Ястремський Олександр Якович

Ястремський О.Я. Аутизм – завада для кар’єри адвоката

Адвокаты, Новости, Популярные новости

24.12.2020 року, представник особи 1 адвокат Глущенко М.Л. подав до Солом’янського районного суду
м.Києва позовну заяву, в якій не навів жодних доказів про причетність особи 2 до порушених прав позивача,
при цьому у належний спосіб не завіривши позовну заяву з додатками та свій ордер на представництво інтересів позивача в суді, згідно із вимогами Наказу Міністра юстиції України за № 1000/5 від 18.06.2015 року
«Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 04.07.2018 року за № 2277/5), а також на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року за № 55 про «Деякі питання документування управлінської діяльності».
Згодом позивач дізнався про це із заперечення особи 2 на позовну заяву адвоката Глущенка М.Л., при цьому добре усвідомлюючи абсолютну безперспективність такого судового позову і очікувану матеріальну відповідальність за завдану цим безграмотним позовом шкоду особі 2, наважився піти ва-банк, аби спробувати спасти своє безнадійне становище шляхом найму ще трьох приватних адвокатів, в тому числі адвоката-шахрая Ястремського Олександра Яковича (Свідоцтво 6054/10, яке видане 18.05.2017 року Радою адвокатів Київської області; посвідчення № 6054/10, яке видане 18.05.2017 року Радою адвокатів Київської області; 04112, м.Київ, Шевченківський район, вул.Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд.4, літ.Б, офіс 54; телефон: +38(097)682-30-62). В свою чергу, задля реалізації поставлених позивачем божевільних завдань, адвокат Ястремський О.Я. надав для суду завідомо підроблені документи (Ордер) на представництво інтересів особи 1 з метою уникнення кримінального покарання за несплату податків і ЄСВ (в тому числі – військового збору), а також за приховування вчинених особою 1 злочинів (за ч.3 ст.190, ч.2 ст.212, ч.2 ст.212-2 КК України) та за надання особі 1, як зловмиснику, допомоги у скоєнні ним злочину проти інтересів держави і законних інтересів особи 2
(так як особа 1 пограбував особу 2 на 3500 Євро).
При чому, адвокат Ястремський О.Я. в своєму ордері чомусь не зазначив справжню інформацію про номер і дату видачі свого посвідчення, з підстав явної відсутності його.
Більше цього, як це добре видно з долученого до цивільного провадження №2/760/1443/21 Ордеру серії АІ, № 1085342 від 03.02.2021 року, адвокат Ястремський О.Я. належним чином не оформив (не завірив) його, що не надавало йому права на його використання в даному суді. Останнє заставляє засумніватися утім, чи даний адвокат має справжню юридичну і адвокатську освіту.
А саме, як це зазначається в п.2 “Положення про Ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру Ордерів”, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 року за №36 (із змінами і доповненнями), що Ордер на надання правової допомоги – письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку, встановлених Законом України від 05.07.2012 року за № 5076-VI “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законами України.
Крім того, Ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених ст.20 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, зокрема, звертатися із адвокатськими запитами та представляти інтереси договірних осіб. Про обмеження правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, останній (або керівник адвокатського об’єднання (бюро) зобов’язані вказати на звороті ордера. Згідно рішення РАУ за № 162 від 04.08.2017 року, ордер складає у сукупності титульну та зворотну сторони, тому при наданні адвокатом посвідченої копії адвокатського Ордеру, необхідно робити копію цілісного документу, встановленої Радою адвокатів України форми. Відмітка про посвідчення копії Ордеру адвоката має складатися зі слів: “Згідно з оригіналом”, особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об’єднання (бюро) у випадку, якщо Ордер видається адвокатським об’єднанням (бюро), який засвідчує копію, його ініціали та прізвища, а також дати засвідчення копії.
Долучений до судового провадження №2/760/1443/21 Ордер серії АІ, № 1085342 від 03.02.2021 року не містить інформації про орган, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням виду адвокатської діяльності, відповідно вимогам ст.19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.
Також, в графі органу, у якому надається правова допомога, не вказано межі дії чинного Ордеру (приміром,
“У всіх державних і не державних органах”). В даному Ордері вказаний номер і дата видачі посвідчення адвоката, який чомусь співпадає із номером Свідоцтва адвоката.
На звороті долученого до позову Ордеру не зазначено номеру і дати укладеного з позивачем Договору, не вказано прізвище, ім’я і по-батькові позивача та прізвище, ім’я і по-батькові адвоката, не має підпису адвоката, не вказана дата створення документу, а також не вказано рамки дії даного Ордеру та наявність обмежень щодо використання Ордеру. Натомість, адвокат Ястремський О.Я., з метою введення суду в оману, завідомо неправдиво зазначив у своєму шахрайському Ордері, що він “здійснює індивідуальну адвокатську діяльність”, в той час як він уже двічі скасував реєстрацію в органах ДПС України.
Усе це робить недієздатним вказаний Ордер, а адвокат Ястремський О.Я. позбавлений права на представницькі інтереси позивача. Відповідно, в силу вимог ст.24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, позовна заява особи 1 мусила бути поверненою позивачу, однак адвокат Глущенко М.Л. і адвокат Ястремський О.Я. вступили в злочинну змову із безграмотною і корумпованою суддею Ішуніною Л.М. та всупереч вимогам ЦПК України домоглися права на участь у розгляді цієї сфабрикованої судової справи. Як це добре видно на нижчерозміщеному відеозапису судового засідання, адвокат Ястремський О.Я. навіть не спромігся надати пояснення судді Ішуніній Л.М. з приводу заявленого відводу цій судді та щодо перенесення судового засідання з мотивів закінчення робочого дня, тривалого і безперервного судового засідання (понад трьох годин) та потреби особи 2 у прийомі ліків, натомість озвучивши своє недоречне клопотання стосовно накладення суддею обмежень на відповідача стосовно проведення відеозйомки на портативний відеозаписуючий пристрій його статі, як фізичної особи, в той час як він отримав від суду процесуальний статус – представника позивача, що було не одним і тим самим. Останнє характеризує даного адвоката як бездарну, твердолобу, безграмотну і параноїдальну особу, яка так і не змогла в судовому засіданні відрізнити перше від другого, а по аналогії – його лису голову від гарбуза. Більше цього, бездарний і явно ненормальний адвокат Ястремський О.Я. подав своє клопотання в той момент, коли вирішувалося питання про відвід судді, тобто тоді, коли не можна було подавати будь-які заяви чи клопотання на розгляд суду, а сам факт порушення адвокатом Ястремським О.Я. ходу судового засідання, встановленого правилами ЦПК України, вимагало застосування до нього стягнення – повідомлення КДКА.
Як зазначається в ст.214 ЦПК України (Головуючий у судовому засіданні): “1. При одноособовому розгляді справи суддя, який розглядає справу, є головуючим у судовому засіданні. При колегіальному розгляді справи головуючим у судовому засіданні є суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час розподілу справи. 2. Головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.
3. У разі виникнення заперечень у будь-кого з учасників справи, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого, ці заперечення заносяться до протоколу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу. 4. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку. 5. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов’язків, про що постановляє ухвалу”. Відповідно, враховуючи нетактовність, неадекватність і безграмотність адвоката Ястремського О.Я., суддя Ішуніна Л.М. мусила застосувати до нього стягнення, чого з мотивів своєї підкупності не зробила.
Крім цього, у відповідності до положень ЦПК України, представник, як учасник справи зобов’язаний:
– виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
– сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
– з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
– подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
– надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
– виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
– виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.
У випадку невиконання учасником справи його обов’язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Стаття 44 ЦПК України підкреслює неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема: подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;
укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.
Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи.
Відповідно до ч.9 ст.141 ЦПК України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
Стаття 143 ЦПК України дає визначення, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених ЦПК України у випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали. Заходами процесуального примусу є: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф.
Попередження і видалення із залу судового засідання.
До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання.
Штраф Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.
Окремої уваги заслуговує новела щодо відповідальності адвокатів, які в більшості випадків будуть виступати представниками сторін. Так, у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків (в тому числі, якщо підписана ним позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства, адвокат може бути додатково притягнений до дисциплінарної відповідальності у вигляді, зокрема, позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. Таким чином, суд може додатково винести окрему ухвалу, яка надсилається на адресу відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
В супереч вищенаведеному, адвокат Ястремський О.Я. приховав від суду процесуально значимі факти як для об’єктивного і неупередженого вирішення судового спору – низку вчинених особою 1 злочинів проти приватних інтересів особи 2 та економічних інтересів нашої держави, з приводу яких зараз він перебуває у трьох окремих досудових розслідуваннях: № 52021000000000110 від 03.03.2021 року, № 32020100000000491 від 25.09.2020 року та № 52020000000000543 від 28.08.2020 року, а також не навів жодних належних і прийнятних доказів про причетність особи 2 до порушених цивільних прав і законних інтересів особи 1.
Більше цього, в процесі розгляду цивільної справи № 760/28584/20 адвокат Ястремський О.Я. умисно спотворює об’єктивну істину та усіма можливими засобами перешкоджає розгляду даної судової справи: перекручує процесуально значимі факти, вчиняє службові підроблення, надає брехливі або неадекватні пояснення, перешкоджає реалізації особою 2 процесуальних прав, перешкоджає в судовому засіданні доповідям особою 2, долучає до провадження неправові клопотання, які обмежують процесуальні права і свободи як громадянина так і громадського діяча особи 2, вчиняє безлад (робить барикади на своєму столі в суді) і т.д. При цьому слід особливо підкреслити, що для реалізації свого і особи 1 злочинного умислу адвокат Ястремський О.Я. використовує завідомо підроблені або ж неналежним чином оформлені документи. Крім цього, адвокат Ястремський О.Я. уникає сплати податків та ЄСВ (в тому числі військового податку), адже уникає обов’язкової реєстрації в органах ДПС себе та найманих працівників. Натомість, адвокат Ястремський О.Я. неправдиво зазначає в суді (рівно як і на веб-сайті Реєстру адвокатів України і веб-сайту КДКА у Київській області) що він проводить індивідуальну підприємницьку діяльність, що легко спростовується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності адвоката Ястремського О.Я. наявний склад кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що протиправна діяльність адвоката Ястремського О.Я. являється частиною громадської діяльності особи 2, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то любі неправомірні дії адвоката Ястремського О.Я. по відношенню до нього слід розцінювати як такі, що направлені на умисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягнуть за собою додаткову кримінальну відповідальність, передбачену ст.170 КК України. Крім цього, адвокат Ястремський О.Я., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, приховує вчинені злочини особи 1 (в тому числі – економічні), уникає реєстрації в органах ДПС України та сплати податків і ЄСВ (в тому числі – військового збору), приховує найману робочу силу, перешкоджає діяльності громадських організацій, чим, з однієї сторони, частково нівелює кропіткі досягнення цієї громадської організації, а з іншої – умисно перешкоджає наповненню державної скарбниці на декілька мільйонів гривень, тим самим послаблюючи боєздатність наших військ (військової компанії на Сході України) та добробут соціально незахищених верств населення (починаючи від будинків дитини до інтернатів, одиноких, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та чорнобильців, перестарілих осіб та осіб, оплата праці яких напряму залежить від наповнення державного бюджету: учні ПТУ та технікумів, студенти ВУЗів, вчителі, бібліотекарі, викладачі державних навчальних закладів, медичні працівники комунальних закладів, прибиральники державних установ, держслужбовці, Армія, силові структури тощо).
Зазначене підтверджує, що в діяльності адвоката Ястремського О.Я. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень адвокатом Ястремським О.Я. містять всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.1 ст.111, ст.170, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до ЄРДР і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Частина 2 ст.55 КПК України, передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. У відповідності до ч.4 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Як передбачено ч.1 ст.214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Досудове розслідування, відповідно до ч.2 ст.214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, згідно із положенням п. п. 1.1., 1.4. Розділу ІІ Наказу Генерального прокурора України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» за № 298 від 30.06.2020 року, формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення.
Відповідно до п.2 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 9 листопада 2012 року за № 1640/0/4-12, у статті 303 КПК визначено порядок оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення – впродовж 24 годин.
А саме, що «…Слід мати на увазі, що відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 год. після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення…». Отже, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, є підставою для проведення слідчим досудового розслідування, вчинення процесуальних (слідчих) дій і прийняття процесуальних рішень з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та подальшого притягнення такої особи до кримінальної відповідальності.
У відповідності до Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Листом від 12.01.2017
№ 9-49/0/4-17 пояснив наступне:

«…Необхідність існування судового порядку оскарження аналізованого виду бездіяльності ґрунтується на закріпленні у ст.214 КПК обов’язку слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Таким чином, на відміну від процесуального порядку реагування на заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК 1960 року, згаданий обов’язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб’єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч.4 ст.214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Окрім КПК, нормативні засади, пов’язані із вчиненням зазначеної процесуальної дії, регламентовані Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генеральної прокуратури України за № 298 від 30.06.2020 року, прийнятим на виконання вимог КПК. Зазначені нормативні засади, як засвідчили результати проведеного аналізу судової практики, також беруться до уваги слідчими суддями під час розгляду аналізованого в межах цього підрозділу виду скарг.
Таким чином, з огляду на чіткий обов’язок внесення слідчим чи прокурором відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР із встановленням обмеженого процесуального строку для його виконання, за наявності лише загальних вимог до заяв чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у переважній більшості випадків у разі встановлення факту звернення із заявою та констатації факту невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в межах регламентованого ст.214 КПК 24-годинного строку, слідчі судді постановляють ухвали про задоволення скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора. Відтепер у всіх справах обов’язковим є проведення досудового розслідування, яке розпочинається слідчим, прокурором негайно після внесення заяви потерпілого до Єдиного реєстру досудових розслідувань».
Відповідно до п.2.1 Розділу II Наказу за № 298 від 30.06.2020 року про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України, облік кримінальних правопорушень, у тому числі за заявами, які надійшли до НАБУ здійснюється за дорученням керівника шляхом внесення до ЄРДР відомостей, визначених частиною 5 ст.214 КПК України.
У відповідності до ст.68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.
У відповідності до ст.64 Конституції України (Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Хіба не за ці стандарти конституційного права щодня і на протязі майже шести років гинуть в АТО (ОСС) найперспективніша, найсвідоміша і найпатріотичніша молодь України? Адвокат Ястремський О.Я. через свою нахабність, безграмотність, бездарність, протиправність і неадекватність напевно уже забув про героїзм Небесної Сотні і про десятки тисяч загиблих воїнів АТО, які віддали свої безцінні життя за право решти українського народу жити без ярма на своїх шиях і у відповідності до європейських стандартів прав людини. Більше того, адвокат Ястремський О.Я. саме у такий спосіб сплюндровує добру пам’ять про загиблу Небесну Сотню і бійців АТО (ОСС), нівелюючи своїми злочинними діями героїчні досягнення українського народу.
Сподіватимемося, що у м.Києві знайдуться виживші ветерани АТО (ОСС) і учасники Майдану, які щодня влаштовуватимуть цій ганебній істоті фекальну “люстрацію”, якщо мін’юст і Офіс Генерального прокурора України не бажають реагувати на це неподобство у встановлений законом спосіб.
Адвокат Ястремський О.Я., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, уникає реєстрації в органах ДПС України, не реєструє найману робочу силу, не платить податків та ЄСВ, вчиняє службові підроблення, приховує вчинені злочини, займається шахрайством, надає допомогу злочинним особам і кримінальним угрупуванням, фальсифікує судові позови, перешкоджає діяльності громадських організацій. Адвокат Ястремський О.Я. умисно вчиняє злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці адвокатом Ястремським О.Я. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень адвокатом Ястремським О.Я. містять всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.366, ч.3 ст.190, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.212, ст.212-1, ч.1 ст.111, ст.170, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до ЄРДР і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення адвокатом Ястремський О.Я. Крім цього, було прийнято рішення про повідомлення Міністерства юстиції України (КДКА) про не належну поведінку адвоката Ястремського О.Я., який грубо порушує присягу адвоката. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві і ГСУ СБУ стосовно вчасності внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від Міністерства юстиції України (КДКА) — відкриття дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Ястремський Олександр Якович ЄРДР

Ястремський О.Я. ЄРДР 2

Ястремський Олександр Якович ордер

Ястремський-Олександр-Якович-ордер-2-сторона

Ястремський-Олександр-Якович-ЄДР-припинено

відкритість судового процесу

5 comments

  • А ще кажуть в єврейському середовищі, що іудеї дуже мудрі люди. Подивіться на цього пархатого лисого як член іуду. Типічний дебіл. Недолугий іудейський підрас навіть не розуміється утім, чим відрізняються процесуальні права звичайних перехожих громадян від процесуальних прав представника позивача в суді. Як можна було заявляти клопотання про закритість судового засідання, коли на той момент в судовому засіданні розглядалася заява про відвід судді? Це навіть не неадекватність називається, а типова шизофренія або олігофренія! Як можна було надати свідоцтво адвоката такому пархатому уйобищу, який тупіше деревини? Таке враження, що цього лисого урода не єврейський член робив, а палець алкоголіка чи наркомана. Ганьба уповноваженим особам з КДКА, які продають свідоцтва таким от недорозвиненим самодурам і дебілам!

  • це лисе циліндроголове стерво, уклавши зі мною угоду на надання правничої допомоги і взявши на себе обов’язок зберігати таємницю, повністю продався відповідачу і постійно зливав йому усю інформацію по моїй справі. відповідно, це завадило мені виграти судовий процес. крім цього, я мала через це деякі неприємності. не розумію, як вдається цьому уродському клоуну Ястремському О. Я. обдурювати людей. на справді він не розуміється на юриспруденції. в судовому засіданні він навіть не вміє розмовляти і не знає як себе вести, за що навіть був оштрафований судом. при чому, усі процесуальні документи, крім позову, складала я сама, тому що цей тупоголовий циркач жодної уяви не має як вести судові справи!

  • на скільки я розумію, цей лисий жидок обшахраяв афериста Конотопського О. В. по самі вуха, або ж Ястремський О. Я. дійсно є безграмотним і психічно нездоровим підером! як адвокат, наприклад, я рахую своїм обов’язком завжди повідомляти своїм замовникам про всі мінуси і плюси від очікуваної позовної справи. у даному випадку я б повідомив Конотопського О. В. про те, що відповідач є неприбутковою організацією і що йому вкінці цієї справи нічого не світить, навіть якщо він усіх купить в апеляційній і касаційній інстанції і принципово виграє цю безнадійну справу. тоді який резон витрачати гроші, час і нерви на справу, яка не коштує навіть ломаного гроша? виходить так, що або Конотопський О. В. є таким же самим дуріком як і суддя Ішуніна, або ж його чотири адвокати розводять його як останнього лоха! в першому випадку – це зовсім не в’яжеться із тим самохвальством Конотопського О. В., яким переповнений увесь інтернет (що його бізнес процвітає і що він в рік заробляє від продажу охоронних систем понад 100000 доларів США), адже де-факто шизофреніки не можуть бути успішними бізнесменами через неадекватність своїх реакцій і відсутності бізнес-стратегії. в другому випадку, не зрозуміло, на що розраховують ці чотири адвокати-недоумка, адже Конотопський О. В. скоро все-рівно дізнається про суть їх шахрайства і про розмір отриманого збитку через недоцільність поданого судового позову по їх прямій вині (що адвокати приховали від нього інформацію, що неприбуткові громадські організації не мають коштів і приватного майна, а значить – нічого йому не заплатять). в такому разі я більше чим впевнений, що ці чотири йобнуті адвокати стануть наступними жертвами судових позовів Конотопського О. В., якщо тільки в добровільному порядку не компенсують його витрати.

  • оцей лисий гандон не вміє складати позовні заяви. не знаю де і у кого він купив свій диплом про юридичну освіту, але з цього ідіота в судах постійно всі глузують через його неграмотність і нікчемність – судді, помічники суддів і секретарі. цей клоун-нездара не в змозі відрізнити заяву від клопотання, не знає як себе вести в суді. навіть не юристи і то знають, що кожна процесуальна дія має свій час на вчинення, а також що перед тим як запитувати щось у сторони провадження то про це обов’язково потрібно питати дозволу у судді. дожилися, що КДКА тепер без розбору продають ксиви адвоката всяким там пришелепкуватим курвам, циркачам і пройдисвітам, на прикладі хуєсоса Ястремського!

  • То, що дурік Ястремський Олександр являється аферистом, я вірю однозначно. Якби це було не так, то і цієї шахрайської судової справи не було б. Наприклад, якби цей урод розказав лисому іудейському шизофреніку і збоченцю, який маскується під Стіва Джобса – Конотопському О. В. усі можливі варіанти фінішу його безперспективної судової справи, то той, напевно, не заварив би цю збиткову фігню, до того ж – з плачевними для себе наслідками. В першу чергу це стосується того, що подібні статті і відгуки про злодіяння Конотопського і його фірми-зборища шахраїв, у своїй перспективі, навіть коли за цей процес Олександр Конотопський захабарить з 1 по 3 інстанцію своїми не чесно заробленими мільйонами, то оскаржуваний ним веб-сайт все-рівно продовжать своє життя в формі інших доменів. У всякому разі в інтернеті досі так постійно робиться. Я з цим неодноразово стикався і програв подібну гонку. Мною програвалися подібні справи навіть за умов, коли до подібного позову мною надавалися особисті дані на власника веб-сайту. Вкінці-кінців, програє цю безнадійну гонку і шахрай Олександр Конотопський. Але, як я розумію, Олександр Ястремський ні слова про це не сказав про це Олександру Конотопському, в погоні обкрасти його або просто нечесно заробити на завідомо програшній справі. Пообіцяти – це одне, а от виграти судовий процес навпомацки – зовсім інше. Чи не простіше було повернути відповідачу вкрадені кошти або замінити не працюючі прилади охорони на нові працюючі (як це і передбачено законом про права споживачів)? Як там не було, ці кошти по любому будуть значно меншими від усіх тих розтрат і збитків, які чекають на ідіота Конотопського. Цікаво, який з цих двох шахраїв виявиться спритнішим? І як вони обоє, заваривши цю бурду потім будуть оплачувати збитки і упущену вигоду відповідачу? Я вже мовчу про податкові злочини з обох їх сторін. Навряд чи аферюга Олександр Конотопський і надалі зможе продавати своє китайське барахло, так як жоден з його” фантиків”, судячи із його шахрайської діяльності, не пройде судово-технічної експертизи у відкритих проти нього трьох кримінальних провадженнях. Останнє не менш являється актуальним і для Ястремського, який також уникає сплати податків до бюджету і ЄСВ. Враховуючи особливості гострого характеру і темпераменту відповідача, Ястремського (як і решту його трьох колег – шахраїв-адвокатів) і Конотопського очікує чи малий тюремний строк, якщо тільки атошніки не посадять їх усіх на заточку чи на пластид!

Залишити відповідь