того, слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва Колдіна О.О. надіслала копію Ухвали у судовій справі №760/28537/18 від 28.11.2018 року, яка не відповідає жодним вимогам Наказу 173 від 17 грудня 2013 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах… з розгляду цивільних і кримінальних справ», адже:
— не завірена гербовою печаткою;
— не містять помітки про набрання законної сили;
— не містять дат набрання сили;
— не містять помітки «Копія»;
— не містять запису про місцезнаходження оригіналу Ухвали, що робить з такої Ухвали абсолютно недієздатний судовий документ.
У відповідності до ст.26 КПК України (Диспозитивність) законодавцем передбачається таке:
“1.Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. 3. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом”.
У відповідності до Наказу Міністра юстиції України за № 1000/5 від 18.06.2015 року «Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 04.07.2018 року за № 2277/5), а також відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року за №55 про «Деякі питання документування управлінської діяльності», копія документу має засвідчуватися підписом особи, яка виготовляє дану копію, із обов’язковим зазначенням його прізвища, імені і по-батькові, а також зазначенням його посади та дати створення даної копії. А щодо надсилання до органів влади офіційного звернення, то воно має пройти обов’язкову реєстрацію в канцелярії організації, містити підписи уповноважених осіб та керівника підрозділу, а також “мокрі” печатки та/або штампи. Стосовно електронних листів, то вони крім вищенаписаного мають містити цифровий підпис.
В статті 306 КПК України (Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування) зазначається: «2.Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги. 3.Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність належним чином повідомленого слідчого (детектива) чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги».
В статті 321 КПК України (Головуючий у судовому засіданні) зазначено: «1.Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. 2.Головуючий у судовому засіданні вживає заходів для забезпечення в судовому засіданні порядку».
В статті 342 КПК України (Відкриття судового засідання) Кримінально процесуального Кодексу України вказано: «1.У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. 2.Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
Статтею 135 КПК України (Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні) передбачено:
“8.Особа мас отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків ідійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом”.
В ст.9 (Законність) Кримінально процесуального Кодексу України зазначається: «1.Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства». Ухвала слідчого судді, у відповідності до ст.370 КПК, за результатами перевірки законності і обгрунтованості рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора має бути законною, обгрунтованою та вмотивованою. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обгрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Зміст ухвали за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора має відповідати вимогам ч.2 ст.372 КПК. Слідчий суддя при перевірці поданої скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та при винесенні рішення за результатами розгляду такої скарги не повинен вирішувати питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні. Одночасно із визнанням рішення, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора незаконним або необгрунтованим, в своїй ухвалі слідчий суддя може зазначити про те, що він зобов’язує посадову особу усунути допущене порушення, визначивши, яку саме дію необхідно припинити чи вчинити. Слідчий суддя самостійно не може прийняти те рішення, яке має бути прийняте слідчим чи прокурором на виконання ухвали, прийнятої за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора.
У відповідності до Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Листом від 12.01.2017 № 9-49/0/4-17 пояснив наступне: «…Необхідність існування судового порядку оскарження аналізованого виду бездіяльності ґрунтується на закріпленні у ст.214 КПК обов’язку слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Таким чином, на відміну від процесуального порядку реагування на заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК 1960 року, згаданий обов’язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб’єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч.4 ст.214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Окрім КПК, нормативні засади, пов’язані із вчиненням зазначеної процесуальної дії, регламентовані Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 N 139, прийнятим на виконання вимог КПК України. Таким чином, з огляду на чіткий обов’язок внесення слідчим чи прокурором відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР із встановленням обмеженого процесуального строку для його виконання, за наявності лише загальних вимог до заяв чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у разі встановлення факту звернення із заявою та констатації факту невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в межах регламентованого ст.214 КПК 24-годинного строку, слідчі судді постановляють ухвали про задоволення скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора». Відтепер у всіх справах обов’язковим є проведення досудового розслідування (прояв засади публічності), яке розпочинається слідчим, прокурором негайно після внесення заяви потерпілого до Єдиного реєстру досудових розслідувань».
Вищенаписане дає підстави вважати, що слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва Колдіна О.О. вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що судова справа № 760/28537/18 також витікає з предмету громадської діяльності особи 1, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то протиправну діяльність судді Колдіної О.О. слід розцінювати як таку, що направлена на зумисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягне за собою кримінальну відповідальність, що передбачена ст.170 КК України. Крім того, як для даного випадку, дії судді Колдіної О.О. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів судової влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Суддя Колдіна О.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищує свої службові повноваження, вчиняє підроблення, покриває вчинені злочини, зумисно виносить неправосудні рішення, тим самим саботуючи роботу органів судової влади. Саботаж і бойкотування роботи судових органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Суддя Колдіна О.О. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Колдіною О.О. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності судді Колдіної О.О. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень суддею Колдіною О.О. містять всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.1 ст.396, ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви ГПД НАБУ, ГСУ ДБР і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Колдіною О.О. Крім того, у відповідності до вимог ст.218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та ст.480, 482 КПК України, було прийнято рішення про колективне звернення до Генерального прокурора України про подання ним до Верховної Ради України пропозиції про зняття недоторканості з судді Колдіної О.О. з метою подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності. Крім того, було прийнято рішення про повідомлення Вищої Ради юстиції України про не належну поведінку судді Колдіної О.О., яка порушила присягу судді. Очікуємо результатів адекватного реагування Генерального прокурора України щодо подання пропозиції до ВРУ, а також від ГПД НАБУ, ГСУ ДБР, ГСУ СБУ — стосовно внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від Вищої Ради юстиції України — відкриття дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Колдіна Олександра Олегівна ухвала

Підписатися
Сповістити про
5 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Льоша
4 роки тому

Схоже що це свята правда. Ось цитата із автобіографії даної судді: “Трудова діяльність судді Колдіної Олександри Олегівни: 10.1990 – 01.1991 – Санітарка а Лікарні для вчених НАН України 02.1991 – 08.1991 – Комплектувальним деталей та вузлів Дослідного підприємства Київського відділення НДІЗ 04.1992 – 02.1993 – Інспектор сектору прийому і розподілу документів загального відділу Адміністрації Президента України 02.1993 – 07.1994 – Старший інспектор сектору прийому і розподілу документів загального відділу Адміністрації Президента України 07.1994 – 10.1994 – Спеціаліст другої категорії сектору прийому і розподілу документів загального відділу Адміністрації Президента України 10.1994 – 02.1996 – Спеціаліст другої категорії Секретаріату Адміністрації Президента України… Читати далі »

Алла
4 роки тому

Мого чоловіка батьки проживають неподалік судді Колдіної. За їх словами, ця суддя тяжко хворіє на відкриту форму туберкульозу. З цього приводу вона давно обліковується на диспансерному обліку в протитуберкульозному диспансері, хоча скоріше всього неофіційно. З цього приводу її часто на дому відвідують лікарі і спасають від тривалих нападів. Я шокована, що ця дурнувата суддя приховує від оточуючих інформацію про заразність своєї хвороби, тим самим наражаючи усіх на небезпеку! За це її осудити потрібно і вигнати з роботи!

Яна
4 роки тому

я взагалі не розумію, яким чином ця мерзота продовжує і надалі працювати та шкодити інтересам людей і держави, в той час як було прийняте рішення ВРП про її звільнення за тупість і бездарність? при тестуванні вона набрала трохи менше балів чим діти в першому класі! їй би туалети на вокзалах своїми ганебними руками мити, а не іменем України людей судити! нехай спершу вивчить алфавіт і табличку множення, а вже потім нехай спробує стати хоча б юрисконсультом того ж самого привокзального сортиру!

Кіріл
4 роки тому

суддю Колдіну знаю біля п’яти років. нормальною її назвати не можна тільки тому, що вона збоченка. кожна її дія – це якась ефімера чи фантасмогорія. мало того що вона зовсім нічого не знає, так вона постійно щось своє придумує в стилі білої гарячки! її місце не в кріслі судді, а в лікарні Павлова!

Інна
4 роки тому

Ужас! Виходить так що ця туберкульозниця навмисно інфікує людей своїми бацилами Коха! Це не країна, а якесь поле чудес. Уявляю собі, скільки із значками судді ще і триперних по судах шастають.Так би мовити – це гордість і цвіт Бенедесюка Ігора Михайловича!