Горголь Ірина Сергіївна

Горголь І.С. Ожирілий адвокат-гермафродит бешкетує в суді

Адвокаты, Новости, Популярные новости

24.12.2020 року, представник особи 1 адвокат Глущенко М.Л. подав до Солом’янського районного суду м.Києва позовну заяву, в якій не навів жодних доказів про причетність особи 2 до порушених прав позивача, при цьому у належний спосіб не завіривши позовну заяву з додатками та свій ордер на представництво інтересів позивача в суді, згідно із вимогами Наказу Міністра юстиції України за № 1000/5 від 18.06.2015 року «Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 04.07.2018 року за № 2277/5), а також на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року за № 55 про «Деякі питання документування управлінської діяльності».
03.02.2021 року, позивач дізнався про це із заперечення особи 2 на бездарну позовну заяву адвоката Глущенка М.Л., добре усвідомлюючи абсолютну безперспективність такого судового позову і очікувану матеріальну відповідальність за завдану цим позовом шкоду особі 2, аби хоч в якійсь мірі спасти своє безнадійне становище, вирішив найняти ще трьох адвокатів, в тому числі адвокатку-шахрая Горголь Ірину Сергіївну (Свідоцтво № 9236/10, яке видане 31.07.2020 року Радою адвокатів Київської області; 04114, м.Київ, Подільський район, вул.Вишгородська, буд.51/1, кв.2; телефон: +38(066)152-68-23).
В свою чергу, адвокат Горголь І.С. надала для суду завідомо підроблені документи (Ордер) на представництво інтересів особи 1 з метою уникнення кримінального покарання за несплату податків і ЄСВ (в тому числі – військового збору), а також за приховування вчинених особою 1 злочинів (за ч.3 ст.190, ч.2 ст.212, ч.2 ст.212-2 КК України) та за надання особі 1, як зловмиснику, допомоги у скоєнні ним злочину проти інтересів держави і законних інтересів особи 2 (так як особа 1 пограбував особу 2 на 3500 Євро).
При чому, адвокат Горголь І.С. в своєму ордері чомусь не зазначила справжню інформацію про номер і дату видачі свого посвідчення, з підстав явної відсутності його.
Більше цього, як це добре видно з долученого до цивільного провадження №2/760/1443/21 Ордеру серії КС, № 815874 від 03.02.2021 року, адвокат Горголь І.С. належним чином не оформила (не завірила) його, що не надавало їй права на його використання в суді. Останнє заставляє засумніватися утім, чи даний адвокат має справжню юридичну і адвокатську освіту.
А саме, як це зазначається в п.2 “Положення про Ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру Ордерів”, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року за №36 (із змінами і доповненнями), що Ордер на надання правової допомоги – письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених Законом України від 05.07.2012 року за № 5076-VI “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законами України.
Крім того, Ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених ст.20 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, зокрема, звертатися із адвокатськими запитами та представляти інтереси договірних осіб. Про обмеження правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, останній (або керівник адвокатського об’єднання (бюро) зобов’язані вказати на звороті ордера. Згідно рішення РАУ за № 162 від 04.08.2017 року, ордер складає у сукупності титульну та зворотну сторони, тому при наданні адвокатом посвідченої копії адвокатського Ордеру, необхідно робити копію цілісного документу, встановленої Радою адвокатів України форми. Відмітка про посвідчення копії Ордеру адвоката має складатися зі слів: “Згідно з оригіналом”, особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об’єднання (бюро) у випадку, якщо Ордер видається адвокатським об’єднанням (бюро), який засвідчує копію, його ініціали та прізвища, а також дати засвідчення копії.
Долучений до судового провадження №2/760/1443/21 Ордер серії КС, № 815874 від 03.02.2021 року не містить інформації про орган, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням виду адвокатської діяльності, відповідно вимогам ст.19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.
Також, в графі органу, у якому надається правова допомога, не вказано межі дії чинного Ордеру (приміром,
“У всіх державних і не державних органах”). В даному Ордері вказаний номер і дата видачі посвідчення адвоката, який чомусь співпадає із номером Свідоцтва адвоката. На звороті долученого до позову Ордеру не зазначено номеру і дати укладеного з позивачем Договору, не вказано прізвище, ім’я і по-батькові позивача, а також не вказано рамки дії даного Ордеру та можливі обмеження.
Усе це робить недієздатним вказаний Ордер, а адвокат Горголь І.С. позбавлена права на представницькі інтереси позивача. Відповідно, в силу вимог ст.24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, позовна заява особи 1 мусила бути поверненою позивачу, однак адвокат Глущенко М.Л. і адвокат Горголь І.С. вступили в злочинну змову із безграмотною і корумпованою суддею Ішуніною Л.М. та всупереч вимогам ЦПК України домоглися права на участь у розгляді цієї сфабрикованої судової справи. Як це добре видно на нижчерозміщеному урізку відеозапису судового засідання, адвокат Горголь І.С. навіть не спромоглася надати пояснення судді Ішуніній Л.М. з приводу перенесення судового засідання з мотивів закінчення робочого дня, тривалого і безперервного судового засідання (понад трьох годин) та потреби особи 2 у прийомі ліків, натомість озвучивши свою дивакувату думку стосовно нібито навмисного затягування відповідачем судового розгляду справи (не дивлячись на те, що це було лише друге судове засідання у даній справі), а також що нібито особа 2 сам винен утім, що “довго” зачитував у судовому засіданні свою заяву про відвід судді, що характеризує даного адвоката як бездарну, твердолобу, безграмотну і маніакальну особу. А саме, як це зазначається в ст.214 ЦПК України (Головуючий у судовому засіданні): “1. При одноособовому розгляді справи суддя, який розглядає справу, є головуючим у судовому засіданні. При колегіальному розгляді справи головуючим у судовому засіданні є суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час розподілу справи. 2. Головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.
3. У разі виникнення заперечень у будь-кого з учасників справи, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого, ці заперечення заносяться до протоколу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу. 4. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку. 5. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов’язків, про що постановляє ухвалу”. Відповідно, суддя мусила з власної ініціативи перервати доповідь особи 2 по заявленому їй відводі та перенести судове засідання на інший день, добре знаючи що уже закінчився робочий день, і що відповідачу потрібно прийняти ліки (раз він долучив до судової справи саме такі медичні документи), а також що у сторін провадження могли виникнути фізіологічні потреби відвідати туалет чи викурити пару цигарок.
Однак, за такої омерзенної “спішки” є підстави підозрювати суддю Ішуніну Л.М. у корупції, і що суддя дуже спішиться прийняти судове рішення у справі.
Крім цього, у відповідності до положень ЦПК України, представник, як учасник справи зобов’язаний:
– виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
– сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
– з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
– подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
– надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
– виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
– виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Стаття 44 ЦПК України підкреслює неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема: подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;
укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.
Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи.
Відповідно до ч.9 ст.141 ЦПК України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
Стаття 143 ЦПК України дає визначення, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених ЦПК України у випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали. Заходами процесуального примусу є: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф.
Попередження і видалення із залу судового засідання.
До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання.
Штраф Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.
Окремої уваги заслуговує новела щодо відповідальності адвокатів, які в більшості випадків будуть виступати представниками сторін. Так, у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків (в тому числі, якщо підписана ним позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства, адвокат може бути додатково притягнений до дисциплінарної відповідальності у вигляді, зокрема, позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
Таким чином, суд може додатково винести окрему ухвалу, яка надсилається на адресу відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Однак, суддя Ішуніна Л.М., як це добре видно на відеозаписах судових засідань, лише моргає своїм хабародавцям та зовсім не реагує на зауваження особи 2 з приводу неналежної поведінки адвокатів позивача (в тому числі на зухвалу поведінку адвоката Горголь І.С.), тим самим видаючи себе як продажну суддю та некомпетентну суддю.
В той же самий час, адвокат Горголь І.С. приховала від суду процесуально значимі факти як для об’єктивного і неупередженого вирішення судового спору – низку вчинених особою 1 злочинів проти приватних інтересів особи 2 та економічних інтересів держави, з приводу яких зараз він перебуває у трьох окремих досудових розслідуваннях: № 52021000000000110 від 03.03.2021 року, № 32020100000000491 від 25.09.2020 року та № 52020000000000543 від 28.08.2020 року, а також не навела жодних належних і прийнятних доказів про причетність особи 2 до порушених цивільних прав і законних інтересів особи 1.
Більше цього, в процесі судового розгляду цивільної справи № 760/28584/20 адвокат Горголь І.С. умисно спотворює об’єктивну істину та усіма можливими засобами перешкоджає розгляду даної судової справи: перекручує процесуально значимі факти, вчиняє службові підроблення, надає брехливі або неадекватні пояснення, перешкоджає реалізації особою 2 процесуальних прав, перешкоджає в судовому засіданні доповідям особою 2, долучає до провадження неправові клопотання, які обмежують процесуальні права і свободи як громадянина так і громадського діяча особи 2, вчиняє безлад (робить барикади на своєму столі в суді) і т.д. Відтак, задля реалізації свого і особи 1 злочинного умислу адвокат Горголь І.С. використовує нею завідомо підроблені документи або ж неналежним чином оформлені документи. Крім цього, адвокат Горголь І.С. уникає сплати податків та ЄСВ (в тому числі військового податку), адже уникає обов’язкової реєстрації в органах ДПС себе та найманих працівників. Натомість, адвокат Горголь І.С. неправдиво зазначає в суді (рівно як і на веб-сайті Реєстру адвокатів України і веб-сайту КДКА у Київській області) що вона проводить індивідуальну підприємницьку діяльність, що легко спростовується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
При чому, психічну ненормальність адвоката Горголь І.С. доказує навіть те, що вона спромоглася в околопроцесуальному порядку добитися у судовому засіданні того, аби суд своєю неправосудною ухвалою позбавив права відповідача (в тому числі як журналіста громадської організації) знімати її і її бездарних колег на портативний відеозаписуючий пристрій (всупереч діючому закону), як учасника судового провадження, однак сама, як це видно на відеозапису, досить в зухвалій і брутальній формі проводила не санкціоновану відеозйомку особи 2 при поданні ним клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку з потребою у прийнятті ліків і апаратних процедур, що згідно закону є таємницею приватного життя.
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності адвоката Горголь І.С. наявний склад кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що протиправна діяльність адвоката Горголь І.С. являється частиною громадської діяльності особи 2, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то любі неправомірні дії адвоката Горголь І.С. по відношенню до нього слід розцінювати як такі, що направлені на умисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягнуть за собою додаткову кримінальну відповідальність, передбачену ст.170 КК України. Також, адвокат Горголь І.С., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, приховує вчинені злочини особи 1 (в тому числі – економічні), уникає реєстрації в органах ДПС України та сплати податків і ЄСВ (в тому числі – військового збору), приховує найману робочу силу, перешкоджає діяльності громадських організацій, чим, з однієї сторони, частково нівелює кропіткі досягнення цієї громадської організації, а з іншої – умисно перешкоджає наповненню державної скарбниці на декілька мільйонів гривень, тим самим послаблюючи боєздатність наших військ (військової компанії на Сході України) та добробут соціально незахищених верств населення (починаючи від будинків дитини до інтернатів, одиноких, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та чорнобильців, перестарілих осіб та осіб, оплата праці яких напряму залежить від наповнення державного бюджету: учні ПТУ та технікумів, студенти ВУЗів, вчителі, бібліотекарі, викладачі державних навчальних закладів, медичні працівники комунальних закладів, прибиральники державних установ, держслужбовці, Армія, силові структури тощо).
Зазначене підтверджує, що в діяльності адвоката Горголь І.С. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень адвокатом Горголь І.С. містять всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.1 ст.111, ст.170, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до ЄРДР і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Частина 2 ст.55 КПК України, передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. У відповідності до ч.4 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Як передбачено ч.1 ст.214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Досудове розслідування, відповідно до ч.2 ст.214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, згідно із положенням п. п. 1.1., 1.4. Розділу ІІ Наказу Генерального прокурора України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» за № 298 від 30.06.2020 року, формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення.
Відповідно до п.2 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 9 листопада 2012 року за № 1640/0/4-12, у статті 303 КПК визначено порядок оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення – впродовж 24 годин.
А саме, що «…Слід мати на увазі, що відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 год. після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення…». Отже, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, є підставою для проведення слідчим досудового розслідування, вчинення процесуальних (слідчих) дій і прийняття процесуальних рішень з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та подальшого притягнення такої особи до кримінальної відповідальності.
У відповідності до Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Листом від 12.01.2017
№ 9-49/0/4-17 пояснив наступне:

«…Необхідність існування судового порядку оскарження аналізованого виду бездіяльності ґрунтується на закріпленні у ст.214 КПК обов’язку слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Таким чином, на відміну від процесуального порядку реагування на заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК 1960 року, згаданий обов’язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб’єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч.4 ст.214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Окрім КПК, нормативні засади, пов’язані із вчиненням зазначеної процесуальної дії, регламентовані Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генеральної прокуратури України за № 298 від 30.06.2020 року, прийнятим на виконання вимог КПК. Зазначені нормативні засади, як засвідчили результати проведеного аналізу судової практики, також беруться до уваги слідчими суддями під час розгляду аналізованого в межах цього підрозділу виду скарг. Таким чином, з огляду на чіткий обов’язок внесення слідчим чи прокурором відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР із встановленням обмеженого процесуального строку для його виконання, за наявності лише загальних вимог до заяв чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у переважній більшості випадків у разі встановлення факту звернення із заявою та констатації факту невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в межах регламентованого ст.214 КПК 24-годинного строку, слідчі судді постановляють ухвали про задоволення скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора. Відтепер у всіх справах обов’язковим є проведення досудового розслідування, яке розпочинається слідчим, прокурором негайно після внесення заяви потерпілого до Єдиного реєстру досудових розслідувань».
Відповідно до п.2.1 Розділу II Наказу за № 298 від 30.06.2020 року про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України, облік кримінальних правопорушень, у тому числі за заявами, які надійшли до НАБУ здійснюється за дорученням керівника шляхом внесення до ЄРДР відомостей, визначених частиною 5 ст.214 КПК України.
У відповідності до ст.68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.
У відповідності до ст.64 Конституції України (Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Хіба не за ці стандарти конституційного права щодня і на протязі майже шести років гинуть в АТО (ОСС) найперспективніша, найсвідоміша і найпатріотичніша молодь України? Адвокат Горголь І.С. через свою нахабність, безграмотність, бездарність, протиправність і неадекватність напевно уже забула про героїзм Небесної Сотні і про десятки тисяч загиблих воїнів АТО, які віддали свої безцінні життя за право решти українського народу жити без ярма на своїх шиях і у відповідності до європейських стандартів прав людини. Більше того, адвокат Горголь І.С. саме у такий спосіб сплюндровує добру пам’ять про загиблу Небесну Сотню і бійців АТО (ОСС), нівелюючи своїми злочинними діями героїчні досягнення українського народу.
Сподіватимемося, що у м.Києві знайдуться виживші ветерани АТО (ОСС) і учасники Майдану, які щодня влаштовуватимуть цій ганебній істоті фекальну “люстрацію”, якщо мін’юст і Офіс Генерального прокурора України не бажають реагувати на це неподобство у встановлений законом спосіб.
Адвокат Горголь І.С., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, уникає реєстрації в органах ДПС України, не реєструє найману робочу силу, уникає сплати податків та сплати ЄСВ, вчиняє службові підроблення, приховує вчинені злочини, займається шахрайством, надає допомогу злочинним особам і кримінальним угрупуванням, фальсифікує судові позови, перешкоджає діяльності громадських організацій. Адвокат Горголь І.С. умисно вчиняє злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці адвокатом Горголь І.С. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень адвокатом Горголь І.С. містять всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.1 ст.111, ст.170, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до ЄРДР і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення адвокатом Горголь І.С. Крім цього, було прийнято рішення про повідомлення Міністерства юстиції України (КДКА) про не належну поведінку адвоката Горголь І.С., яка грубо порушує присягу адвоката. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві і ГСУ СБУ стосовно вчасності внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від Міністерства юстиції України (КДКА) — відкриття дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Горголь Ірина Сергіївна ЄРДР

Горголь-Ірина-Сергіївна-ордер

Горголь-І.С.-ордер-2-сторона

відкритість судового процесу

4 comments

  • Сколько эта уродская тварь делает меньетов в сутки, если у нее под глазами уже такие страшные мешки висят? Видно эту зажирелую шалаву боженько уже наказал циррозом печени, пороком сердца или же раком почек, коль в ее то сопливые года она наладом почти дышет. Живой и наглядный пример для таких же как Горголь триперных сучек: поднявший меч – от него же и погибнет! На месте ее матери я бы сделала аборт, нежели родить такое неблагодарное чудовище, которое будет позорить своих родителей. А что дальше будет, если эта гадина уже окончательно скурвилась? Тем не менее, наказать ее все-таки нужно. Из-за неуплаты этой шлюхой налогов, наши парни на Донбассе не имеют чем стрелять и чего кушать. Поймать ее и накормить собачьим гамном, чтобы еще больше растолстела, корова гребанная, коль ей все мало и мало…

  • ви тільки гляньте на цього скаженого ожирілого кінг-конга! мало того, що ця жирна свиноматка порушила Закон України “Про судоустрій і статус суддів”, Закон України “Про забезпечення права на справедливий суд”, ЦПК України, Конституцію України і практику ЄСПЛ, коли схилила тупорилу, неадекватну курву Ішуніну постановити ухвалу про переховування її оброслої салом морди від об’єктиву відеокамери відповідача, так вона без дозволу ще й записує на свою китайську репліку айфона цього відповідача, при цьому засовуючи свій пітний телефон йому в рот і в жопу! схоже що ця потвора йобнута на всю її свинячу голову, або ж її мізки уже перетворилися на суцільний свинячий жир. таке завжди трапляється при ожирінні 3 ступеню, коли всі внутрішні органи і мозок трансформуються у сало. пора цій хвойді зав’язувати із меньєтами, а то скоро рознесе цей жиртрест до рівня африканського слона!

  • Ця неотесана стервозна селючка, по ідеї, мала б поважати старших людей. Очевидно що вона і в школі не навчалася. У всякому разі з цих відео не відчувається що її вчителі навчали шанувати старших. До того ж я сумніваюся що у неї є батько чи мати, так як виглядає Горголь на справжню чупакабру! Напевне, якась триперна шлюха випадково залетіла і віддала цього урода у дитячий будинок. В протилежному випадку її батьки мали б навчити її культури поведінки і етики. Справжні адвокати, які не купили свої посвідчення і дійсно навчалися в адвокатурі, проходили предмет з етики, естетики і культури спілкування. Хто знає цю лярву, підкажіть їй, раз вона не навчалася в адвокатурі, нехай подивиться в інтернеті пару художніх фільмів про професійну правничу діяльність справжніх адвокатів. Може це в якійсь мірі виправить її параноїдальну поведінку.

  • не перестаю дивуватися, як можна відкрито брехати в суді що вона є “зареєстрованою особою” (а значить, зареєстрованим платником податків) і в той же самий час обкрадати державу, в особі наших бійців ОСС? наскільки я знаю, несплата навіть одного військового збору – це уже тюрма! таке враження що ця триперна хвойда повністю переконана у своїй безкарності. однак, я в таке не вірю. в нашому житті приходиться платити за все. питання лише часу, коли ця “платіжна” вимога надійде до тебе та у якій формі і як саме з тебе буде стягнуто цей борг: пером в нирку або у серце, або ходкою на років 6 до буцегарні! хто б не був кришою для цієї зажирілої мавпи, завжди найдуться ті, які будуть дужчими, вправнішими і спритнішими!

Залишити відповідь